Utforska / Försäljning

Augusti 2017

Fordon  | 2017-08-30

Trender nyregistrering laddbara bilar första halvåret 2017 globalt

 En miljon laddbara bilar fanns i slutet av 2015. Två miljoner blev det januari 2017 [1,2]. Nyregistrering globalt 2016 var 770 000 [1]. Den procentuella ökningen 2014, 2015 och 2016 var ca 60%, 70% och 40% [2]. Ett halvår av 2017 har varit. Dagens utskick är summering av trender för nyregistrering än så länge.

December 2016

Fordon  | 2016-12-19

Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

skrivet av Martin Borgqvist (SP) En relativt stor andel miljöbilar i Sverige avregistreras och lämnar landet varje år visar en Trafa-rapport [1]. Det är framförallt vanligt att avregistrerade bilar som drivs med diesel eller med alternativa drivmedel, som t.ex. gas eller el, lämnar landet. Dessa bilar har ofta gynnats av ekonomiska styrmedel, men lämnar alltså landet […]

Juni 2016

Fordon  | 2016-06-14

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy. Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär […]