Utforska / Bränslecell

September 2018

Teknik  Samhälle  | 2018-09-10

Bevakning av 13th European Solid Oxide Fuel Cell & Solid Oxide Electrolyzer Forum och World Hydrogen Energy Conference

13th European Solid Oxide Fuel Cell & Solid Oxide Electrolyzer Forum (13th EFCF), Lucerne, Switzerland Attended by Jan Froitzheim (Chalmers) The 13th European Fuel Cell Forum (EFCF) was held during the first week of July this year in Lucerne. This conference series is held every year in Lucerne, while in odd years the focus is on PEMFC, in […]

Oktober 2016

Teknik  | 2016-10-18

En resa till Japan – del 3 om Vätgas i Japan

Idag får ni sista delen en sammanfattning av studieresa till Japan som jag var med på. Del ett handlade om makrotrender i Japan och deltvå handlade mest om laddbara bilar i Japan. Del tre handlar om att Japan ska införa ett vätgassamhälle. Det politiska beslutet kom april 2015. De har gjort en plan för 25 år framåt […]