Utforska / Användare

Oktober 2018

Samhälle  | 2018-10-03

Rapportering från EVS31 dag 2 – användarperspektiv, användarperspektiv, användarperspektiv…

skrivet av Stefan Pettersson (RISE) Det finns flera starka skäl och drivkrafter till att sluta använda fossildrivna fordonstransporter, t.ex. minska oljeberoendet och framtidssäkra lokal energitillgång, bygga upp ny industri och nät av underleverantörer t.ex. elfordonstillverkning i ett land som saknar traditionell fordonsindustri, lokala emissioner, koldioxidutsläpp, stabilisera fluktuerande (sol, vind och vatten) förnybar energiproduktion och andra […]