Utforska / EU

April 2020

Samhälle  | 2020-04-28

Humankapital och fordonsbranschens förändring

Fordonsbranschen är under förändring [1]. Det påverkar samhället för branschen är så stor och betydande för samhällsekonomin. I t ex EU arbetar 7 procent direkt i fordonsbranschen och 28% av all foskning och utveckling sker i den sektorn [2]. Just nu pågår viruskrisen. The Economist har precis skrivit en pricksäker analys om vilket stålbad detta […]

Januari 2020

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-01-27

Sammanställning EU-pengar till elfordon

EU satsar mycket på forskning och innovation varav en del går till elfordon. Många program och projekt pågår. Kunskap tas fram och testas. Dagens nyhetsbrev är en introduktion till vilka program som finns och var ni kan hitta kunskapen från projekten. EU-pengar till forskning, innovation och demonstration inom fordonsområdet EU:s totala budget för allt som […]

December 2019

Samhälle  | 2019-12-13

EU-kommissionens färdplan den europeiska gröna given och dess betydelse för elfordon

EU-kommissionen har presenterat sin färdplan den europeiska gröna given (The Green Deal) [1-3]. Ordförande i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, sa att The Green Deal är “This is Europe’s man on the moon moment” och färdplanen inriktningen är att “Our goal is to reconcile the economy with our planet”. Färdplanen innehåller förslag på nya mål […]

Oktober 2019

Okategoriserade  | 2019-10-11

Horizon 2020 Transport Info Day

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 lider mot sitt slut. År 2021 ersätts det av Horizon Europe. Totalt ska närmare 80 miljarder Euro allokeras i projekt mellan 2014 och 2020. Det finns emellertid fortfarande pengar kvar att söka inom Horizon 2020, däribland projekt inom transportsektorn. Den 7 oktober hölls H2020 Transport Info Day i Bryssel, […]

Teknik  E-mobilitet  | 2019-10-01

Evenemang: AVERE – Electric vehicles are here! What now?

Norway House är Norges officiella representation i Bryssel. Trots att Norge inte är medlemmar i EU så vill de gärna ha nära samarbeten med unionen. Detta faktum är extra starkt inom e-mobilitet där Norge kan anses världsledande. Den 25 september stod Norway House och AVERE (The European Association for Electromobility) [1] värd för evenemanget ”Electric vehicles […]

Augusti 2019

Teknik  | 2019-08-29

EUCAR sätter ribban för EUs batteriforskning

Olika branschorganisationer försöker påverka beslutsfattare, men även underleverantörer, om vilken riktning branschen är på väg och måste ta för att överleva. Så även inom fordonsindustrin. På den europeiska spelplanen finns ACEA – European Automobile Manufacturers Association (acea.be). ACEA har en forskningsorganisation – EUCAR. Gemensamt diskuterar och föreslår man en samlad bild över forskningsbehoven för branschen och […]

April 2019

Teknik  Samhälle  | 2019-04-24

EU’s Strategic Action Plan on Batteries

Helena Berg har analyserat vad som händer inom EU vad det gäller batterier.

Februari 2019

E-mobilitet  | 2019-02-21

Den publika laddinfrastrukturen i EU

addinfrastrukturen och marknadsandelarna för laddbara bilar inom EU kännetecknas av stora skillnader mellan olika regioner. Norra och Västra Europa har betydligt högre täthet av både laddbara bilar och publika laddare jämfört med Södra, Centrala och Östra Europa [1]. Utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen har hittills främst följt en efterfråganorienterad metodik. Publika laddare har etablerats där […]

December 2018

Samhälle  | 2018-12-19

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU. 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar. 31% minskning för lätta lastbilar till 2030. Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025. Det finns ett […]

Samhälle  | 2018-12-11

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort. Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1]. Teknikskiftet kommer också […]