November 2022

E-mobilitet  Teknik  | 2022-11-03

Utlysningar Elektromobilitet och Batterifondsprogrammet

Stöd till forskning och innovation inom elektromobilitet Har du och din organisation en idé om en genomförbarhetsstudie eller syntes som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Sista dag för ansökan:   2022-11-30 23:59 Utlysta medel:                  30 miljoner kronor Energimyndighetens hemsida med mer information om utlysningen (Finns information om t ex vilka de […]

Maj 2022

Teknik  E-mobilitet  | 2022-05-17

Rapport: Eltariffer för smart laddning

För några veckor sedan skrev vi en serie om V2X, ett system med stor potential som dock fortfarande inte är fullt kommersiellt moget. Ett tänkbart mellansteg som redan finns på marknaden är smart laddning, ibland benämnt som V1G. Definitionen av smart laddning varierar. Den vedertagna betydelsen verkar vara ett system som möjliggör dynamiska förändringar i […]

April 2022

Teknik  Samhälle  | 2022-04-27

Metallbehov för Europas klimatmål

EU har hårda klimatmål. För att nå målen behövs snabbt mycket elfordon, batterier, solceller, elektrolysörer, vindkraft, elnät, kärnkraft och elmaskiner. Ett alternativ är köpa allt från andra. Ett annat är att bygga och sälja produkterna själv. EU vill vara en säljande region. För att kunna bygga behövs tillgång till metaller. En ny studie kvantifierar hur mycket […]

Februari 2022

Teknik  E-mobilitet  | 2022-02-18

Rapport: Elsektorn och ökad elektrifiering av transporter

Höga elpriser under vinter 2021/2022 har satt elnätet i fokus i Sverige och Europa. Inte minst har det diskuterats hur elnätet kommer att påverkas av allt större andelar laddbara bilar. Antalet laddbara fordon i Europa förväntas öka rejält. Prognoser pekar på 130 miljoner laddbara fordon i Europa till år 2035 [1]. Som jämförelse består den […]

September 2021

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-09-09

Det nordiska energisystemet och klimatneutralitet

De nordiska länder vill gå före för att nå klimatneutralitet. En stor grupp forskare har räknat på hur det kan gå till kostnadseffektivt med hjälp av beräkningsmodeller [1-4]. Projektet heter Nordic Clean Energy Scenarios och den 7 september presenterade de resultatet. Rapporten, framtagen av Nordisk Energiforskning på uppdrag från Nordiska Ministerrådet, visar energiscenarier till 2030, […]

Juli 2021

Teknik  Fordon  Samhälle  | 2021-07-09

Examensarbeten inom e-mobility och vätgas del 2

Batterier Battery Pack Part Detection and Disassembly Verification Using Computer Vision. Jonas Rehnholm. Mälardalens högskola. 2021. Länk Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt. Mostafaee, Mani. Luleå tekniska universitet 2021. Länk The second life – Challenges of repurposing electric vehicle lithium-ion batteries. […]

April 2021

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-16

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 2 av 2)

Dagens nyhetsbrev är del två av sammanställningen av litteraturstudien ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations” [1]. Vi lämnar nu marknadsandelar, tunga fordon och drivlinor för att istället fokusera på aspekterna 4 – 7: (4) Status för laddningsinfrastruktur med fokus på modellering av kravställning och ekonomi (5) Överblick på laddbara fordons […]