Utforska / Luftföreningar

Februari 2017

Samhälle  | 2017-02-07

Luftföroreningar – dödsfall, källor och trender till 2040

6,5 miljoner människor dog för tidigt 2012 på grund av luftföroreningar enligt WHO [1]. Det är 11,6 % av alla globala dödsfall.