Oktober 2019

Samhälle  | 2019-10-31

Reflektioner från stadsanalyserna

Vår tes innan vi började arbeta med stadsanalyserna var att städer är en allt viktigare aktör på transportområdet. Faktum är att de 25 ledande städerna har 44 % av världens elbilsflotta [länk], dessa inkluderar t ex Oslo, Shanghai, Peking och Los Angeles. Vi var dock nyfikna på vad som pågick bortom dessa städer och valde […]

Samhälle  | 2019-10-30

Elektrifierade öar

I det sista brevet om städer tar vi ut svängarna lite genom att istället vända blicken åt framstående öar. Öar liksom städer är geografiskt definierade områden, med skillnaden att öar är mer eller mindre isolerade av en vattenbarriär. Detta faktum ökar komplexiteten kring resurs- och energiförsörjning. Som en konsekvens är importerade fossila bränslen generellt dyrare […]

Fordon  Samhälle  | 2019-10-24

Stadsanalys – Kapstaden

Sydafrika är bland de rikaste och största länderna i Afrika. Landet har dock många utmaningar. Kapstaden är den näst största staden i Sydafrika. I omEV:s stadsanalys-serie som fokuserar vi idag på staden som har smeknamnet moderstaden.   Sydafrika har inte många eldrivna personbilar. Det fanns cirka 1000 juni 2019. Då ingår också hybrider [1]. De är […]

Samhälle  | 2019-10-22

Vad händer ’down under?

Elbilsmarknaden i stort Australien är inte ett land där många köper elbil. 2018 såldes totalt 2216 elbilar och man tror att försäljningen för 2019 blir runt 4200 bilar. Ungefär en tredjedel av alla elbilar köps av privatpersoner. Melbourne ligger i delstaten Victoria och där såldes totalt 1725 elbilar mellan 2011 och 2018, eller 0,14 % […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-10-21

Erfarenheter från nordiska städer att främja laddfordon och laddinfrastruktur

Norden är full av städer som vill bli hållbara och minska utsläppen från transporter. Det finns mycket erfarenheter från deras insatser. Energimyndigheten, tillsammans med Trafikverket, leder ett nordiskt projekt för att under ett antal år dela erfarenheter mellan städer och ge rekommendationer framåt [1,2]. Uppdraget sker i nära samarbete med relevanta myndigheter i de nordiska […]

Samhälle  | 2019-10-15

Städer – elfordonsförsäljning, styrmedel och makrotrender

Under oktober ska vi i omEV skriva om några städer och elektromobilitet. Vårt fokus är vad några utvald städer i världen gör för åtgärder för att främja användningen av elfordon. Vi har valt att fokusera på städer för att mycket av försäljningen av elbilar sker i några städer, men också att städer ofta är mer […]

Juni 2019

Samhälle  Fordon  | 2019-06-18

Elbilstaxi – Historia, nuläge och drivkrafter

Traditionell taxi och olika ”ride-haling” tjänster som Uber, står för en signifikant del av körsträckorna och därmed utsläppen i världens städer. I USA närmar sig ride-hailing spårbunden och busstrafiken i antal gjorda resor [1]. Elektrifiering av taxi och ride-hailing är därmed ett högprioriterat område för både myndigheter och företagen själva. Dagens nyhetsbrev ämnar ge en […]

Teknik  Samhälle  | 2019-06-13

Northvolt säkrar finansiering för 16 GWh/år i Skellefteå, VW investerar i Northvolt med en batterifabrik i Tyskland som mål

Stora nyheter hände igår. Northvolt säkrade finansiering för 16 GWh/år battericellproduktion i Skellefteå. Produktionen planeras vara igång 2021 [2]. VW berättade också att de investerar 900 miljoner euro i Northvolt. De skapar också ett Joint Venture med Northvolt.  Målet med JV:et är bl a att bygga en 16 GWh battericellsfabrik i Tyskland som ett första […]

Maj 2019

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-05-29

Nya modeller för ägande och brukande av privatbilar

Att Ford inledde massproduktion av bilar genom löpandebandprincipen har nog ingen missat. Genom massproduktion sjönk priset på Ford Model T från 900 USD år 1910 till 395 USD år 1920 [1]. Det fanns dock ett problem; majoriteten av hushållen hade inte tillräckliga disponibla medel för att kunna köpa en bil kontant [2]. Denna insikt ledde […]

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2019-05-28

Global EV Outlook 2019

Cirka fem miljoner laddbara bilar fanns i världen efter 2018. Ökningen under 2018 var två miljoner [1,2]. Allt enligt Global EV Outlook 2019, som IEA släppte igår. Global EV Outlook (GEO) är en årlig rapport som IEA publicerar. Resultaten tas fram med hjälp av medlemmarna i Electric Vehicles Initiative (EVI). Sverige är medlem i EVI. GEO är […]