Utforska / Elväg

September 2021

E-mobilitet  | 2021-09-20

Elvägar internationellt

Nyligen skrev vi om en offentlig utredning om att införa elvägar i Sverige. Idag tittar vi lite närmare på tester och försök med elvägar internationellt. Vi avgränsar oss i stort sett till tester på allmänna vägar. Försök och demonstrationer med elväg i verklig trafik Sammanfattningsvis: Det är ont om elvägar. Idag finns tre tester eller […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-09-14

Införandet av elvägar i Sverige

En utredning om hur elvägar kan införas har överlämnats till regeringen. Dagens nyhetsbrev sammanfattar utredningen. Vi nämner också en aktuell sammanställning om elvägar från forsknings- och innovationsplattformen hos Rise. Utredningen ”Regler för statliga elvägar” För ett år sedan tillsatte regeringen en offentlig utredning (SOU) om elvägar. Utredaren Elisabet Falemo fick i uppdrag att undersöka hur […]

Februari 2021

E-mobilitet  Fordon  | 2021-02-22

Trafikverkets rapporter om eldrivna lastbilar och elvägar

Trafikverket har publicerat två rapporter om tunga lastbilar och eldrift. Båda är regeringsuppdrag [1-3]. De är läsvärda med avseende vilken data de har, men också sammanställningen. Den ena rapporten handlar om vilken utbyggnadsplan för elvägar Trafikverket tänker sig om staten vill bygga ut elvägar i stor skala i Sverige. De utvärderar också om planen är […]

Maj 2019

E-mobilitet  Fordon  | 2019-05-15

Electric Road Systems Conference 2019

skrivet av Darijan Jelica, RISE. Förra veckan gick den tredje upplagan av den internationella elvägskonferensen av stapeln, denna gång i Frankfurt. Att konferensen, som de senaste två åren har varit i Sverige, valde att denna gång samla världens elvägsexperter i Tyskland var ingen slump då mötet inföll med invigningen av världens nu längsta elvägspilot på öppen väg: […]

Mars 2018

Samhälle  E-mobilitet  | 2018-03-22

CERV – 5th Annual Conference on Electric Roads and Vehicles

skrivet av Tommy Fransson och Conny Börjesson (RISE Viktoria) Det här året var det femte gången som elvägskonferensen CERV[1] gick av stapeln. Med det här nyhetsbrevet hoppas vi främst försöka sammanfatta våra egna tankar kring innehållet i konferensen. Det här året drog konferensen ca 150 deltagare där den stora majoriteten av deltagare kom från USA. Andra länder med många […]

Oktober 2017

E-mobilitet  | 2017-10-06

"Trafikverket ska ta elvägen framåt"

”Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga vägnätet i Sverige. Trafikverket ska också hantera den del som rör elvägar inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet. Syftet med uppdraget är att stödja framtagandet av olika alternativ för tekniska lösningar för elvägar. […]

Juni 2017

E-mobilitet  | 2017-06-26

Internationell elvägskonferens i Sandviken 2017

Skrivet av Conny Börjesson, RISE Viktoria Konferensen 1st Electric Road Systems Conference 2017 [1] ägde rum den 14 till 15 juni. Region Gävleborg var värd för konferensen och den arrangerades tillsammans med KTH inom FFI-projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Bland omkring 80 deltagare från 7 länder dominerade värdlandet och konduktiv teknik via såväl luftledningar […]

Juni 2016

Okategoriserade  | 2016-06-30

Invigning av elväg E16

skrivet av Håkan Sundelin (Viktoria Swedish ICT) Den 22 juni invigdes världens första elväg för tunga fordon på E16 utanför Sandviken. Projektet leds av Region Gävleborg med Siemens och Scania som främsta samarbetsparter och är ett av de två projekt som Trafikverket valde efter den förkommersiella upphandling som avslutades i juni förra året. Det är […]

Samhälle  E-mobilitet  | 2016-06-01

Bevakning av en amerikansk konferens om elvägar

Idag får ni en bevakning av en amerikansk konferens om elvägar, som hade fokus på induktiv laddning.

Juni 2015

E-mobilitet  Fordon  | 2015-06-05

Test av elvägar i Sverige utanför Gävle samt Arlanda

Vet att det flesta är lediga idag, men igår blev det klart att två projekt i Sverige får testa varsin lösning för elvägar. Elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka. Projekten har blivit utvalda i en förkommersiell upphandling.