Utforska / EVS31

Oktober 2018

E-mobilitet  | 2018-10-10

EVS31 och Elvägar

skrivet av Martin Gustavsson (RISE) EVS31 har inneburit ett genombrott för forskningen om elvägar i EVS-sammanhang. Vid  tidgare EVS-konferenser har det varit sparsmakat med bidrag om elvägar, men vid EVS31 var det omkring tjugo bidrag som mer eller mindre kan relateras till energiöverföring från väginfrastruktur till fordon som är under rörelse.

Samhälle  Fordon  | 2018-10-04

EVS31 dag 3 – marknadsutveckling

skrivet av Johan Wedlin (RISE) EVS31s tredje och sista dag inleddes med föredrag som beskrev läget på några marknader runt om i världen. Det var väl inga direkta nyheter som presenterades men det var ändå intressant att få det samlat.

Samhälle  | 2018-10-03

Rapportering från EVS31 dag 2 – användarperspektiv, användarperspektiv, användarperspektiv…

skrivet av Stefan Pettersson (RISE) Det finns flera starka skäl och drivkrafter till att sluta använda fossildrivna fordonstransporter, t.ex. minska oljeberoendet och framtidssäkra lokal energitillgång, bygga upp ny industri och nät av underleverantörer t.ex. elfordonstillverkning i ett land som saknar traditionell fordonsindustri, lokala emissioner, koldioxidutsläpp, stabilisera fluktuerande (sol, vind och vatten) förnybar energiproduktion och andra […]

Samhälle  | 2018-10-02

EVS31 i Kobe – rapportering från invigningen för att sätta ramarna

skrivet av Stefan Pettersson (RISE ICT/Viktoria) Tyfonen Trami, nr. 24 i ordningen i år, passerar i skrivande stund Japan och svepte under natten över Kobe där EVS31 (Elecric Vehicle Symposium) äger rum, www.evs31.org/, med start söndagen den 30 september och slut 3 oktober 2018. EVS är världens största elfordons- och utställningskonferens som kommer återkommande med 1–2 […]