Utforska / EU

Oktober 2019

Okategoriserade  | 2019-10-11

Horizon 2020 Transport Info Day

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 lider mot sitt slut. År 2021 ersätts det av Horizon Europe. Totalt ska närmare 80 miljarder Euro allokeras i projekt mellan 2014 och 2020. Det finns emellertid fortfarande pengar kvar att söka inom Horizon 2020, däribland projekt inom transportsektorn. Den 7 oktober hölls H2020 Transport Info Day i Bryssel, […]

Teknik  E-mobilitet  | 2019-10-01

Evenemang: AVERE – Electric vehicles are here! What now?

Norway House är Norges officiella representation i Bryssel. Trots att Norge inte är medlemmar i EU så vill de gärna ha nära samarbeten med unionen. Detta faktum är extra starkt inom e-mobilitet där Norge kan anses världsledande. Den 25 september stod Norway House och AVERE (The European Association for Electromobility) [1] värd för evenemanget ”Electric vehicles […]

Augusti 2019

Teknik  | 2019-08-29

EUCAR sätter ribban för EUs batteriforskning

Olika branschorganisationer försöker påverka beslutsfattare, men även underleverantörer, om vilken riktning branschen är på väg och måste ta för att överleva. Så även inom fordonsindustrin. På den europeiska spelplanen finns ACEA – European Automobile Manufacturers Association (acea.be). ACEA har en forskningsorganisation – EUCAR. Gemensamt diskuterar och föreslår man en samlad bild över forskningsbehoven för branschen och […]

April 2019

Teknik  Samhälle  | 2019-04-24

EU’s Strategic Action Plan on Batteries

Helena Berg har analyserat vad som händer inom EU vad det gäller batterier.

Februari 2019

E-mobilitet  | 2019-02-21

Den publika laddinfrastrukturen i EU

addinfrastrukturen och marknadsandelarna för laddbara bilar inom EU kännetecknas av stora skillnader mellan olika regioner. Norra och Västra Europa har betydligt högre täthet av både laddbara bilar och publika laddare jämfört med Södra, Centrala och Östra Europa [1]. Utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen har hittills främst följt en efterfråganorienterad metodik. Publika laddare har etablerats där […]

December 2018

Samhälle  | 2018-12-19

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU. 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar. 31% minskning för lätta lastbilar till 2030. Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025. Det finns ett […]

Samhälle  | 2018-12-11

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort. Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1]. Teknikskiftet kommer också […]

Oktober 2018

Fordon  Samhälle  | 2018-10-19

-35 procent CO2 för lastbilar i EU till 2030?

Miljökommittén i EU-parlamentet röstade igår om koldioxidkrav för lastbilar och bussar i EU [1]. De gjorde kraven svårare jämfört med EU-kommissionens första förslag [2]. Miljökommittén i EU-parlamentets förslag för lastbilar Kraven på nya lastbilar är: 35% reduktion av CO2/fordonskm 2030 i jämförelse med 2019. Det kan jämföras med kommissionens förslag på 30%. 20% reduktion av CO2/fordonskm […]

Samhälle  | 2018-10-10

Medlemsländerna i EU röstade för -35% g CO2/km till 2030 för personbilar

Det var en sen kväll för miljörådet igår. De skulle försöka hitta en kompromiss mellan dels grupperingen med Tyskland och många östeuropeiska länder samt den andra grupperingen som bestod av de flesta andra medlemsländerna. Till slut kom de fram till ett gemensamt förslag. Det blev: Personbilar 35% reduktion av g CO2/km 2030 i jämförelse med […]

Samhälle  | 2018-10-04

Parlamentet och CO2 krav för personbilar

Igår hände något viktigt. EU-parlamentet röstade för hårdare krav för personbilar och skåpbilar för g CO2/km till 2025 och 2030.