Utforska / European Battery Alliance

September 2018

Teknik  | 2018-09-27

Batterier: strategiskt för Europas konkurrenskraft

Marknaden för elfordon växer snabbt. För närvarande produceras nästan alla Li-jonceller till dessa fordon av kinesiska, japanska och koreanska tillverkare. Samtidigt som den europeiska bilindustrin genererar 4 % av EUs BNP och sysselsätter omkring 12 miljoner människor [1]. Europa producerar mindre än 1 % av den globala produktionskapaciteten av Li-jonceller, främst för olika nischmarknader.