Utforska / Biodrivmedel

Juni 2018

| 2018-06-27

OmEV Avsnitt 23: Biodrivmedel

Samtal med Olle Hådell, Johanna Mossberg (RISE) och Patrik Klintbom (RISE) om biodrivmedel.

Maj 2018

Samhälle  | 2018-05-25

Vad kan Sverige göra? Biodrivmedel – sista delen

skrivet av Olle Hådell I dokumentet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet [1] sägs: Sverige bör ta rollen som internationell föregångare i omställningen till en fossilfri transportsektor. Bör Sverige vara ett föredöme? Och på vilket sätt? Föredöme betyder att andra kan följa efter. I dag anser vi oss vara ett föredöme när vi har Europas […]

Samhälle  | 2018-05-24

Vad görs i omvärlden? Biodrivmedel del 4

skrivet av Olle Hådell Hur ser tankgångarna ut i andra länder och vad har man uppnått? I IEA-AMF´s Annual report (2016) [1] kan man hitta tankar och siffror för medlemsländerna. Några viktiga länder är värda att titta på. AMF står för Advanced motor fuels och omfattar 15 länder varav Sverige är ett.

Samhälle  | 2018-05-23

Möjlig marknad för bränsle- och fordonsindustrin – del 3 biodrivmedel

skrivet av Olle Hådell HVO, syntetisk diesel och bensin kallas drop in bränslen. De kan blandas in i höga andelar och ändå uppfylla specifikationen för bensin- och dieselbränslestandard (EN 228 resp. EN 590). Detta betyder också att befintliga diesel- och bensinmotorer kan användas utan att kräva konvertering och/eller nytt avgasgodkännande. Drivmedel som behöver anpassade motorkonstruktioner och […]

Samhälle  | 2018-05-22

Framgångsrik etablering av biodrivmedel hurdå?

skrivet av Olle Hådell Denna del beskriver möjligheter att producera drivmedel. Trafikutskottet anser att Sverige skall producera lika mycket biodrivmedel som vi använder. Utan att räkna på detaljsiffror är detta en sund tanke. På så sätt kan vi tillföra drivmedel med låg klimatpåverkan till marknaden. För att ett drivmedel skall kunna få en bred användning […]

Samhälle  | 2018-05-21

Biodrivmedel, frälsning, lösning eller en illusion? – Inledning

skrivet av Olle Hådell Jag har fått i uppdrag av Magnus Karlström att beskriva min syn på framtida möjligheter för biodrivmedel. Jag har en bakgrund från Vägverket/Trafikverket där jag under 17 år arbetade med miljöfrågor relaterade till fordon och bränslen. Det innebar att jag under åren diskuterat med de flesta aktörer. Jag har representerat verket i […]

April 2018

Samhälle  | 2018-04-17

Kunskapssammanställning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan i Sverige

En kunskapssammanställning om hur Sverige kan öka andelen av icke-fossila drivmedel, för att nå klimatmålet för inrikes transporter, har nyligen blivit publicerad [1]. Klimatmålet för inrikestransporter, utom inrikes flyg, är en minskning med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det har riksdagen beslutat [2].