Maj 2021

Samhälle  | 2021-05-06

Stort behov av mineraler för att nå Paris-avtalet

Många länder vill nå noll eller mycket låga utsläpp av klimatgaser. Det behövs då en snabb tillväxt av teknologier för renare energi som t ex vindkraftverk, elnät, solceller, vätgas, batterier och elmaskiner. Mycket mineraler behövs för dessa teknologier. Stater måste göra åtgärder nu för att inte försena transitionen enligt en ny rapport från IEA (International […]

Samhälle  | 2021-05-04

Hur ska Kalifornien nå ett koldioxidneutralt transportsystem 2045?

Austin L. Brown, Daniel Sperling, Bernadette Austin, JR DeShazo, Lew Fulton, Timothy Lipman, Colin Murphy, Jean Daniel Saphores, Gil Tal et al. Det är ett dreamteam i att analysera transportsystem. De är alla välkända forskare från stora universitet i Kalifornien. Nu har de analyserat i en 471 sidor lång rapport om, hur och varför Kalifornien […]

April 2021

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-16

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 2 av 2)

Dagens nyhetsbrev är del två av sammanställningen av litteraturstudien ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations” [1]. Vi lämnar nu marknadsandelar, tunga fordon och drivlinor för att istället fokusera på aspekterna 4 – 7: (4) Status för laddningsinfrastruktur med fokus på modellering av kravställning och ekonomi (5) Överblick på laddbara fordons […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-06

Vilka är de ledande e-mobilitetsnationerna?

Det pågår en strid om att ta ledande positioner inom e-mobilitet. Striden utkämpas i många led (OEM:er, underleverantörer, operatörer osv) vilket kan anses sunt och konsumentfrämjande i ett marknadsekonomiskt system. E-mobilitet har dock även blivit geopolitik. Olika nationer tävlar inom teknisk och industriell utveckling, samt i tillgången till råvaror vilket åtminstone delvis kan främjas av […]

Mars 2021

Samhälle  | 2021-03-25

Europeiska initiativ för att utestänga eller förbjuda förbränningsbilar

av Mats-Ola Larsson Det finns många politiska initiativ för att driva på mot utsläppsfria vägfordon i Europa. I dagens nyhetsbrev ger vi några exempel, med start i Sverige. Utfasningsutredningen I höstas tillsatte regeringen en utredning om framtiden för förbränningsmotorbilar och drivmedel [1]. Den går under namnet Utfasningsutredningen och kommer att redovisa sina förslag 1 juni […]

Februari 2021

Samhälle  | 2021-02-11

Betydelsen av Indiens val inom energi

En del faktorer är viktigare vad världen är på väg att bli. Indiens val inom energi är en. IEA (International Energy Agency) har analyserat Indiens energiutblick [1,2]. Det är stora siffror. Några viktiga slutsatser är: Indien kommer ha den största ökningen av energianvändning av alla länder i världen de närmaste tjugo åren. Indien kommer ha […]

Samhälle  | 2021-02-09

Kinas dåtid, nutid och framtid inom elektromobilitet

Kina har hälften av alla elbilar och 90 procent av alla tunga elfordon i världen. Det beror på styrmedel och reglering [1].  The International Council on Clean Transportation (ICCT) och China EV100 har tillsammans skrivit en rapport, som sammanfattar varför det hänt, hur läget är och ger rekommendationer vad som bör göras framåt [1].  Fyra […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-02-04

McKinsey Center for Future Mobility – Intervju med Timo Möller

Konsultföretag spelar en aktiv roll i utformningen av framtidens mobilitet. Dels genom de råd och arbete de bedriver tillsammans med sina klienter inom fordonsindustrin och andra intressenter inom mobilitetsområdet. Konsultföretagen spelar också en roll i kunskapsspridning genom de många rapporter som de löpande publicerar. McKinsey är ett av de mest välkända konsultföretagen med flera av […]

Samhälle  | 2021-02-02

Elektromobilitet och förändring av antal anställda inom Volkswagen

671 000 är anställda inom Volkswagen-koncernen. Elektromobilitet och digitalisering sker. Volkswagen vill vara med och satsar aktivt. Det finns dock en oro hur det kommer påverka de anställda. Tidigare studier har visat att de förändringar kraftigt kan minska antal anställda i Volkswagen och i tysk bilindustri [1,2,3]. En ny studie genomförd av Fraunhofer IAO visar […]

Januari 2021

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-01-29

Elfordonens andel av de europeiska investeringsbehoven i elnät på distributionsnivå

Eurelectric har analyserat behoven till 2030 av investeringen i europeiska elnät på distributionsnivå [1,2,3]. Eurelectric är den europeisk branschförening för elföretagen. Rapporten är gjord tillsammans med Monitor Deloitte och E.DSO (European Distribution System Operators). De flesta elbilarna kommer behöva utnyttja distributionsnätet när de laddas. En intressant aspekt på Eurelectric analys är därför hur stor del […]