Utforska / 95 g CO2/km

Februari 2014

Fordon  Samhälle  | 2014-02-26

Europaparlamentet röstade igenom lagtext om 95 g CO2/km

Europaparlamentet röstade igenom kompromissförslaget om 95 g CO2/km till 2020 igår [13,14]. Nu måste förslaget godkännas i ministerrådet också.