Juni 2020

Teknik  Fordon  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-06-22

IEA: Global EV Outlook 2020

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport om statusen för e-mobility. IEA använder experter från många länder för att sammanställa kunskapsläget Ni kan läsa en mycket detaljerad sammanfattning med mycket grafer här, men det går också att ladda hem den stora rapporten (276 sidor) utan kostnad [2]. Detta är ett referensverk och en bra […]

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2020-06-05

Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

IEA (The International Energy Agency) är en medlemsorganisation där 30 länder är med bl a Sverige. Organisationen startade för att samordna åtgärder om det blir oljebrist i världen. Numera gör IEA mycket inom energi. En av deras främsta uppgifter är att sammanställa kunskap om energi och ge råd till länder. En aktivitet de har är Technology […]

Maj 2020

Fordon  Samhälle  | 2020-05-05

Kaliforniens förslag på lagkrav på tunga nollemissionsfordon

28 april 2020 släppte California Air Resources Board (CARB) sitt nya förslag på lag som tvingar större lastbilstillverkare att sälja nollemissions fordon i Kalifornien [1,2]. CARB har ökat kraven och hastigheten i det nya förslaget. Det är ett radikalt förslag. Många länder och regioner kommer att titta på Kalifornien om det går igenom. Beslut kommer […]

April 2020

Samhälle  | 2020-04-28

Humankapital och fordonsbranschens förändring

Fordonsbranschen är under förändring [1]. Det påverkar samhället för branschen är så stor och betydande för samhällsekonomin. I t ex EU arbetar 7 procent direkt i fordonsbranschen och 28% av all foskning och utveckling sker i den sektorn [2]. Just nu pågår viruskrisen. The Economist har precis skrivit en pricksäker analys om vilket stålbad detta […]

Samhälle  | 2020-04-17

Subventioner för fossila bränslen

Subventioner till förnyelsebar teknik som bonus till elbilar, stöd till solcellsanläggningar och kanske mest känt stödet till inköp av elcyklar har alla varit relativt synliga och ofta omdebatterade. Mindre känt för de flesta är att det finns stora subventioner till fossila bränslen, så även i Sverige [1, 2]. Det råder ingen tvekan om att subventioner […]

Samhälle  | 2020-04-16

Förändrade fordons- och transportskatter i andra länder

skrivet av Cecilia Hult (IVL) Det är inte bara i Sverige där skattefrågan är aktuell. Trender som elektrifiering, mål om minskad klimatpåverkan, dålig luftkvalitet i städer, och en önskan om att stimulera mobilitets- och transporttjänster finns över hela världen. I dagens nyhetsbrev gör vi därför ett par nedslag i omvärlden för att se vilka tankar som […]

Samhälle  | 2020-04-15

Vägskatt för personbilar

skrivet av Anders Roth (IVL) Hur ska beskattningen av vägtrafiken se ut om ett antal år när allt fler elfordon körs på våra vägar och automatiseringen börjar ta fart? Dagens brev kommer beskriva en möjlighet att hantera denna nya verklighet med hjälp av en vägskatt där delar av dagens bränslebeskattning växlas mot en kilometerbaserad skatt. […]

Samhälle  | 2020-04-14

Överblick över svenska skatter inom transporter, bränslen, bilar och el

skrivet av Cecilia Hult (IVL) Beskattning av svensk transportsektor är en ständigt aktuell fråga och kan vara svårgripbart. Dagens nyhetsbrev ges en (mycket) översiktlig beskrivning av skatter och avgifter inom den svenska transportsektorn.  Bakgrunden till min sammanställning är erfarenheter från ett forskningsprojekt om avståndsbaserad vägskatt för personbilar, där mycket var nytt för mig som ingenjör [1]. […]

Samhälle  | 2020-04-03

Krav USA:s bränsleekonomi och Kinas subventioner fortsätter

Styrmedel är viktigast. Försäljning av laddbara fordon i nuläget beror mest på nationers vilja.  Andra faktorer spelar också roll som mer modeller, lägre inköpspris, image, bättre teknik och mer kundefterfrågan. Min bestämda uppfattning är dock att politik förklarar mest än så länge. Kina och USA är två av de viktigaste marknaderna i världen. De ändrar […]

Mars 2020

Samhälle  | 2020-03-31

Stort projekt fossilfri gruvbrytning, svenska myndigheters sju rekommendationer, webbinarer om transporteffektivt samhälle och korttidsprognos om Sveriges energi

Sex svenska myndigheter: Förslag för att öka takten i omställningen av transportsektorn skrivet av Magnus Karlström Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen har utvärderat hur det går med omställningen av transportsektorn i Sverige. Målet är minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Utvärderingen visar att det går för långsamt. De […]