Utforska / Fartyg

September 2017

Fordon  | 2017-09-12

Fartyg på el – en kraft att räkna med?

Så var titel för det seminarium som Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige arrangerade i slutet av augusti. Drygt 100-talet intresserade samlandes på Lindholmen i Göteborg för att inspireras, förkovras och nätverka. Och det görs en hel del och effekterna kan bli mycket positiva för klimat, hälsa, arbetstillfällen och resurser. Föredragen spände från myndighetsperspektiv till […]