November 2021

E-mobilitet  Fordon  | 2021-11-24

Nederländsk kunskaps- och handlingsagenda för laddinfrastruktur för logistik

Aktörer från staten, myndigheter, akademin och näringslivet i Nederländerna har pratat ihop sig om vad kunskapsluckorna är och vad de viktigaste aktiviteter är för att framgångsrikt bygga en laddinfrastruktur för logistik. Resultatet har blivit en agenda [1]. Dokumentet är avsett för alla parter inom logistiksektorn som förbereder sig för eldrift, men även för beslutsfattare som […]

E-mobilitet  Samhälle  Teknik  | 2021-11-19

Laddinfrastruktur och vätgasstationer för tunga fordon i EU

En ny studie beskriver möjligheterna och utmaningarna för alternativ infrastruktur för tunga lastbilar i EU. Den ger också rekommendationer på förslag på förändringar av styrmedel på EU-nivå [1,2,3]. Studien är gjord på uppdrag av EU-parlamentets Committee on Transport and Tourism (TRAN) samt författarna är från konsultbyrån CE Delft. Ni kan läsa hela rapporten här (104 […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-11-11

ZEV-påskrifter under klimatmötet i Glasgow

Förenta nationernas klimatkonferens 2021 (COP26) pågår [1-5]. Igår var transportdagen. Flera nyheter kom om åtaganden och planer från länder, företag och städer. Jag tänkte sammanfatta några. Mycket av diskussionen handlar om Zero-Emission Vehicles. För att ha information inför diskussionerna har UK COP26 Presidency låtit BNEF göra en rapport om statusen för ZEV:s. Rapporten heter Zero-Emission […]

Oktober 2021

E-mobilitet  | 2021-10-22

Övergripande nationell plan för laddinfrastruktur

Konsultfirman Boston Consulting Group (BCG) argumenterar i en nyligen släppt rapport [1] för hur stater ska koordinera och prioritera laddinfrastruktur. I detta är de inte ensamma, det pågår en löpande diskussion kring staters roll för framväxten av laddinfrastruktur. BCG rapporten är dock intressant då dess budskap troligen också reflekteras i de rekommendationer BCG de ger […]

E-mobilitet  | 2021-10-19

Batteribyte – Två rapporter om lätta och tunga fordon i Kina

Batteribyte som dellösning för laddning ökar i betydelse. Det sker främst i Kina, men även på andra platser. omEV har skrivit då och då om den här utvecklingen. Förra året skrev Helena om Batteriutbyte – på gång i Kina. Några fler nyheter om batteribyte är: En kinesisk standard för elektriska personbilar som använder batteribytes-stationer förväntas […]

Samhälle  E-mobilitet  | 2021-10-14

Konferensbevakning: UK Nordic EV Hub

I tisdags (12 okt) sammanstrålade intressen och aktörer från Sverige, Norge och Storbritannien för att utbyta kunskap kring hur framtidens laddningsinfrastruktur kan organiseras [1]. Arrangör för heldagskonferensen var svenska intresseorganisationen Power Circle, i samverkan med svenska Energimyndigheten, UK Science & Innovation Network, Innovate UK och Innovation Norway. Ämnen som diskuterades var tillgång till laddning i […]

September 2021

E-mobilitet  | 2021-09-20

Elvägar internationellt

Nyligen skrev vi om en offentlig utredning om att införa elvägar i Sverige. Idag tittar vi lite närmare på tester och försök med elvägar internationellt. Vi avgränsar oss i stort sett till tester på allmänna vägar. Försök och demonstrationer med elväg i verklig trafik Sammanfattningsvis: Det är ont om elvägar. Idag finns tre tester eller […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-09-14

Införandet av elvägar i Sverige

En utredning om hur elvägar kan införas har överlämnats till regeringen. Dagens nyhetsbrev sammanfattar utredningen. Vi nämner också en aktuell sammanställning om elvägar från forsknings- och innovationsplattformen hos Rise. Utredningen ”Regler för statliga elvägar” För ett år sedan tillsatte regeringen en offentlig utredning (SOU) om elvägar. Utredaren Elisabet Falemo fick i uppdrag att undersöka hur […]

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-09-09

Det nordiska energisystemet och klimatneutralitet

De nordiska länder vill gå före för att nå klimatneutralitet. En stor grupp forskare har räknat på hur det kan gå till kostnadseffektivt med hjälp av beräkningsmodeller [1-4]. Projektet heter Nordic Clean Energy Scenarios och den 7 september presenterade de resultatet. Rapporten, framtagen av Nordisk Energiforskning på uppdrag från Nordiska Ministerrådet, visar energiscenarier till 2030, […]

Augusti 2021

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-08-26

2021 sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

HEV-TCP (El- och hybridfordonsgruppen) har släppt sin nya årsrapport om elfordon [1]. Den innehåller sammanställningar av aktiviteter och data från de olika tasks som just nu pågår inom HEV-TCP. En Task är en arbetsgrupp som arbetar med ett kunskapsområde under flera år. Ett kunskapsområde kan t ex vara batterier eller interoperabilitet för laddning. Bakgrunden är […]