IEA Global EV Outlook 2024

Creative commons license

Igår släppte IEA sin årliga Global EV Outlook [1]. Rapporten på totalt 174 sidor är en av de viktigaste rapporterna för att förstå hur marknaden för elektromobilitet utvecklas globalt. I rapporten berörs ämnen som försäljningen av laddbara fordon, installationstakt för laddinfrastruktur, efterfrågan på batterier och trender rörande investeringar och styrmedel.

I tillägg till rapporten har uppdateringar gjorts i de IEA:s öppna databaser Global EV Data Explorer och Global EV Policy Explorer. Dessa databaser är bra källor till allehanda statistik och utformningen av styrmedel på den globala marknaden. För en snabb överblick över innehållet i rapporten kan vi även rekommendera Executive summary och för er som föredrar rörligt material finns även en 53 minuter lång video som går igenom de övergripande insikterna från rapporten.

Executive Summary och videon ger ledtrådar kring vilka trender IEA tycker är viktiga att lyfta fram. Bland annat gör IEA klart att laddbara bilar (både batterielektriska och laddhybrider) fortsätter att öka globalt, trots farhågor om det motsatta. Totalt såldes det nästan 14 miljoner laddbara bilar år 2023. En tillväxt med 35 procent jämfört med året innan. Prognosen för 2024 är cirka 17 miljoner laddbara bilar, en ökning med cirka 21 procent. I deras mest pessimistiska prognos (fortsättning av befintliga styrmedel och regleringar) utgör laddbara bilar cirka 25 procent av den globala fordonsflottan till år 2035.

I dagens nyhetsbrev gör vi ett antal nedslag i några intressanta ämnen i rapporten. Dessa är:

  • Kina, USA och Europa dominerar den globala försäljningen
  • Varianser i pris/totalkostnad mellan laddbara och icke-laddbara på olika marknader
  • Global batteriproduktionskapacitet är nästan tre gånger större än efterfrågan

Kina, USA och Europa står för 95 procent av försäljning av laddbara bilar

Att Kina, USA och Europa dominerar försäljningen av laddbara bilar är föga överraskande då de även är de tre största bilmarknaderna. De tre marknaderna stod år 2023 tillsammans för 95 procent av försäljningen för laddbara bilar – Kina (60 procent), Europa (25 procent) och USA (10 procent). De tre marknaderna utgör dock endast 65 procent av den globala försäljningen av bilar (oavsett drivlina).

IEA menar att om laddbara bilar ska kunna nå en stor global marknad behöver det ske tillväxt på marknader förutom Kina, Europa och USA. Det finns tecken på att sådan tillväxt håller på att ske. Laddbara bilar utgör numera 15 procent av bilförsäljningen i Vietnam och 10 procent i Thailand. Länder som Brasilien, Indonesien och Malaysia har lägre andelar men billigare bilar från främst kinesiska fordonstillverkare gör att försäljningen ökar.

65 procent av laddbara bilar sålda i Kina var billigare än motsvarande förbränningsmotorbil

Sänkta inköpspriser har blivit en alltmer prioriterad fråga under senare tid, se exempelvis ett tidigare nyhetsbrev från omEV [2]. IEA:s menar att omställningstakten till laddbara bilar till stor del avgörs av sjunkande priser/kostnader till kund (både inköpspris och totalkostnad). IEA:s analyser för Kina, USA och Tyskland visar på sjunkande totalkostnader under perioden 2018 – 2022 för batterielektriska bilar jämfört med motsvarande förbränningsmotorbil, utan eventuella subventioner inräknade. För bilar inköpta år 2018 nåddes lägre totalkostnad endast i några få fall, och enbart i Tyskland. För bilar köpta år 2022 ser bilden annorlunda ut. Batterielektriska bilar når i de flesta länder och segment en lägre totalkostnad än motsvarande förbränningsmotorbil inom sju år, speciellt om subventioner räknas in.

Även för inköpspriser har batterielektriska bilar blivit alltmer konkurrenskraftiga. Detta är särskilt tydligt i Kina där den genomsnittliga batterielektriska bilen år 2022 hade ett lägre inköpspris än motsvarande förbränningsmotorbil. IEA uppskattar att 65 procent av de batterielektriska bilar som såldes i Kina år 2023 hade ett lägre inköpspris (innan subventioner) än motsvarande förbränningsmotorbil. Prisfördelen i Kina finns främst i småbilsklassen. SUV:ar och mellanstora bilar är fortfarande i genomsnitt dyrare än motsvarande förbränningsmotorversioner. I USA och Europa är ännu batterielektriska bilar 10 – 50 procent dyrare än förbränningsmotorbilar, beroende på segment. IEA:s prognos är att prisparitet kommer att nås utanför Kina i de flesta segment till år 2030.

Global batteriproduktionskapacitet är 3x större än efterfrågan

Det har skett stora investeringar i batteriproduktion de senaste fem åren och många fabriker är nu i produktion. En intressant uppgift från IEA är att den totala batteriproduktionskapaciteten (för fordon) år 2023 var 2,2 TWh. Eller cirka tre gånger mer än den totala efterfrågan på batterier från fordonsindustrin (750 GWh). I IEA:s scenarion kommer dock efterfrågan på batterier att öka mellan 7 – 12 gånger till år 2035 beroende på scenario.

Enligt IEA:s analyser kommer tillväxten i batteriproduktionskapacitet att kunna hålla jämn takt med den ökade efterfrågan. Exempelvis skulle redan befintliga investeringsåtaganden i Kina innebära en dubbelt så stor produktionskapacitet som den beräknade inhemska efterfrågan år 2030 (i IEA:s medelscenario). Vilket innebär möjligheter i form av export men även risker i form av pressade marginaler.

Egen kommentar

Global EV Outlook innehåller ett smörgåsbord av spännande statistik och analyser. Ovan exempel är endast ett begränsat urval. Övriga fakta värda att nämna är att antalet publika laddpunkter ökade med 40 procent mellan år 2022 och 2023 och att försäljningen av laddbara lastbilar ökade med 35 procent under samma tidsperiod. Vi kommer säkerligen att återkomma till rapporten då den är en viktig referens över utvecklingen i området.

En reflektion från rapporten är att det är stundtals svårt att urskilja vilken drivlina som menas. Många illustrationer och tabeller visar data för ”Electric vehicle” vilket inkluderar både batterielektriska bilar och laddhybrider. I andra fall illustreras data för batterielektriska bilar, som exemplet kring totalkostnad och inköpspris beskrivit tidigare. I min värld är det inte helt oproblematiskt att kategorisera de två drivlinorna tillsammans (även om skillnaderna förtydligas i rapportens brödtext). Det finns betydande skillnader i viktiga aspekter som utsläpp, behov av laddinfrastruktur och batterivolymer.

Referenser

[1] IEA Global EV Outlook 2024. länk

[2] OmEV. 2024. länk