Oktober 2020

Teknik  Fordon  Samhälle  E-mobilitet  | 2020-10-21

Examensarbeten inom omEV:s bevakningsområde

Varje år brukar jag undersöka vilka examensarbeten, som skrivits på våra högskolor och universitet. Det är intressant att se vilka ämnen, som har valts av studenter, men även vad företag och universitet tycker är relevant att skriva om Dagens nyhetsbrev är lista på dessa arbeten uppdelat i olika ämneskategorier, som är inom omEV:s bevakninsområde. De […]

Samhälle  E-mobilitet  | 2020-10-20

ChargePoint – ett amerikanskt laddinfrastruktursbolag på väg till börsen 

190 miljarder USD kan de globala investeringarna i laddinfrastruktur vara 2030 [1]. Ett företag som vill ha en stor del är amerikanska ChargePoint, som kommer bli börsnoterade under slutet av året. Värderingen kommer vara 2,4 miljarder USD och de kommer ha 600-700 miljoner USD i sin kassa för att expandera i Europa och USA [2,3]. Börsnoteringen […]

September 2020

Fordon  Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-09-15

Åtgärder i budgetpropositionen

Regeringen ska lämna budgetpropositionen den 21 september. Propositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för det kommande budgetåret [1]. Ledamöterna i riksdagen kan alltid lämna motförslag till regeringens budgetförslag. Riksdagen tar sedan beslut om budgets storlek i november och sedan fördelning per utgiftsområde i december [1]. Men som vanligt så berättar regeringen om […]

Samhälle  E-mobilitet  | 2020-09-01

Hönan eller ägget för elbilar och laddare – Är plattformsstrategi lösningen?

Plattformsstrategin har varit en av de mest värdeskapande affärsstrategierna under 2000-talet, främst inom tekniksektorn. Bilindustrin har traditionellt varit mer produktorienterad, en plattform i fordonsindustrin har snarare syftat på den tekniska plattformen. OBS: i detta nyhetsbrev syftar alltså termen ”plattform” på affärsmodellen och/eller strategin, inte den tekniska plattformen. I en ny artikel [1] ställer sig tre […]

Augusti 2020

Teknik  E-mobilitet  | 2020-08-31

Batteriutbyte – på gång i Kina

Då och då dyker det upp nyheter om ’battery swap’, trots att många anser det passé för att ersätta utvecklingen kring snabbladdning. omEV skrev senast om ämnet under 2018 och då med fokus på Indien. Under våren och sommaren har ämnet kommit på tapeten igen och idag försöker vi sammanfatta läget. Hett intresse i Kina […]

Teknik  Fordon  Samhälle  E-mobilitet  | 2020-08-18

Vad hände under sommaren 2020

Styrmedel Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner. Regeringen. länk.  Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen träder i kraft den 7 september 2020 och därefter kan Energimyndigheten börja betala ut […]

Juli 2020

E-mobilitet  | 2020-07-02

Laddinfrastruktur – nyheter kvartal 2

Styrmedel och politik i Sverige  Trafikverkets investeringsstöd av publika laddstationer för snabbladdning “Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen sker i september. Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre […]

Juni 2020

Teknik  Fordon  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-06-22

IEA: Global EV Outlook 2020

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport om statusen för e-mobility. IEA använder experter från många länder för att sammanställa kunskapsläget Ni kan läsa en mycket detaljerad sammanfattning med mycket grafer här, men det går också att ladda hem den stora rapporten (276 sidor) utan kostnad [2]. Detta är ett referensverk och en bra […]

Maj 2020

E-mobilitet  | 2020-05-08

The international Future of Charging symposium – fokus laddinfrastruktur för tunga fordon

Varje år samlas i huvudsak nederländska experter på konferensen The international Future of Charging symposium för att diskutera laddinfrastruktur. Nu har de släppt alla presentationer från konferensen. Ni kan ladda hem mer än tjugo presentationer från konferensen här [1]. Laddinfrastruktur för ellastbilar Huvudtemat var laddinfrastruktur för tunga fordon. De har sammanfattat den sessionen här. Det är en bra […]

Mars 2020

E-mobilitet  | 2020-03-19

Notiser och evenemang om laddinfrastruktur

EVENEMANG 26 mars 10:00- Webinar: The revision of the EU Alternative Fuels Infrastructure Directive  (AFID)  – Come hear and discuss what the EU plans for the future of EV infrastructure, what is at stake and AVERE’s vision for transparent, consumer-friendly zero emission infrastructure.  Arrangör: AVERE Register here. 31 mars 14-16 REVOLUTION DIGITAL (Konferensen REVOLUTION blev framflyttad till september, […]