Utforska / EU

April 2019

Teknik  Samhälle  | 2019-04-24

EU’s Strategic Action Plan on Batteries

Helena Berg har analyserat vad som händer inom EU vad det gäller batterier.

Februari 2019

E-mobilitet  | 2019-02-21

Den publika laddinfrastrukturen i EU

addinfrastrukturen och marknadsandelarna för laddbara bilar inom EU kännetecknas av stora skillnader mellan olika regioner. Norra och Västra Europa har betydligt högre täthet av både laddbara bilar och publika laddare jämfört med Södra, Centrala och Östra Europa [1]. Utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen har hittills främst följt en efterfråganorienterad metodik. Publika laddare har etablerats där […]

December 2018

Samhälle  | 2018-12-19

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU. 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar. 31% minskning för lätta lastbilar till 2030. Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025. Det finns ett […]

Samhälle  | 2018-12-11

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort. Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1]. Teknikskiftet kommer också […]

Oktober 2018

Fordon  Samhälle  | 2018-10-19

-35 procent CO2 för lastbilar i EU till 2030?

Miljökommittén i EU-parlamentet röstade igår om koldioxidkrav för lastbilar och bussar i EU [1]. De gjorde kraven svårare jämfört med EU-kommissionens första förslag [2]. Miljökommittén i EU-parlamentets förslag för lastbilar Kraven på nya lastbilar är: 35% reduktion av CO2/fordonskm 2030 i jämförelse med 2019. Det kan jämföras med kommissionens förslag på 30%. 20% reduktion av CO2/fordonskm […]

Samhälle  | 2018-10-10

Medlemsländerna i EU röstade för -35% g CO2/km till 2030 för personbilar

Det var en sen kväll för miljörådet igår. De skulle försöka hitta en kompromiss mellan dels grupperingen med Tyskland och många östeuropeiska länder samt den andra grupperingen som bestod av de flesta andra medlemsländerna. Till slut kom de fram till ett gemensamt förslag. Det blev: Personbilar 35% reduktion av g CO2/km 2030 i jämförelse med […]

Samhälle  | 2018-10-04

Parlamentet och CO2 krav för personbilar

Igår hände något viktigt. EU-parlamentet röstade för hårdare krav för personbilar och skåpbilar för g CO2/km till 2025 och 2030.

September 2018

E-mobilitet  Samhälle  Teknik  | 2018-09-25

EU-parlamentet vill ha mer infrastruktur för alternativa bränslen?

Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) röstade igår för mer mål och stöd för alternativ bränsleinfrastruktur i EU [1,2,3].  Det kanske inte låter så viktigt, men min gissning är att vi kommer höra mer om detta.

Augusti 2018

Teknik  | 2018-08-21

Elfordonsbatterier i en cirkulär ekonomi?

Mängden metaller i batterier för elfordon bedömer några vara ett problem. Inte så mycket nu, men på längre sikt när det troligtvis finns många fler elfordon. Dellösningar är återvinning av metallerna från batterierna och mer andrahandsanvändning. Ni som vill veta mer detaljer gå gärna den 24-26 september 2018 på den internationell konferensen på Chalmers som […]

November 2017

Fordon  Samhälle  | 2017-11-09

Clean Mobility Package – EU-kommissionens förslag för bl a nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar

Både för personbilar och lätta lastbilar ska medel CO2-utsläppen vara 30% lägre 2030 i jämförelse med 2021. Kravet är per tillverkare och utsläppen blir räknade från avgasröret. Det är EU-kommissionens förslag, men det måste accepteras av medlemsländerna och EU-parlamentet för att gälla. En gissning är att det kan vara klart i början av 2019 [5]. […]