Utforska / DOE

Oktober 2017

Teknik  Samhälle  E-mobilitet  | 2017-10-03

Introduktion av Annual Merit Review

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet. USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar. Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and […]

Juni 2016

Fordon  | 2016-06-14

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1]. Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen. Det är en […]

September 2014

Teknik  Fordon  Samhälle  | 2014-09-17

Annual Merit Review del 3 – tunga fordon

Idag får ni sista delen av bevakningen av Annual Merit Review, som är DOE:s fordonskonferens. Del 1 handlade om laddelbilar samt del 2 handlade om bränsleceller och vätgas.

Teknik  | 2014-09-16

Annual Merit Review del 2

I somras hade amerikanska energidepartementet sin årliga fordonskonferens. Igår sammanfattade jag några presentationer om laddelbilar. Idag blir det ett urval av presentationer om bränsleceller och vätgas. I morgon blir det om tunga fordon från konferensen.

Samhälle  Fordon  | 2014-09-15

DOE:s Annual Merit Review 2014 del 1

En av de roligaste konferenserna inom vårt bevakningsområde är DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting och Vehicle Technologies Office: Annual Merit Review och Peer Evaluation. Många av USA:s energidepartements projekt inom fordonsområdet och bränslecellsområdet presenteras under fem dagar.