April 2019

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2019-04-04

Energirelaterad fordonsforskning 2019 – eftertankar och referat

Referat av Energirelaterad fordonsforskning 1-2 april i Göteborg.

Februari 2018

Fordon  | 2018-02-27

Elfartygen seglar vidare

OS avslutades i helgen och Norge dominerade. Norge dominerar även inom elfartygen i världen. Även om isarna fortfarande ligger bland kobbar och skär kryssar vi genom de nordiska skärgårdarna för att spana trender…

September 2017

Fordon  | 2017-09-12

Fartyg på el – en kraft att räkna med?

Så var titel för det seminarium som Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige arrangerade i slutet av augusti. Drygt 100-talet intresserade samlandes på Lindholmen i Göteborg för att inspireras, förkovras och nätverka. Och det görs en hel del och effekterna kan bli mycket positiva för klimat, hälsa, arbetstillfällen och resurser. Föredragen spände från myndighetsperspektiv till […]