September 2019

Samhälle  | 2019-09-24

Lagligt krig om ZEV i Kalifornien

Kalifornien dominerar försäljningen av laddbara bilar i USA. Delstaten har en marknadsandel på cirka 8,0%. Medel i USA är 2% [1]. Kumulativt har mer än 580 000 laddbara bilar blivit sålda från 2011 fram till juni 2019 [1]. De har mycket erfarenhet. Ikväll kan ni lyssna på web-sändning från en av deras främsta forskare inom […]

Augusti 2019

Samhälle  | 2019-08-14

Observationer från IVA-projektet Vägval för klimatet-Transportsystem

skrivet av Hans Folkesson Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045, ett mål som antagits av en klar majoritet av våra politiker. Man har också enats om ett etappmål för transportsektorn till 2030 där utsläppen av koldioxid från inrikes transporter ska minska med minst 70 % jämfört med år 2010. Även om det […]

Maj 2019

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2019-05-28

Global EV Outlook 2019

Cirka fem miljoner laddbara bilar fanns i världen efter 2018. Ökningen under 2018 var två miljoner [1,2]. Allt enligt Global EV Outlook 2019, som IEA släppte igår. Global EV Outlook (GEO) är en årlig rapport som IEA publicerar. Resultaten tas fram med hjälp av medlemmarna i Electric Vehicles Initiative (EVI). Sverige är medlem i EVI. GEO är […]

Samhälle  | 2019-05-03

Hur minska den globala konfliktnivån som konsekvens av energiförändringen?

Sammanställning av artikel om geopolitik och energi.

April 2019

Teknik  Samhälle  | 2019-04-24

EU’s Strategic Action Plan on Batteries

Helena Berg har analyserat vad som händer inom EU vad det gäller batterier.

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-04-05

Kina: Kvantitet för kvalitet?

Med en närmast explosionsartad tillväxt de senaste åren står Kina numera för över hälften av världens försäljning av laddbara personbilar. Kraftfulla regleringar har varit en drivande kraft, t ex är det idag nästan omöjligt att erhålla ett tillstånd att köpa ett konventionellt bränslefordon i Peking. Inhemska tillverkare (över 500 st totalt, varav cirka 100 gör personbilar) dominerar marknaden för så kallade New Energy Vehicles, vilket innefattar PHEV, BEV och bränslecellsbilar (majoriteten av försäljningen är dock BEV). Kina är därmed klart världsledande i frågan om kvantitet, men hur ligger det till med kvaliteten på de laddbara personbilar som byggs och säljs i Kina?

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2019-04-04

Energirelaterad fordonsforskning 2019 – eftertankar och referat

Referat av Energirelaterad fordonsforskning 1-2 april i Göteborg.

December 2018

Samhälle  | 2018-12-19

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU. 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar. 31% minskning för lätta lastbilar till 2030. Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025. Det finns ett […]

Samhälle  | 2018-12-11

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort. Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1]. Teknikskiftet kommer också […]

November 2018

Samhälle  | 2018-11-28

Bevakning av arbetsmöte i lagstiftningsgrupp (del 2) IWG EVS GTR, Gothenburg, Sweden, 11-13 Sept, 2018

Skrivet av David Sturk, AB Sturk Consulting Grupper från hela världen diskuterade lagstiftning för elfordon under tre septemberdagar i Göteborg. Deras diskussioner kan få stor betydelse för utvecklingen av elfordon. Observationer från mötet är sammanställt i två OMEV artiklar. Del ett är om bakgrund och inledningen samt del två återger diskussionen under och huvudresultat från […]