April 2019

Samhälle  E-mobilitet  | 2019-04-12

Biltillverkarna och laddinfrastruktur

Magnus Johansson (Lunds Universitet) analyserar varför bilföretagen bör vara proaktiva inom laddinfrastruktur.

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-04-05

Kina: Kvantitet för kvalitet?

Med en närmast explosionsartad tillväxt de senaste åren står Kina numera för över hälften av världens försäljning av laddbara personbilar. Kraftfulla regleringar har varit en drivande kraft, t ex är det idag nästan omöjligt att erhålla ett tillstånd att köpa ett konventionellt bränslefordon i Peking. Inhemska tillverkare (över 500 st totalt, varav cirka 100 gör personbilar) dominerar marknaden för så kallade New Energy Vehicles, vilket innefattar PHEV, BEV och bränslecellsbilar (majoriteten av försäljningen är dock BEV). Kina är därmed klart världsledande i frågan om kvantitet, men hur ligger det till med kvaliteten på de laddbara personbilar som byggs och säljs i Kina?

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2019-04-04

Energirelaterad fordonsforskning 2019 – eftertankar och referat

Referat av Energirelaterad fordonsforskning 1-2 april i Göteborg.

Mars 2019

Samhälle  | 2019-03-20

rEVolution – Konferens i Amsterdam

Igår gick konferensen rEVolution av stapeln i Amsterdam [1]. rEVolution är en årlig konferens som arrangeras av laddutrustningsföretaget EVBox, ett dotterbolag till det franska energibolaget Engie. Om jag tolkat det rätt var konferensen huvudsakliga syfte att främja ökat samarbete inom elektromobilitet samt att inspirera deltagarna till att förändring är möjligt. Detta speglades också i valet […]

Oktober 2018

Samhälle  Fordon  | 2018-10-04

EVS31 dag 3 – marknadsutveckling

skrivet av Johan Wedlin (RISE) EVS31s tredje och sista dag inleddes med föredrag som beskrev läget på några marknader runt om i världen. Det var väl inga direkta nyheter som presenterades men det var ändå intressant att få det samlat.

Samhälle  | 2018-10-03

Rapportering från EVS31 dag 2 – användarperspektiv, användarperspektiv, användarperspektiv…

skrivet av Stefan Pettersson (RISE) Det finns flera starka skäl och drivkrafter till att sluta använda fossildrivna fordonstransporter, t.ex. minska oljeberoendet och framtidssäkra lokal energitillgång, bygga upp ny industri och nät av underleverantörer t.ex. elfordonstillverkning i ett land som saknar traditionell fordonsindustri, lokala emissioner, koldioxidutsläpp, stabilisera fluktuerande (sol, vind och vatten) förnybar energiproduktion och andra […]

September 2018

Samhälle  | 2018-09-18

Hur investerade världen i Energi 2017

Pengar berättar mycket. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen investerar i energi [1-5]. Trenderna bestämmer hur vår värld kommer se ut framåt.  Huvudtrender – för lite investeringar för att nå samhällsmål Investeringen är troligtvis otillräckliga för att nå miljömål och tillräckligt bra energitillgänglighet. Andelen av investeringar som kommer från stater har ökat i […]

Samhälle  | 2018-09-05

Status for elektromobilitet i Norge – del 2

skrivet av Erik Figenbaum (TØI) Elbilene er inne i en rivende teknologisk utvikling. Rekkevidde fra 300 km og oppover er i ferd med å bli standard. Teknisk kan det bli mulig å nå 1000 km rekkevidde i henhold til offisiell rekkeviddetest. Marginalkostnadene ved å installere større batteri når biler først er utstyrt med batteri er lave. Fremtidens […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2018-09-04

Status for elektromobilitet i Norge – del 1

skrivet av Erik Figenbaum (TØI) Stortinget har vedtatt en målsetning om at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025 i Norge. Med nullutslippsbiler menes i denne sammenheng biler uten avgassutslipp, det vil i praksis si elbiler og hydrogen brenselcellebiler. Ladbare hybridbiler vil ikke passe inn da de kan gå delvis på bensin/diesel og delvis på strøm.

Augusti 2018

Samhälle  | 2018-08-22

På spaning efter den tid som flytt

Precis som Marcel, Edith och Serge flanerar jag gärna längs Paris gator. I år har jag haft förmånen att ägna mig åt detta nöje under flera veckor. Jag undviker så långt det går alla turiststråk och hittar mitt kaffe på sidogatorna. Paris är sig likt: stekhett, turisttätt och patrullerande militärer med automatvapen. Men det är […]