Oktober 2017

Teknik  | 2017-10-16

Platinafria katalysatorer till bränsleceller

Vägen mot billigare bränslecellsfordon känns rakare eftersom framsteg med billigare katalysatorer gjorts. Både Chalmers och Ballard har utvecklat bra platinafria katalysatorer, men även alternativ med mindre mängd platina. Utmaningen är att balansera mellan katalytisk förmåga, kostnad och livslängd.

Teknik  Samhälle  E-mobilitet  | 2017-10-03

Introduktion av Annual Merit Review

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet. USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar. Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and […]

September 2017

Teknik  | 2017-09-08

Fifteenth International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells

skrivet av Hannes Falk Windisch (Chalmers) och Martin Andersson (Lunds Universitet) Denna konferensserie organiseras vartannat år och cirkulerar mellan Japan, USA/Canada och Europa. Notera att fokus här på SOFC; dvs högtemperaturbränsleceller. Det var ca 400 manuskript och uppskattningsvis ca 500 deltagare på årets konferens. Svenska deltagare (samtliga med egna presentationer) på årets konferens var från Sandvik, […]

April 2017

Teknik  | 2017-04-25

Bränslecellsnotiser

Tre nya rapporter från projektet Teknikbevakning av bränsleceller I syfte att koordinera teknikbevakningen, men också för att sammanställa, analysera och sprida information om utvecklingen inom bränslecellsområdet finansierar Energimyndigheten projektet Teknikbevakning av bränsleceller. Projektet och dess resultat vänder till svenska intressenter, främst fordonsindustrin, och genomförs under 2014 – 2016 inom ramen för kompetenscentret Swedish Electromobility Centre med […]

Teknik  Okategoriserade  | 2017-04-07

Zero Emission Vehicle and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Technology Assessment

Idag fortsätter vi med att sammanfatta ARB:s (California Air Resources Board) analys av statusen för laddbara bilar och bränslecellsbilar. Igår skrev vi om kunskapsläget om vad konsumenterna tycker samt hur bilarna körs och laddas. Dagens sammanfattning är om en delrapport som har analyserat teknik- och kostnadsbilden för komponenter till laddbara bilar samt bränslecellsbilar. Rapporten finns här (pdf, 96 […]

Mars 2017

Teknik  | 2017-03-09

Konkurrenskraftig kostnad för bränslecellsfordon nås med större volymer

Hans Pohl (RISE Viktoria) har varit i Japan och på FC Expo. Han har tagit med sig hur fordonstillverkarna presenterar sitt arbete med bränslecellsfordon. De verkar ha en samsyn att de kommer nå konkurrenskraftig kostnad för bränslecellsfordon.

Februari 2017

Teknik  Samhälle  E-mobilitet  | 2017-02-16

A Study of China’s Explosive Growth in the Plug-in Electric Vehicle Market

Teknik  Fordon  | 2017-02-15

Bränslecellsnotiser

EU-utlysning om bränsleceller och vätgas FCH JU har publicerat sin nya EU-utlysning för för forskning och utveckling inom bränsleceller och vätgas. Budgeten är på ca 116 miljoner EUR. Det finns medel att söka inom 24 olika frågeställningar varav 7 är inom transport. Om ni vill se vilka ämnena är se här. Sista ansökningsdag är 20 […]

December 2016

Teknik  Samhälle  | 2016-12-13

Fuel Cell 2016 – Årets ​bränslecellskonferens

Skrivet av Johan Wedlin, Viktoria Swedish ICT 29 november hölls SHCs årliga bränslecellskonferens i Stockholm, med ett 60-tal deltagare och föredrag från såväl myndighet, industri, akademi som institut och organisationen Vätgas Sverige. Jag som huvudsakligen arbetat med laddelfordon känner ju till utmaningarna inom batteriområdet. Men som novis inom bränsleceller och efter att ha deltagit på Elbil2020s […]

November 2016

Teknik  | 2016-11-01

PRIME 2016 – del 3 bränsleceller

Martin Andersson (LU) har besökt PRIME 2016 [1]. Här följer hans bevakning med fokus på bränsleceller.