Maj 2016

Teknik  Samhälle  | 2016-05-10

Trender från stor tysk batterikonferens samt tips om en lic

Idag får ni Helena Bergs sammanfattning av en tysk batterikonferens. Igår fick ni tips om ett antal kommande disputationer och licentiatseminarier. Ett  tips till är att den 25 maj kl 13:15 i sal EL41 kommer Niklas Jakobsson (Fysisk Resursteori, Chalmers) presentera sin licentiatavhandling ”On Battery Electric Vehicles: Driving Patterns, Multi-Car Households and Infrastructure”.

Samhälle  | 2016-05-09

Disputationer och licentiatseminarium på gång

Idag får ni tips om några disputationer och licentiatseminarier inom OMEV:s bevakningsområde.

April 2016

Samhälle  E-mobilitet  | 2016-04-28

Tysk överenskommelse om inköpsstöd för laddbilar klar samt uppdaterat program för SHC konferens 24 maj

Idag får ni ett uppdaterat program för SHC:s konferens den 24 maj. En överenskommelse mellan tysk bilindustri och tyska staten om stöd för inköp av laddbilar i Tyskland blev offentlig igår.

Teknik  Samhälle  | 2016-04-20

Sammanfattning konferens för Batterifondsprogrammet

Idag får en sammanfattning av batterifondsprogrammets konferensdag. Det är en introduktion till vad som sas. Jag rekommenderar att ladda hem presentationerna.

Samhälle  | 2016-04-19

Fordonsforskning 2016 – el- och elhybridfordonsteknik – dag 2

Idag får ni mer sammanfattningar från konferensen Energirelaterad fordonsforskning 2016. Vi har skrivit om plenumpresentationerna (huvudsakligen om livscykelanalys) samt el- och elhybridfordonteknikpresentationer samt vätgaspresentationer från dag 1. Det finns mycket mer intressant från konferensen. Ni kan ladda hem alla presentationer från här.

Samhälle  | 2016-04-15

Energirelaterad fordonsforskning – Sammanfattning session El- och hybrid samt vätgas/bränsleceller

Idag får ni Martin Borgqvists sammanfattning av session 3 (El- och elhybridfordonsteknik) samt session 7 (vätgas/bränsleceller) på konferensen Energirelaterad fordonsforskning.

Samhälle  | 2016-04-13

Energimyndighetens fordonskonf. – presentationer uppladdade samt sammanfattning plenum

Energimyndighetens stora fordonskonferens, Energirelaterad fordonsforskning hölls den 4-5 april 2016 i Göteborg. Från och med igår finns alla ca 80 presentationer från konferensen att ladda hem här.

Januari 2016

Teknik  Samhälle  | 2016-01-28

Konferensbevakning European Fuel Cell Technology & Applications

Idag får ni Martin Anderssons bevakning av en bränslecellskonferens.

Samhälle  | 2016-01-19

Tips på elfordonsstudieresa till Japan

Idag får ni tips om en resa.

December 2015

Samhälle  | 2015-12-16

Energirelaterad fordonsforskning 2016 och andra event under våren 2016

Idag får ni tips om ett antal event under våren 2016.