Utforska / Biogas

Maj 2018

Samhälle  | 2018-05-25

Vad kan Sverige göra? Biodrivmedel – sista delen

skrivet av Olle Hådell I dokumentet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet [1] sägs: Sverige bör ta rollen som internationell föregångare i omställningen till en fossilfri transportsektor. Bör Sverige vara ett föredöme? Och på vilket sätt? Föredöme betyder att andra kan följa efter. I dag anser vi oss vara ett föredöme när vi har Europas […]

Januari 2018

Fordon  | 2018-01-17

Stadsbussar i Sverige med biogas och/eller el – en analys

Ca 30 procent av stadsbussarna i Sverige använde biogas/naturgas som bränsle [1] i början 2016. Det fanns ca 2 300 gasbussar i Sverige 2016 [3]. Många städer och regioner i Sverige har satsat på gasbussar, som ett hållbarare alternativ till dieselbussar.  På senare år har också laddbara bussar kommit in som ett alternativ. Staten har t […]