April 2019

Samhälle  E-mobilitet  | 2019-04-12

Biltillverkarna och laddinfrastruktur

Magnus Johansson (Lunds Universitet) analyserar varför bilföretagen bör vara proaktiva inom laddinfrastruktur.

Teknik  E-mobilitet  | 2019-04-10

Vehicle Electronics & Connected Services 2019 – referat med fokus på föredragen kring elektrifiering

Stefan Pettersson har sammanfattat Vehicle Electronics & Connected Services 2019. En konferens med ca 1300 deltagare. De hade en heldag om eldrift, som Stefan analyserar.

Mars 2019

E-mobilitet  | 2019-03-07

Teslas V3 – 250 kW, Norsk elbilsförenings plan för snabbladdare samt Vattenfall satsar på laddning i Norge

Tesla presenterade “V3” Superchargers i natt svensk tid “V3” Superchargers ska kunna gå att ladda upp till 250 kW. Tesla visade beta-laddningstation under ett evenemang vid sitt huvudkontor. Till april ska de ha byggt flera stationer med “V3” Superchargers. De hade också nyheter om sin V2 superchargers. De är idag begränsade till 120 kW, men […]

E-mobilitet  | 2019-03-06

Användarbeteende: En kritisk aspekt för framtidens laddinfrastruktur

Bilar brukar enbart tanka på bensinstationer (undantag inkluderar min släkting som tankar villaolja i sin gamla dieselbil), men med laddbara bilar så finns det många alternativ. Alternativen är många, men hur laddar egentligen elbilsägarna? Det har betydelse för hur investering i laddinfrastruktur och i elnät bör göras. Dagens nyhetsbrev utgår från tre frågor: Hur ser […]

E-mobilitet  | 2019-03-05

Laddning nyckel till bättre resvanor?

Skrivet av Joram Langbroek För en storskalig omställning till elbilar behöver vi lösa hur laddning ska ske, men också fundera vilka resvanor vi vill uppmuntra med elbilar. Den andra frågan har inte fått så mycket uppmärksamhet än [1]. Bland annat dessa frågor har jag undersökt under min doktorandtid. I detta nyhetsbrev hoppas jag förmedla några […]

E-mobilitet  | 2019-03-01

Norsk data och analys av snabbladdning

Norge hade 500 snabbladdarstationer och 1 000 snabbladdare i början av 2018. De har utöver det cirka 50 Tesla Supercharger stationer [1]. Norge hade också cirka 140 000 batterielbilar (BEV) i slutet av 2017. De har mycket data hur snabbladdare blir använda. I en rapport från TØI har data från de två största snabbladdaroperatörerna blivit […]

Februari 2019

E-mobilitet  | 2019-02-22

Ett grönt VM i Åre

Snö, storm och ett silver till Anna Sween-Larson. Men ändå ett grönt alpin-VM har nyligen avslutats. Åre och Svenska Skidförbundet har ambitioner om ett göra alpina arrangemang gröna. Tre av Åres stolliftar drivs av solkraft och förbundets målsättning är tydlig: reducera CO2-utsläppen med 25 procent i och med årets VM i Åre och med totalt […]

E-mobilitet  | 2019-02-21

Den publika laddinfrastrukturen i EU

addinfrastrukturen och marknadsandelarna för laddbara bilar inom EU kännetecknas av stora skillnader mellan olika regioner. Norra och Västra Europa har betydligt högre täthet av både laddbara bilar och publika laddare jämfört med Södra, Centrala och Östra Europa [1]. Utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen har hittills främst följt en efterfråganorienterad metodik. Publika laddare har etablerats där […]

E-mobilitet  | 2019-02-14

Laddinfrastruktur i Kina och USA

De två största marknaderna av laddbara bilar är Kina och USA. Laddbara bilar behöver laddinfrastruktur. De två länder har olika laddinfrastruktur än så länge. Forskare från Columbia University har gjort en jämförande analys mellan ländernas laddinfrastruktur. Rapporten heter “Electric Vehicle Charging in China and the United States” och finns att ladda hem här (88 sidor). De har […]

E-mobilitet  | 2019-02-12

Globala trender aktörer inom publik laddinfrastruktur

Fordonsindustrin och oljeindustrin har varit ett tandempar länge. Eldrivna fordons intåg har gjort att kraftindustrin har blandat sig i relationen [1]. Relationer håller på att omförhandlas. Fordonsbolag blir kraftproducenter, oljeföretag köper laddinfrastrukturbolag och kraftbolag säljer fordonsbränsle. De gör det ihop ibland och ibland konkurrerar de. För kunderna gäller det att hänga med. Jag rekommenderar att […]