December 2019

Samhälle  | 2019-12-09

Generation Z och elfordon

Alla generationer har sitt eget epitet; baby-boomers (1946 – 1964), generation X (1965 – 1980), millennials (1981 – 1996) och nu generation Z (1996 – 2010) som börjar komma upp i vuxen ålder. Värderingsklyftor mellan de olika generationerna verkar vara närmast en naturlag. Baby-boomers revolt under 1960-talet var på ett sätt en frigörelse från deras […]

November 2019

Samhälle  | 2019-11-29

India from the inside

Om vill veta hur det verkligen är i Indien – varför inte fråga någon som är insatt och som även kan fordonsbranschen utan och innan. Vi har intervjuat Santosh Harakamani som tillvardags jobbar på Volvo Trucks som Service Strategy Manager med strategiska frågeställningar kring nya teknologier. Santosh följer med intresse branschutvecklingen och brukade tidigare blogga […]

Samhälle  | 2019-11-27

Tema Indien: Vad händer i landet kring två- och trehjuliga motorfordon?

Vi fortsätter vår djupdykning i Indien med fordonsindustrin. Indisk fordonsindustri står för stora utmaningar. Försäljningen av personbilar har mattats av och fordonsindustrin står inför de största utmaningarna på 15 år. Om man bortser från tvåhjuliga motorfordon gick försäljningen totalt ner med över 25 % under september 2019 jämfört med samma period ifjol, och personbilsförsäljningen med […]

Samhälle  | 2019-11-26

Tema Indien: Vad händer i landet kring elektrifiering?

Staten ville att Indien ska bli 100 % fossilfri; nya målet är 15 % elfordon 2024 Regeringen har ett ambitiöst mål med att 15 procent av den totala fordonsflottan ska vara elektriskt till år 2024. Ett tufft mål med tanke på att elnätet har sina brister. Enligt indiska transportmyndigheten finns det ungefär 400.000 registrerade elfordon […]

Oktober 2019

Samhälle  | 2019-10-31

Reflektioner från stadsanalyserna

Vår tes innan vi började arbeta med stadsanalyserna var att städer är en allt viktigare aktör på transportområdet. Faktum är att de 25 ledande städerna har 44 % av världens elbilsflotta [länk], dessa inkluderar t ex Oslo, Shanghai, Peking och Los Angeles. Vi var dock nyfikna på vad som pågick bortom dessa städer och valde […]

Samhälle  | 2019-10-30

Elektrifierade öar

I det sista brevet om städer tar vi ut svängarna lite genom att istället vända blicken åt framstående öar. Öar liksom städer är geografiskt definierade områden, med skillnaden att öar är mer eller mindre isolerade av en vattenbarriär. Detta faktum ökar komplexiteten kring resurs- och energiförsörjning. Som en konsekvens är importerade fossila bränslen generellt dyrare […]

Fordon  Samhälle  | 2019-10-24

Stadsanalys – Kapstaden

Sydafrika är bland de rikaste och största länderna i Afrika. Landet har dock många utmaningar. Kapstaden är den näst största staden i Sydafrika. I omEV:s stadsanalys-serie som fokuserar vi idag på staden som har smeknamnet moderstaden.   Sydafrika har inte många eldrivna personbilar. Det fanns cirka 1000 juni 2019. Då ingår också hybrider [1]. De är […]

Samhälle  | 2019-10-22

Vad händer ’down under?

Elbilsmarknaden i stort Australien är inte ett land där många köper elbil. 2018 såldes totalt 2216 elbilar och man tror att försäljningen för 2019 blir runt 4200 bilar. Ungefär en tredjedel av alla elbilar köps av privatpersoner. Melbourne ligger i delstaten Victoria och där såldes totalt 1725 elbilar mellan 2011 och 2018, eller 0,14 % […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-10-21

Erfarenheter från nordiska städer att främja laddfordon och laddinfrastruktur

Norden är full av städer som vill bli hållbara och minska utsläppen från transporter. Det finns mycket erfarenheter från deras insatser. Energimyndigheten, tillsammans med Trafikverket, leder ett nordiskt projekt för att under ett antal år dela erfarenheter mellan städer och ge rekommendationer framåt [1,2]. Uppdraget sker i nära samarbete med relevanta myndigheter i de nordiska […]

Samhälle  | 2019-10-15

Städer – elfordonsförsäljning, styrmedel och makrotrender

Under oktober ska vi i omEV skriva om några städer och elektromobilitet. Vårt fokus är vad några utvald städer i världen gör för åtgärder för att främja användningen av elfordon. Vi har valt att fokusera på städer för att mycket av försäljningen av elbilar sker i några städer, men också att städer ofta är mer […]