Utforska / JRC

April 2017

E-mobilitet  Samhälle  Teknik  | 2017-04-05

Clean power for transport infrastructure deployment

Dagens sammanfattning är om en EU-rapport på 464 sidor. Innehållet är om och när det blir kommersiellt bärkraftigt med alternativ bränsleinfrastruktur för naturgas (flytande och gasformigt), snabbladdning samt vätgas i EU. Huvudfokus är att beräkna kostnader och inkomster för tankstationer/laddplatser längs med TEN-t nätverken, som är stomnätverk för transporter I EU. Europeiska kommissionen har låtit […]