Utforska / Elvägar

September 2021

E-mobilitet  | 2021-09-20

Elvägar internationellt

Nyligen skrev vi om en offentlig utredning om att införa elvägar i Sverige. Idag tittar vi lite närmare på tester och försök med elvägar internationellt. Vi avgränsar oss i stort sett till tester på allmänna vägar. Försök och demonstrationer med elväg i verklig trafik Sammanfattningsvis: Det är ont om elvägar. Idag finns tre tester eller […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-09-14

Införandet av elvägar i Sverige

En utredning om hur elvägar kan införas har överlämnats till regeringen. Dagens nyhetsbrev sammanfattar utredningen. Vi nämner också en aktuell sammanställning om elvägar från forsknings- och innovationsplattformen hos Rise. Utredningen ”Regler för statliga elvägar” För ett år sedan tillsatte regeringen en offentlig utredning (SOU) om elvägar. Utredaren Elisabet Falemo fick i uppdrag att undersöka hur […]

Maj 2020

Fordon  | 2020-05-07

Webinarium från elvägsprojekt i Lund samt trender nyregistrering av bussar i Europa

Webinarium från elvägsprojektet Evolution Road EVolution Road är ett projekt om att bygga en demonstrationsanläggning för elväg i Lund. Trafikverket har gett uppdraget. I projektet förser man en kilometerlång vägsträcka med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon. Testerna kommer att pågå en vecka varje månad, i första hand är det en eldriven buss som […]

Oktober 2018

E-mobilitet  | 2018-10-10

EVS31 och Elvägar

skrivet av Martin Gustavsson (RISE) EVS31 har inneburit ett genombrott för forskningen om elvägar i EVS-sammanhang. Vid  tidgare EVS-konferenser har det varit sparsmakat med bidrag om elvägar, men vid EVS31 var det omkring tjugo bidrag som mer eller mindre kan relateras till energiöverföring från väginfrastruktur till fordon som är under rörelse.

Juni 2018

E-mobilitet  | 2018-06-25

Reflektioner elvägskonferens samt NEVS och elvägar

“Livet kan være vanskelig å forstå, man vet ikke alltid hvilken vei man skal gå. Husk da at veien blir til mens man går og at man blir rikere av hver erfaring man får.” – Ferdinand Finne (Norsk målare, författare, grafiker)  Jag vet inte hur bra er norska är, men den viktigaste delen i citatet går att översätta till […]

Fordon  | 2018-06-05

Pilot elvägar i Sverige

Regeringen: En pilotsträcka för elvägar i nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029 skrivet av Magnus Karlström Regeringen har beslutat om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029[1]. Planen är på ca 700 miljarder SEK och löper tio år. Järnvägens drift och underhåll är på 125 miljarder SEK och de utpekade investeringsobjekten för järnväg är […]

Oktober 2017

E-mobilitet  | 2017-10-06

"Trafikverket ska ta elvägen framåt"

”Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga vägnätet i Sverige. Trafikverket ska också hantera den del som rör elvägar inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet. Syftet med uppdraget är att stödja framtagandet av olika alternativ för tekniska lösningar för elvägar. […]

September 2017

E-mobilitet  Fordon  | 2017-09-28

Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

”En överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020. Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad. Samtidigt säkerställa förmågan att leverera […]

Juni 2017

E-mobilitet  | 2017-06-26

Internationell elvägskonferens i Sandviken 2017

Skrivet av Conny Börjesson, RISE Viktoria Konferensen 1st Electric Road Systems Conference 2017 [1] ägde rum den 14 till 15 juni. Region Gävleborg var värd för konferensen och den arrangerades tillsammans med KTH inom FFI-projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Bland omkring 80 deltagare från 7 länder dominerade värdlandet och konduktiv teknik via såväl luftledningar […]

Februari 2017

E-mobilitet  | 2017-02-01

Elvägar en del av ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland

Sverige och Tyskland har skapat ett gemensamt innovationspartnerskap. Det består av fyra delar. Ett är fokuserat på elvägar.