Utforska / Energiprognoser

Mars 2020

Samhälle  | 2020-03-31

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju rekommendationer, webbinarer om transporteffektivt samhälle och korttidsprognos om Sveriges energi

Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn skrivet av Magnus Karlström Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har utvärderat hur det går med omställningen av transportsektorn i Sverige. Målet är minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Utvärderingen visar att det går för långsamt. De […]

November 2018

Samhälle  | 2018-11-20

Analys av World Energy Outlook 2018

Stater bestämmer vår globala energiframtid enligt International Energy Agency (IEA) [1-5]. Stater står för mer än sjuttio procent av alla investeringar i energi framåt. Nationerna antingen äger företagen som gör investeringarna eller styr investeringar med regleringar som garanterar inkomster.  Det finns energiutmaningar för staterna att hantera. Det var IEA:s huvudbudskap när de släppte sin World […]

November 2016

Okategoriserade  | 2016-11-17

World Energy Outlook 2016

Igår presenterade IEA sin nya World Energy Outlook, som är en rapport som analyserar energitrender fram till 2040. International Energy Agency presenterade sin nya World Energy Outlook igår. Rapporten finns att köpa för ca 1000 SEK, men det finns andra sätt att få deras huvudbudskap. Här finns en video på ca 1 minut. Här (pdf) finns Executive Summary på […]

November 2015

Okategoriserade  | 2015-11-11

World Energy Outlook 2015

IEA har gissat världens energiframtid igen. Igår presenterade de World Energy Outlook 2015. De tror i sitt huvudscenario att: – Oljepriset kommer bli lite högre från idag. – Det finns många enligt dom positiva signaler inför klimatmötet i Paris. – Förnyelsebart växer kraftigt och är definitivt ingen nischkälla längre. – Kina kommer in i en ny […]