Juni 2020

Teknik  Fordon  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-06-22

IEA: Global EV Outlook 2020

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport om statusen för e-mobility. IEA använder experter från många länder för att sammanställa kunskapsläget Ni kan läsa en mycket detaljerad sammanfattning med mycket grafer här, men det går också att ladda hem den stora rapporten (276 sidor) utan kostnad [2]. Detta är ett referensverk och en bra […]

Februari 2020

Teknik  | 2020-02-09

Trender akademiska publikationer om fordonselektrifiering

skrivet av Hans Pohl (RISE) Sverige står för cirka 1,4% av de vetenskapliga publikationerna om elfordon. De citeras mycket och har ofta författare både från akademi och företag. Internationellt samarbete är relativt begränsat. Tillväxten under den senaste femårsperioden för publikationer inom fordonselektrifiering var i Sverige cirka 11%, vilket är något lägre än tillväxten för alla […]

Januari 2020

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-01-27

Sammanställning EU-pengar till elfordon

EU satsar mycket på forskning och innovation varav en del går till elfordon. Många program och projekt pågår. Kunskap tas fram och testas. Dagens nyhetsbrev är en introduktion till vilka program som finns och var ni kan hitta kunskapen från projekten. EU-pengar till forskning, innovation och demonstration inom fordonsområdet EU:s totala budget för allt som […]

November 2019

Teknik  | 2019-11-12

Elektriska navmotorer

Dagens elfordon har i regel elmotorn monterad direkt i anknytning till drivaxeln, antingen fram eller bak. Vissa hybrider har istället en konfiguration där elmotorn sitter sammankopplad med växellådan t ex Honda/Acura NSX, Mercedes E 300de med flera [1, 2]. Oavsett placering är elmotorn redan idag mer volymeffektiv jämfört med en förbränningsmotor med motsvarande effekt. Detta […]

April 2019

Teknik  E-mobilitet  | 2019-04-10

Vehicle Electronics & Connected Services 2019 – referat med fokus på föredragen kring elektrifiering

Stefan Pettersson har sammanfattat Vehicle Electronics & Connected Services 2019. En konferens med ca 1300 deltagare. De hade en heldag om eldrift, som Stefan analyserar.

December 2018

Teknik  | 2018-12-07

Bevakning av Electric Drive Production Conference

skrivet av Oskar Wallmark (KTH) Konferensen Electric Drive Production Conference (EDPC’18), som jag deltog vid för första gången, gick i år av stapeln i Schweinfurt, ca 18 mil öster om Frankfurt. Staden Schweinfurt har ca 50 tusen invånare och ett flertal industrier har förlagt tillverkning i området. Tysk kullagerindustri är bland annat koncentrerad till området […]

Oktober 2017

Teknik  Samhälle  E-mobilitet  | 2017-10-03

Introduktion av Annual Merit Review

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet. USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar. Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and […]

April 2017

Teknik  Okategoriserade  | 2017-04-07

Zero Emission Vehicle and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Technology Assessment

Idag fortsätter vi med att sammanfatta ARB:s (California Air Resources Board) analys av statusen för laddbara bilar och bränslecellsbilar. Igår skrev vi om kunskapsläget om vad konsumenterna tycker samt hur bilarna körs och laddas. Dagens sammanfattning är om en delrapport som har analyserat teknik- och kostnadsbilden för komponenter till laddbara bilar samt bränslecellsbilar. Rapporten finns här (pdf, 96 […]

Februari 2017

Teknik  | 2017-02-27

Modeling and Testing of Insulation Degradation due to Dynamic Thermal Liading of Electrical Machines

Idag får ni Tommys sammanfattning av Zhe Huangs avhandling om elmaskiner och termisk stress.

November 2015

Teknik  | 2015-11-25

Drivsystem till elfordon – elmaskiner och kraftelektronik

Idag får ni Mikael Alatolas sammanfattning av två disputationer om elmaskiner och kraftelektronik, men först ger han en överblick av utvecklingen av elmaskiner och kraftelektronik till elfordon.