Utforska / IEA

September 2018

Samhälle  | 2018-09-18

Hur investerade världen i Energi 2017

Pengar berättar mycket. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen investerar i energi [1-5]. Trenderna bestämmer hur vår värld kommer se ut framåt.  Huvudtrender – för lite investeringar för att nå samhällsmål Investeringen är troligtvis otillräckliga för att nå miljömål och tillräckligt bra energitillgänglighet. Andelen av investeringar som kommer från stater har ökat i […]

Maj 2018

Teknik  Samhälle  Fordon  | 2018-05-31

SPEEDING-UP EUROPEAN ELECTRO-MOBILITY och IEA Global EV Outlook 2018

Hälften av alla sålda personbilar i EU bör 2030 vara eldrivna. Det krävs om vi ska nå EU:s klimatmål. Eldrivna bilar är elbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar. 50 procents försäljning går att uppnå enligt en rapport från Dr. Per Kågeson och Professor Christian Berggren.

Samhälle  | 2018-05-28

IEA: Endast 4 av 38 teknologier utvecklas tillräckligt snabbt för att nå klimatmål

International Energy Agency (IEA) har betygsatt 38 energiteknologier [1]. Betyget handlar om teknologierna är på rätt spår för att ta sin del för att nå klimatmål. Endast 4 av 38 är på rätt spår. Det går helt enkelt för långsamt för de flesta. IEA har publicerat sin utvärdering på en hemsida, som heter Tracking Clean Energy […]

Augusti 2017

Fordon  | 2017-08-18

Framtiden för lastbilar enligt IEA

Globala godstransporter på väg använder 17 miljoner fat olja per dag. Det är en femtedel av all användning av olja, som en jämförelse använder personbilar en fjärdedel [1]. Väggodstransporter användning av olja har ökat snabbare än alla andra sektorer från och med 2000 och framåt, samt det verkar som sektorn kommer driva oljeefterfrågan globalt. Sektorn […]

Juni 2017

Teknik  Samhälle  Fordon  | 2017-06-08

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar. Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är […]

November 2016

Okategoriserade  | 2016-11-17

World Energy Outlook 2016

Igår presenterade IEA sin nya World Energy Outlook, som är en rapport som analyserar energitrender fram till 2040. International Energy Agency presenterade sin nya World Energy Outlook igår. Rapporten finns att köpa för ca 1000 SEK, men det finns andra sätt att få deras huvudbudskap. Här finns en video på ca 1 minut. Här (pdf) finns Executive Summary på […]

Juni 2016

Teknik  Fordon  | 2016-06-13

Global EV Outlook 2016 samt syntesrapport om bränsleceller

IEA har släpp sin rapport om Global EV Outlook 2016. Ni får en sammanfattning av den längre ner, men först lite mer om bränsleceller. Förra veckan fick ni tips om möjligheten att provköra bränslecellsbilen HyKangoo i Göteborg samt Stockholm. Det är också möjligt provköra HyKangoo samt Hyundais bränslecellsbil den 16 juni i Malmö. För inbjudan till ”Bränslecellsfordon i ett fossilbränslefritt Skåne”klicka […]

November 2015

Okategoriserade  | 2015-11-11

World Energy Outlook 2015

IEA har gissat världens energiframtid igen. Igår presenterade de World Energy Outlook 2015. De tror i sitt huvudscenario att: – Oljepriset kommer bli lite högre från idag. – Det finns många enligt dom positiva signaler inför klimatmötet i Paris. – Förnyelsebart växer kraftigt och är definitivt ingen nischkälla längre. – Kina kommer in i en ny […]

E-mobilitet  | 2015-11-05

Kunskapssammanställning snabbladdning

Idag får ni en sammanfattning av en rapport om statusen för snabbladdning. Tack för tipset Roy Johansson (Volvo). Men först några svar på kommentarer. Förra veckan skrev vi om litium som resurs. Vi fick mycket positiv feedback, och några kommentarer.

December 2014

Samhälle  | 2014-12-15

50 globala idéer om hur öka användning av laddelfordon

Världen testar laddelfordon just nu. Länder, städer och företag försöker hitta nya och bättre sätt. 50 idéer för att förbättra användningen av laddelfordon har samlats ihop i en nyligen publicerad rapport [1,2]. Rapporten är skriven som ett samarbete mellan Energy Ministerial’s Electric Vehicles Initiative (EVI), International Energy Agency’s Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreement (IA-HEV) och Urban […]