Maj 2021

E-mobilitet  | 2021-05-07

Hur kan städer hantera laddning på gatumark

Av Mats-Ola Larsson Idag fortsätter vår serie om laddinfrastruktur. Vi tar en närmare titt på hur några städer hanterar laddning på gatumark. I många äldre bostadsområden som är byggda innan privatbilismens genombrott finns få eller inga parkeringsanläggningar och garage. Även i moderna och täta bostadsområden med höga markvärden kan parkering vara en bristvara. Den som […]

April 2021

E-mobilitet  | 2021-04-30

Ska staten investera i publik laddningsinfrastruktur och/eller subventionera elbilsköp?

Temat laddningsinfrastruktur fortsätter. Idag tar vi upp ett ämne som ofta är hett debatterat men förvånansvärt lite beforskat: Vem ska betala för utbyggnaden av den publika laddningsinfrastrukturen? Hur ska det göras för att nå maximal samhällsnytta och vilken roll har staten i att tillgodose detta? Basala frågor kan tyckas. Att hitta ett rimligt svar kan […]

E-mobilitet  | 2021-04-29

Laddinfrastruktur i flerbostadshus

skrivet av Mats-Ola Larsson Diskussioner om laddinfrastruktur rör ofta snabbladdare längs trafikleder eller destinationsladdning vid arbetsplatser, pendelparkeringar och besöksmål. Detta är viktiga komplement. Men privatpersoners beslut om laddbil avgörs ofta av möjligheten att ladda vid hemmaparkeringen. Den typiske bilköparen vill kunna ladda där bilen normalt står parkerad, hyfsat bekvämt och till en kostnad man kan […]

E-mobilitet  | 2021-04-28

Värdekedjan laddinfrastruktur 2030 Europa

Laddinfrastruktur för personbilar fanns i princip inte för tio år sedan. Samtidigt som försäljningen av laddbara personbilar har ökat så har en värdekedjan för laddinfrastruktur byggts upp. Värdekedjan består av olika aktörer, tjänster som behöver göras och värden som skapas samt olika applikation inom laddning som t ex hemmaladdning, arbetsplatsladdning, destinationsladdning och publik laddning. Två […]

E-mobilitet  | 2021-04-27

Laddinfrastrukturvecka – EU utvärderar direktivet

Publik och privat laddinfrastruktur är en nödvändig del av ett laddbart transportsystem. OmEV kommer skriva om laddinfrastruktur den här veckan. Fokus är på lätta fordon, men vi återkommer snart till tunga fordon och deras frågor. Europeiska kommissionen anser att styrmedel och finansiering av laddinfrastruktur är en del av deras ansvar. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd […]

Teknik  E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-16

Litteraturstudie – Status och framtida förväntningar på laddbara fordon (del 2 av 2)

Dagens nyhetsbrev är del två av sammanställningen av litteraturstudien ”The rise of electric vehicles – 2020 status and future expectations” [1]. Vi lämnar nu marknadsandelar, tunga fordon och drivlinor för att istället fokusera på aspekterna 4 – 7: (4) Status för laddningsinfrastruktur med fokus på modellering av kravställning och ekonomi (5) Överblick på laddbara fordons […]

E-mobilitet  Samhälle  | 2021-04-06

Vilka är de ledande e-mobilitetsnationerna?

Det pågår en strid om att ta ledande positioner inom e-mobilitet. Striden utkämpas i många led (OEM:er, underleverantörer, operatörer osv) vilket kan anses sunt och konsumentfrämjande i ett marknadsekonomiskt system. E-mobilitet har dock även blivit geopolitik. Olika nationer tävlar inom teknisk och industriell utveckling, samt i tillgången till råvaror vilket åtminstone delvis kan främjas av […]

Mars 2021

E-mobilitet  | 2021-03-31

Laddinfrastruktursevenemang och VGR satsar

Laddinfrastruktur diskuteras. Några evenemang är sammanfattade nedan, samt vi har också tagit med några nyheter om laddinfrastruktur. Ni får också tips på två seminarier, som kommer sändas digitalt snart. Varför är det så krångligt att ladda? -Inbjudan till paneldiskussion länk 31 mars (idag) 10-11. Volvo Car Group, M (en konsumentorganisation för bilister), Drivkraft Sverige (en […]

Teknik  Samhälle  E-mobilitet  | 2021-03-16

VW Power roadmaps och Partnerskap

VW har talat. Ett fordonsföretag ska bygga battericeller och  laddinfrastruktur [1-3]. Det är numera kärnkompetens. VW anser också att laddfordon har vunnit. Den exakta formuleringen från VD:n Herbert Diess var: ”Let me begin with the obvious: #eMobility has won the race. It is the only solution to reduce mobility emissions fast” [4]. VW måste själva […]

Februari 2021

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2021-02-26

Amerikansk studie: När kommer låginkomstfamiljer köpa elbilar?

Elbilar har sjunkit i pris. Många studier visar att priset fortsätter att sjunka och att inköpspriset i medel för en elbil och en bensinbil blir samma någon gång under 2020-talet [1,2]. Ett av de främsta skälen är allt lägre pris för batterier. Alla inkomstgrupper i samhället köper dock inte bilar i samma prisklass. ICCT (The […]