Oktober 2020

E-mobilitet  Samhälle  | 2020-10-29

Elsparkcyklar: Fallstudie från Los Angeles (gästskribent)

Elsparkcyklar är en högaktuell fråga i många av världens städer, inte minst från ett miljöperspektiv. OmEV har skrivit om elsparkcyklar tidigare. Senaste uppdateringen gjorde vi år 2019, länk. Dagens nyhetsbrev är skrivet av doktoranden Liridona Sopjani, design- och miljöforskare på KTH. Liridona har genomfört en studie på elsparkcyklar och tillhörande ekosystem i Los Angeles. I nyhetsbrevet […]

Juni 2020

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2020-06-05

Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

IEA (The International Energy Agency) är en medlemsorganisation där 30 länder är med bl a Sverige. Organisationen startade för att samordna åtgärder om det blir oljebrist i världen. Numera gör IEA mycket inom energi. En av deras främsta uppgifter är att sammanställa kunskap om energi och ge råd till länder. En aktivitet de har är Technology […]

Mars 2020

E-mobilitet  Samhälle  | 2020-03-20

Försäljning av laddbara bilar globalt (innan en svart svan)

Ett virus har förändrat vad 2020 kunde blivit. Världsekonomins tillväxt blir troligtvis mindre [1], efterfrågan efter bilar har minskat [2], bilfabriker stannar [3], vinster blir mindre [4] och stödprogram planeras. Tidigare prognoser får stoppas i en byrålåda. Långvarigheten av effekterna är oklara. Den svarta svanen heter covid-19. Innan ett virus gjorde om spelplanen så fanns […]

E-mobilitet  | 2020-03-05

Syntes av artikel: Narrativ för hållbar mobilitet

Vad har Greta Thunberg, Elon Musk och Boris Johnson gemensamt? Ledtråd: det handlar inte om mänskliga bosättningar på Mars. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har dessa tre personer identifierats som viktiga initiativtagare inom olika delar av hållbarare mobilitet; Greta (minskat resande), Elon (elektrifiering) och Boris (ändrat resande, kollektivtrafik och cykel). Artikeln ”Grand Narratives for […]

Februari 2020

E-mobilitet  Fordon  | 2020-02-05

Peak Car och vad är (el)bilens roll i framtidens mobilitet?

Bilens centrala roll i samhället blir allt mer ifrågasatt. Inte minst i Europa där allt fler städer inför trängselskatter och bilvägar konverteras till cykelbanor [1]. Bilen ses allt oftare som ett komplement till andra mer ”effektiva” transportsätt som kollektivtrafik, cykel och mikromobilitet. Kärnan i detta argument är nuvarande bilars låga nyttjandegrad, utsläpp och geografiska fottryck […]

Januari 2020

E-mobilitet  | 2020-01-15

Användarforskning – vilka faktorer påverkar konsumenters vilja att köpa elbilar?

Marknaden för laddbara bilar börjar ta fart i Sverige. Både de faktiska försäljningssiffrorna ökar samt fler optimistiska framtidsprognoser publiceras (t ex från Bil Sweden som vi skrev om innan jul). Viljan att köpa är en nyckel (på en fri marknad) för att försäljning ska ske. I Sverige har kombinationen av bonus-malus och subventionerade förmånsvärden haft […]

November 2019

E-mobilitet  | 2019-11-19

Tips på fem läsvärda vetenskapliga open access artiklar

Numera finns det många vetenskapliga artiklar, som är öppna att läsa även utan prenumeration. En vetenskaplig tidskrift som jag brukar läsa heter World Electric Vehicle Journal — Open Access Journal. Den har bara open access artiklar dvs ni kan läsa den utan kostnad på nätet. Den kommer ut en gång i kvartalet. Tidskriften är den officiella […]

Oktober 2019

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-10-21

Erfarenheter från nordiska städer att främja laddfordon och laddinfrastruktur

Norden är full av städer som vill bli hållbara och minska utsläppen från transporter. Det finns mycket erfarenheter från deras insatser. Energimyndigheten, tillsammans med Trafikverket, leder ett nordiskt projekt för att under ett antal år dela erfarenheter mellan städer och ge rekommendationer framåt [1,2]. Uppdraget sker i nära samarbete med relevanta myndigheter i de nordiska […]

Maj 2019

E-mobilitet  Samhälle  | 2019-05-29

Nya modeller för ägande och brukande av privatbilar

Att Ford inledde massproduktion av bilar genom löpandebandprincipen har nog ingen missat. Genom massproduktion sjönk priset på Ford Model T från 900 USD år 1910 till 395 USD år 1920 [1]. Det fanns dock ett problem; majoriteten av hushållen hade inte tillräckliga disponibla medel för att kunna köpa en bil kontant [2]. Denna insikt ledde […]

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2019-05-28

Global EV Outlook 2019

Cirka fem miljoner laddbara bilar fanns i världen efter 2018. Ökningen under 2018 var två miljoner [1,2]. Allt enligt Global EV Outlook 2019, som IEA släppte igår. Global EV Outlook (GEO) är en årlig rapport som IEA publicerar. Resultaten tas fram med hjälp av medlemmarna i Electric Vehicles Initiative (EVI). Sverige är medlem i EVI. GEO är […]