April 2022

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-04-12

Mobilisera privat kapital för laddinfrastruktur och elfordon

Det ska gå snabbt. Snabbt betyder investeringar mycket snart. För att investeringar ska ske behöver kapital mobiliseras. I Storbritannien har banker, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privata investerare funderat tillsammans om vilka finansiella verktyg som kan användas för att mobilisera mer kapital för att snabba på övergången till elfordon. Samarbetet som diskussion har förts inom heter […]

Mars 2022

E-mobilitet  Fordon  | 2022-03-17

Utvecklingen av självkörande bilar och tänkbara effekter på miljö och resande

Av Mats-Ola Larsson och Cecilia Hult [1] Dagens brev tar upp självkörande bilar, kopplingen till elektrifiering och vilka miljöeffekter man kan förvänta sig när andelen autonoma bilar ökar i trafiken. Självkörande bilar dröjer Att få tekniken med självkörande bilar att fungera i verkliga förhållande har varit svårare än många räknat med. Helt självkörande bilar lär […]

Februari 2022

E-mobilitet  Samhälle  | 2022-02-08

Effekter av de norska elbilsstimulanserna

Nyhetsbrevet 18 januari [1] beskrev trender i norsk elbilspolitik. Idag tar vi upp några studier om effekter av de norska stimulanserna. Uppenbart är en hög andel laddbara bilar. Därför fokuserar vi idag på fordonsinnehav, trafikarbete och lokal miljö. Momsbefrielse och skatteundantag Alla elbilar i Norge är befriade från moms. Som vi nämnde i förra brevet […]

Augusti 2021

E-mobilitet  | 2021-08-24

Andrahandsmarknaden för laddbara bilar

Stort fokus och resurser läggs nu på att få ut fler laddbara bilar på vägarna. Bland annat är statliga subventioner i regel riktade mot nya laddbara bilar. Andrahandsmarknaden för laddbara bilar har hittills varit nedprioriterad av myndigheter, forskare och journalister. Det börjar nu förändras. Utmaningen som måste adresseras för att nå större marknadsandelar är att […]

Februari 2021

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2021-02-26

Amerikansk studie: När kommer låginkomstfamiljer köpa elbilar?

Elbilar har sjunkit i pris. Många studier visar att priset fortsätter att sjunka och att inköpspriset i medel för en elbil och en bensinbil blir samma någon gång under 2020-talet [1,2]. Ett av de främsta skälen är allt lägre pris för batterier. Alla inkomstgrupper i samhället köper dock inte bilar i samma prisklass. ICCT (The […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-02-04

McKinsey Center for Future Mobility – Intervju med Timo Möller

Konsultföretag spelar en aktiv roll i utformningen av framtidens mobilitet. Dels genom de råd och arbete de bedriver tillsammans med sina klienter inom fordonsindustrin och andra intressenter inom mobilitetsområdet. Konsultföretagen spelar också en roll i kunskapsspridning genom de många rapporter som de löpande publicerar. McKinsey är ett av de mest välkända konsultföretagen med flera av […]

Januari 2021

E-mobilitet  | 2021-01-19

Gästskribent Gerardo de Rubens berättar om elbilsförsäljning och V2G i Norden

Norden har världens högsta marknadsandelar för laddbara fordon, vilket inte har gått forskningen förbi. Ett stort antal forskningsstudier har genomförts i de enskilda nordiska länderna, med syfte att öka kunskapen kring de faktorer som driver eller bromsar försäljningen. Få forskargrupper har varit så produktiva och inflytelserika inom detta område som Center for Energy Technologies (CET) […]

December 2020

E-mobilitet  Samhälle  | 2020-12-03

Överflödskramp en torsdagsnatt

För tio år sedan började mitt pass som redaktionschef för ett nyhetsbrev om eldrivna vägfordon. Min föregångare Kanehira Maruo hade skrivit mer än tio år före mig. Han skapade hur vi skriver och arbetar. Vi har försökt fortsätta. 2020 är annorlunda i jämförelse med 2010. Mitt 2010-jag skulle haft svårt att föreställa sig någon av […]

Oktober 2020

E-mobilitet  Samhälle  | 2020-10-29

Elsparkcyklar: Fallstudie från Los Angeles (gästskribent)

Elsparkcyklar är en högaktuell fråga i många av världens städer, inte minst från ett miljöperspektiv. OmEV har skrivit om elsparkcyklar tidigare. Senaste uppdateringen gjorde vi år 2019, länk. Dagens nyhetsbrev är skrivet av doktoranden Liridona Sopjani, design- och miljöforskare på KTH. Liridona har genomfört en studie på elsparkcyklar och tillhörande ekosystem i Los Angeles. I nyhetsbrevet […]

Juni 2020

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2020-06-05

Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

IEA (The International Energy Agency) är en medlemsorganisation där 30 länder är med bl a Sverige. Organisationen startade för att samordna åtgärder om det blir oljebrist i världen. Numera gör IEA mycket inom energi. En av deras främsta uppgifter är att sammanställa kunskap om energi och ge råd till länder. En aktivitet de har är Technology […]