Maj 2018

Teknik  Samhälle  Fordon  | 2018-05-31

SPEEDING-UP EUROPEAN ELECTRO-MOBILITY och IEA Global EV Outlook 2018

Hälften av alla sålda personbilar i EU bör 2030 vara eldrivna. Det krävs om vi ska nå EU:s klimatmål. Eldrivna bilar är elbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar. 50 procents försäljning går att uppnå enligt en rapport från Dr. Per Kågeson och Professor Christian Berggren.

Samhälle  | 2018-05-30

Debattinlägg: Snabbaste vägen till fossiloberoende bilar och ett säkrare transportsystem – del 3

Urban Kristiansson argumenterar för snabbaste vägen till fossiloberoende bilar och ett säkrare transportsystem – del 3

Samhälle  | 2018-05-28

IEA: Endast 4 av 38 teknologier utvecklas tillräckligt snabbt för att nå klimatmål

International Energy Agency (IEA) har betygsatt 38 energiteknologier [1]. Betyget handlar om teknologierna är på rätt spår för att ta sin del för att nå klimatmål. Endast 4 av 38 är på rätt spår. Det går helt enkelt för långsamt för de flesta. IEA har publicerat sin utvärdering på en hemsida, som heter Tracking Clean Energy […]

Samhälle  | 2018-05-25

Vad kan Sverige göra? Biodrivmedel – sista delen

skrivet av Olle Hådell I dokumentet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet [1] sägs: Sverige bör ta rollen som internationell föregångare i omställningen till en fossilfri transportsektor. Bör Sverige vara ett föredöme? Och på vilket sätt? Föredöme betyder att andra kan följa efter. I dag anser vi oss vara ett föredöme när vi har Europas […]

Samhälle  | 2018-05-24

Vad görs i omvärlden? Biodrivmedel del 4

skrivet av Olle Hådell Hur ser tankgångarna ut i andra länder och vad har man uppnått? I IEA-AMF´s Annual report (2016) [1] kan man hitta tankar och siffror för medlemsländerna. Några viktiga länder är värda att titta på. AMF står för Advanced motor fuels och omfattar 15 länder varav Sverige är ett.

Samhälle  | 2018-05-23

Möjlig marknad för bränsle- och fordonsindustrin – del 3 biodrivmedel

skrivet av Olle Hådell HVO, syntetisk diesel och bensin kallas drop in bränslen. De kan blandas in i höga andelar och ändå uppfylla specifikationen för bensin- och dieselbränslestandard (EN 228 resp. EN 590). Detta betyder också att befintliga diesel- och bensinmotorer kan användas utan att kräva konvertering och/eller nytt avgasgodkännande. Drivmedel som behöver anpassade motorkonstruktioner och […]

Samhälle  | 2018-05-22

Framgångsrik etablering av biodrivmedel hurdå?

skrivet av Olle Hådell Denna del beskriver möjligheter att producera drivmedel. Trafikutskottet anser att Sverige skall producera lika mycket biodrivmedel som vi använder. Utan att räkna på detaljsiffror är detta en sund tanke. På så sätt kan vi tillföra drivmedel med låg klimatpåverkan till marknaden. För att ett drivmedel skall kunna få en bred användning […]

Samhälle  | 2018-05-21

Biodrivmedel, frälsning, lösning eller en illusion? – Inledning

skrivet av Olle Hådell Jag har fått i uppdrag av Magnus Karlström att beskriva min syn på framtida möjligheter för biodrivmedel. Jag har en bakgrund från Vägverket/Trafikverket där jag under 17 år arbetade med miljöfrågor relaterade till fordon och bränslen. Det innebar att jag under åren diskuterat med de flesta aktörer. Jag har representerat verket i […]

April 2018

Samhälle  | 2018-04-17

Kunskapssammanställning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan i Sverige

En kunskapssammanställning om hur Sverige kan öka andelen av icke-fossila drivmedel, för att nå klimatmålet för inrikes transporter, har nyligen blivit publicerad [1]. Klimatmålet för inrikestransporter, utom inrikes flyg, är en minskning med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det har riksdagen beslutat [2].

Samhälle  | 2018-04-11

IEA:s analys av energi och koldioxidutsläpp 2017 i världen

Globala energirelaterade koldioxidutsläpp ökade med 1,4 procent 2017. En trend är bruten. De tre åren innan ökade inte utsläppen enligt IEA (International Energy Agency) [1]. Global tillväxt på 3,7%, lägre priser för fossila bränslen och minskad förbättring av energieffektivitet är orsakerna [1]. De gav en ökad global energianvändning på 2,1 procent. 70 procent av ökningen […]