Juli 2020

E-mobilitet  | 2020-07-02

Laddinfrastruktur – nyheter kvartal 2

Styrmedel och politik i Sverige  Trafikverkets investeringsstöd av publika laddstationer för snabbladdning “Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen sker i september. Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre […]

Juni 2020

Teknik  Fordon  E-mobilitet  Samhälle  | 2020-06-22

IEA: Global EV Outlook 2020

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport om statusen för e-mobility. IEA använder experter från många länder för att sammanställa kunskapsläget Ni kan läsa en mycket detaljerad sammanfattning med mycket grafer här, men det går också att ladda hem den stora rapporten (276 sidor) utan kostnad [2]. Detta är ett referensverk och en bra […]

E-mobilitet  Teknik  Fordon  Samhälle  | 2020-06-05

Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

IEA (The International Energy Agency) är en medlemsorganisation där 30 länder är med bl a Sverige. Organisationen startade för att samordna åtgärder om det blir oljebrist i världen. Numera gör IEA mycket inom energi. En av deras främsta uppgifter är att sammanställa kunskap om energi och ge råd till länder. En aktivitet de har är Technology […]

Maj 2020

E-mobilitet  | 2020-05-08

The international Future of Charging symposium – fokus laddinfrastruktur för tunga fordon

Varje år samlas i huvudsak nederländska experter på konferensen The international Future of Charging symposium för att diskutera laddinfrastruktur. Nu har de släppt alla presentationer från konferensen. Ni kan ladda hem mer än tjugo presentationer från konferensen här [1]. Laddinfrastruktur för ellastbilar Huvudtemat var laddinfrastruktur för tunga fordon. De har sammanfattat den sessionen här. Det är en bra […]

April 2020

E-mobilitet  | 2020-04-09

Tips på föreläsningar, podcasts och göra själv video

Filmer från disputationer Nu under virustider så har det blivit vanligare att disputationer spelas in. Igår disputerade Viktor Nilsson på Chalmers/Uppsala Universitet. Avhandlingen heter Highly concentrated electrolytes for rechargeable lithium batteries. Ni kan se disputationen här. Gustav Åvall disputerade den 20 mars på Chalmers. Hans avhandling heter Structure and dynamics in liquid battery electrolytes. Ni kan […]

E-mobilitet  | 2020-04-08

Tips på litteratur om e-mobility

Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av rapporter, kursböcker och böcker om e-mobility. Det är ett urval och listan innehåller böcker som jag har läst. Den finns givetvis mycket mer, men målet är om ni vill läsa på lite så ska ni få tips. Rapporter som går att ladda hem utan kostnad Varje år skriver IEA […]

Teknik  E-mobilitet  | 2020-04-06

Tips kurser och program inom e-mobility

Doktorandkurser Swedish Electromobility Centre Autumn School 2020 Swedish Electromobility Centre is happy to invite you to the centre’s autumn school, that focuses on components and system studies for electromobility, with emphasis on electric battery and fuel cell vehicles. The school is intended for PhD students in the field of e-mobility however SEC industrial partners may […]

Mars 2020

E-mobilitet  Samhälle  | 2020-03-20

Försäljning av laddbara bilar globalt (innan en svart svan)

Ett virus har förändrat vad 2020 kunde blivit. Världsekonomins tillväxt blir troligtvis mindre [1], efterfrågan efter bilar har minskat [2], bilfabriker stannar [3], vinster blir mindre [4] och stödprogram planeras. Tidigare prognoser får stoppas i en byrålåda. Långvarigheten av effekterna är oklara. Den svarta svanen heter covid-19. Innan ett virus gjorde om spelplanen så fanns […]

E-mobilitet  | 2020-03-19

Notiser och evenemang om laddinfrastruktur

EVENEMANG 26 mars 10:00- Webinar: The revision of the EU Alternative Fuels Infrastructure Directive  (AFID)  – Come hear and discuss what the EU plans for the future of EV infrastructure, what is at stake and AVERE’s vision for transparent, consumer-friendly zero emission infrastructure.  Arrangör: AVERE Register here. 31 mars 14-16 REVOLUTION DIGITAL (Konferensen REVOLUTION blev framflyttad till september, […]

E-mobilitet  | 2020-03-05

Syntes av artikel: Narrativ för hållbar mobilitet

Vad har Greta Thunberg, Elon Musk och Boris Johnson gemensamt? Ledtråd: det handlar inte om mänskliga bosättningar på Mars. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har dessa tre personer identifierats som viktiga initiativtagare inom olika delar av hållbarare mobilitet; Greta (minskat resande), Elon (elektrifiering) och Boris (ändrat resande, kollektivtrafik och cykel). Artikeln ”Grand Narratives for […]