Utforska / Bränslen

September 2015

E-mobilitet  Samhälle  | 2015-09-25

Rapport om statusen för alternativa bränslen i EU

Idag får ni en sammanfattning av en rapport om statusen för alternativa bränslen i EU. Rapporten innehåller också rekommendationer för industrin, EU och medlemsstaterna vad de bör göra inom området alternativa bränslen. När EU pratar alternativa bränslen inkluderar de el, vätgas, biodrivmedel, naturgas och gasol.