Augusti 2019

Fordon  | 2019-08-19

Elcyklar – vad händer?

Elcyklar blir allt vanligare i Sverige. Mer än 100 000 blev sålda under perioden 1 september 2017-31 augusti 2018 [1]. Försäljningen har ökat de senaste åren. T ex var försäljningen 67 500 2016-2017 [2]. Det innebär att i Sverige var elcyklar 19 procent av nyförsäljningen av cyklar 2017/2018. Elcyklar blir inte bara fler utan de […]

Maj 2019

E-mobilitet  Fordon  | 2019-05-14

Elektriska sparkcyklar – en stadsplåga eller ett smart transportmedel?

Vem använder elektriska sparkcyklar? Det finns få studier kring användandet och det är svårt att dra några globala trender mer än att sparkcyklarna bara blir fler och fler. Franska Odoxa har på uppdrag av sparkcykelföretaget Lime genomfört en studie kring användningen i Paris. Totalt svarade 1500 personer på enkäten och de var inte turister, utan […]

Maj 2017

Fordon  | 2017-05-08

Three Revolutions in Urban Transportation

Tre transportförändringar sker som alla kan bli stora på sikt beroende på teknikutveckling och styrmedel. De tre förändringarna är elektrifiering av fordon (ihop med minskade utsläpp av växthusgaser från elgenereringen), mer eller mindre självkörande fordon samt delningsekonomin. I en nyligen publicerad rapport finns en scenarioanalys som försöker beräkna konsekvenser för världen till 2050 angående växthusgasutsläpp, kostnader […]

November 2016

Fordon  | 2016-11-16

Elcyklar i Sverige – hur mycket minskar de CO2?

Lena Winslott Hiselius med kollegor har beräknat hur mycket en elcykel i medel skulle minska CO2-utsläppen i Sverige för året 2013 [1-3]. Minskningen skulle vara 14-20% av medelutsläppen av CO2 från en svensks transportbehov.

Fordon  | 2016-11-15

Elcyklar – Sverige och globalt

Det vanligaste elfordonet i världen är elcyklar. Idag får ni en uppdatering kring några trender och försäljningssiffror. Försäljning Sverige I Sverige ökar försäljningen av elcyklar. 2015 blev 30 000 sålda och 2016 kommer antagligen 45 000 bli sålda. Elcyklar står för ungefär 7% av antal sålda cyklar i Sverige [1].

Maj 2016

Teknik  Fordon  | 2016-05-18

Europeisk Gigafactory öppnar

Det tyska företaget BMZ (Batterien-Montage-Zentrum) GmbH har öppnat sin produktionsanläggning i Tyskland med en produktionskapacitet på 15 GWh per år [1]. De kan producera 200 miljoner batterier per år i anläggningen.