Juni 2022

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-06-21

Lista på examensarbete

Nedan finns en lista på några av årets examensarbeten som är möjliga att ladda hem och läsa. Batterier Investigation into losses of Li-ion batteries with different design aspects Identifying capability gaps hindering compliance with the new EU battery regulation – The case of a global automotive OEM’s aftermarket services Improvements in structural battery cells processing: […]

Maj 2022

Teknik  E-mobilitet  | 2022-05-17

Rapport: Eltariffer för smart laddning

För några veckor sedan skrev vi en serie om V2X, ett system med stor potential som dock fortfarande inte är fullt kommersiellt moget. Ett tänkbart mellansteg som redan finns på marknaden är smart laddning, ibland benämnt som V1G. Definitionen av smart laddning varierar. Den vedertagna betydelsen verkar vara ett system som möjliggör dynamiska förändringar i […]

April 2022

E-mobilitet  | 2022-04-22

Serie om V2X – Batteridegradering, V2X med AC laddare och standards (3/3)

I serien om V2X har vi tagit upp möjliga applikationer (länk) och användarfrågor (länk). I dagens nyhetsbrev är ambitionen att sammanställa kunskapsläget för ett antal frågor som inte fick plats i de två första nyhetsbreven. Dessa är: batteridegradering på grund av V2X, V2X med DC-AC omvandling i fordonet och standard för V2X. Det finns fortfarande […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-04-12

Mobilisera privat kapital för laddinfrastruktur och elfordon

Det ska gå snabbt. Snabbt betyder investeringar mycket snart. För att investeringar ska ske behöver kapital mobiliseras. I Storbritannien har banker, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privata investerare funderat tillsammans om vilka finansiella verktyg som kan användas för att mobilisera mer kapital för att snabba på övergången till elfordon. Samarbetet som diskussion har förts inom heter […]

E-mobilitet  | 2022-04-08

Analyser om Europas behov av laddinfrastruktur

Inom EU diskuterar medlemsländer och EU-parlamentet AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) [1,2]. AFIR kan bli en EU-förordning, som sätter bindande och tidsatta krav på medlemsländer att få upp laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Vi tänkte skriva mer om detaljerna i AFIR nästa vecka. Två aktörer har dock nyligen publicerat analyser om […]

E-mobilitet  | 2022-04-07

Serie om V2X – Borta bra men hemma bäst? (2/3)

I det första nyhetsbrevet i serien gick vi igenom några möjliga applikationer för V2X, med fokus på V2G. Dessa applikationer är dock endast möjliga om användare av laddbara fordon är villiga att dela med sig av outnyttjad kapacitet från sina fordonsbatterier. Vilket möjligen är den största utmaningen för att V2X ska ta fart. I dagens […]

E-mobilitet  | 2022-04-05

Serie: V2X – applikationer, användarbeteenden och vanliga frågor

Innan elfordonens intåg har transportsystemet och elsystemet i stort sett utvecklats separat [1]. Dessa två system håller nu snabbt på att konvergera. I första läget genom att elsystemet måste leverera energi till laddning av elfordon. Det finns dock möjligheter att gå längre än så. Två viktiga drivkrafter är ökad andel intermittent (förnyelsebar) energiproduktion och teoretiskt […]

Mars 2022

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-03-22

Minikrav på publik laddinfrastruktur för lätta fordon i EU?

skrivet av Magnus Karlström EU-kommissionen vill bestämma minikrav på hur mycket publik laddinfrastruktur som behövs både för lätta och tunga fordon i EU:s medlemsländer. De vill också bestämma hur pris ska redovisas och betalningsmöjligheter [1]. EU-kommissionen la därför förra sommaren ett förslag på en EU-lag som heter On the deployment of alternative fuels infrastructure [1]. […]

E-mobilitet  Fordon  | 2022-03-08

ITEM: norskt projekt om analyser av samspelet mellan (gods)transport och energiförsörjning

Den 1 mars hade det norska projektet ITEM (Integrated Transport and Energy Modeling) sitt slutseminarium.   Forskningsprojektet ITEM har analyserat hur transportsektorn kan minska koldioxidutsläppen, och vilka styrmedel som behövs. Huvudfokus har legat på vägtransporter, med särskild tonvikt på godstransporter. Analyser av samspelet mellan transport och energiförsörjning och förutsättningarna för elektrifiering har gjorts både på nationell […]

E-mobilitet  | 2022-03-03

Ger batteribyte bättre elsystem och lägre effektbehov än billaddning?

Tre forskare på ett portugisiskt universitet har kört en energioptimeringsmodell. Deras modell har jämfört elproduktion, elnät och kapacitetsbehov med olika elfordonstekniker i ett system med enbart förnybar el. Studien visar att batteribyte har tydliga fördelar jämfört med laddbara fordon, bränsleceller och elvägar. Studie av batteribyte med fokus på elsystem Forskarna Vallera, Nunes och Brito har […]