April 2019

Teknik  Samhälle  | 2019-04-24

EU’s Strategic Action Plan on Batteries

Helena Berg har analyserat vad som händer inom EU vad det gäller batterier.

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-04-05

Kina: Kvantitet för kvalitet?

Med en närmast explosionsartad tillväxt de senaste åren står Kina numera för över hälften av världens försäljning av laddbara personbilar. Kraftfulla regleringar har varit en drivande kraft, t ex är det idag nästan omöjligt att erhålla ett tillstånd att köpa ett konventionellt bränslefordon i Peking. Inhemska tillverkare (över 500 st totalt, varav cirka 100 gör personbilar) dominerar marknaden för så kallade New Energy Vehicles, vilket innefattar PHEV, BEV och bränslecellsbilar (majoriteten av försäljningen är dock BEV). Kina är därmed klart världsledande i frågan om kvantitet, men hur ligger det till med kvaliteten på de laddbara personbilar som byggs och säljs i Kina?

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2019-04-04

Energirelaterad fordonsforskning 2019 – eftertankar och referat

Referat av Energirelaterad fordonsforskning 1-2 april i Göteborg.

December 2018

Samhälle  | 2018-12-19

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU. 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar. 31% minskning för lätta lastbilar till 2030. Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025. Det finns ett […]

Samhälle  | 2018-12-11

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort. Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1]. Teknikskiftet kommer också […]

November 2018

Samhälle  | 2018-11-28

Bevakning av arbetsmöte i lagstiftningsgrupp (del 2) IWG EVS GTR, Gothenburg, Sweden, 11-13 Sept, 2018

Skrivet av David Sturk, AB Sturk Consulting Grupper från hela världen diskuterade lagstiftning för elfordon under tre septemberdagar i Göteborg. Deras diskussioner kan få stor betydelse för utvecklingen av elfordon. Observationer från mötet är sammanställt i två OMEV artiklar. Del ett är om bakgrund och inledningen samt del två återger diskussionen under och huvudresultat från […]

Samhälle  | 2018-11-27

Bevakning av arbetsmöte i lagstiftningsgrupp – IWG EVS GTR, Gothenburg, Sweden, 11-13 Sept, 2018

Skrivet av David Sturk, AB Sturk Consulting Grupper från hela världen diskuterade lagstiftning för elfordon under tre dagar i Göteborg. Deras diskussioner kan få stor betydelse för utvecklingen av elfordon. Observationer från mötet är sammanställt i två OMEV artiklar. Del ett är om bakgrund och inledningen samt del två är om diskussionen under och huvudresultat […]

Samhälle  | 2018-11-20

Analys av World Energy Outlook 2018

Stater bestämmer vår globala energiframtid enligt International Energy Agency (IEA) [1-5]. Stater står för mer än sjuttio procent av alla investeringar i energi framåt. Nationerna antingen äger företagen som gör investeringarna eller styr investeringar med regleringar som garanterar inkomster.  Det finns energiutmaningar för staterna att hantera. Det var IEA:s huvudbudskap när de släppte sin World […]

Oktober 2018

Fordon  Samhälle  | 2018-10-19

-35 procent CO2 för lastbilar i EU till 2030?

Miljökommittén i EU-parlamentet röstade igår om koldioxidkrav för lastbilar och bussar i EU [1]. De gjorde kraven svårare jämfört med EU-kommissionens första förslag [2]. Miljökommittén i EU-parlamentets förslag för lastbilar Kraven på nya lastbilar är: 35% reduktion av CO2/fordonskm 2030 i jämförelse med 2019. Det kan jämföras med kommissionens förslag på 30%. 20% reduktion av CO2/fordonskm […]

Samhälle  | 2018-10-10

Medlemsländerna i EU röstade för -35% g CO2/km till 2030 för personbilar

Det var en sen kväll för miljörådet igår. De skulle försöka hitta en kompromiss mellan dels grupperingen med Tyskland och många östeuropeiska länder samt den andra grupperingen som bestod av de flesta andra medlemsländerna. Till slut kom de fram till ett gemensamt förslag. Det blev: Personbilar 35% reduktion av g CO2/km 2030 i jämförelse med […]