Arkiv / Samhälle

Software Defined Vehicle – Kopplingarna till laddbara bilar

Creative commons license

Software Defined Vehicles (SDV), eller mjukvarudefinerade fordon på svenska, var ett stort samtalsämne på konferensen Automotive USA 2023 i Detroit för några veckor sedan [1]. SDV är likt elektrifiering och automatisering ett viktigt utvecklingsområde för fordonsindustrin. Men mjukvara har hittills varit utmanande för flera traditionella fordonstillverkare, exempelvis för VW [2]. Vi är speciellt intresserade av de eventuella kopplingarna mellan SDV och elektrifiering, vilket är huvudämnet i dagens nyhetsbrev.

Mjukvara blir viktigare

Mjukvara till fordon är inget nytt fenomen. Under 1970-talet introducerades elektroniska styrenheter (ECU) med tillhörande mjukvara i fordonsindustrin [3]. Mjukvaran i fordon har blivit mer omfattande över tid. Exempelvis har en modern mellanstor bil mellan 60 – 150 ECU:er och tillhörande mjukvara för att sköta bilens olika funktioner [3]. Nya funktioner och förmågor i framtiden kommer att öka andelen mjukvara ytterligare. Det har estimerats att det kan behövas upp till 300 miljoner rader kod för att hantera nivå 5 av autonom körning [4], som jämförelse innehåller en modern bil totalt cirka 100 miljoner rader kod [5]. Andra funktioner kommer tillkomma i framtiden, som mer avancerade infotainmentsystem och uppkoppling, vilket ökar komplexiteten ytterligare [4]. Vissa menar därför att det krävs bättre sätt att hantera mjukvara [4]. Konceptet SDV har diskuterats som en möjlig lösning i över 10 år men har ännu inte slagit igenom i större skala inom fordonsindustrin, med några få undantag. Den första kommersiellt tillgängliga SDV bilen anses vara Tesla Model S som började säljas för cirka 10 år sedan [6].

Det finns flera definitioner av SDV

Det saknas konsensus om vad SDV innebär. Det finns flera definitioner och vi fick olika förklaringar beroende på vem vi pratade med på konferensen.

Konsultföretaget Deloitte förklarar SDV med att de ger nya kundvärden och operationella förändringar jämfört med traditionella fordon [3]. SDV ger möjligheter att kontinuerligt förbättra funktioner under bilens livslängd, exempelvis genom uppdaterad mjukvara för förarstödssystemen eller ökad personifiering av olika funktioner [3]. De operationella skillnader med SDV är centraliserad mjukvara vilket möjliggör ökade funktionaliteter och hantering av kritisk fordonsinformation [3]. Det ger en förmåga till både själv-diagnostisk och korrigering av avvikelser, men även möjligheter till nya affärsmodeller som exempelvis prenumerationer och uppdateringar av infotainmentsystem [3]. Enligt Deloittes syn kommer SDV innebära en centralisering av hårdvara i fordonen, från många ECU till en eller ett fåtal kraftfullare centraldatorer [3].

En enklare förklaring av SDV är att bilar går från att vara färdiga produkter när de lämnar fabriken till en maskin som kontinuerligt uppdateras och förbättras under livslängden [7]. Eller alternativt, att alla bilens system styrs av mjukvara och att de går att uppdatera Over-The-Air (OTA) [8].

Oklara direkta kopplingar till elektrifiering

De direkta kopplingarna till elektrifierade fordon är inte helt självklara. Även om Tesla har varit en föregångare så verkar det råda delade meningar om en SDV behöver en elektrisk drivlina eller inte. Ett högspänningsbatteri kan eventuellt vara en möjliggörare för SDV. Ett antal personer vi pratade med på konferensen menade att de kraftfulla dator(er) som behövs för SDV behöver kraftförsörjas av ett högspänningsbatteri. Andra vi har pratat med menar att så inte är fallet. Vi har tyvärr inte hittat några bra skriftliga källor som stödjer ena eller andra sidan. Om någon läsare vet mer får ni gärna höra av er.

De fordonstillverkare som har kommit längst är dock generellt fokuserade på batterielektriska bilar. I en ranking av mognadsnivå för SDV från WardsAuto är Tesla i toppen, följt av Lucid, Rivian och Nio. Mercedes-Benz och Volvo Cars är högst placerade av de traditionella fordonstillverkarna. Längst ner på listan finns de japanska fordonstillverkarna som Mazda, Honda, Toyota och Nissan [7].

Vissa menar att SDV är en möjliggörare för bättre och mer energieffektiva laddbara bilar [9]. Dels för att det krävs mer avancerad mjukvara för att övervaka och korrekt underhålla batteriet och laddningssystemet. Dels då SDV kan minska antalet komponenter och dess elförbrukning [10].

Förutom ovan direkta kopplingar finns även ett antal indirekta kopplingar mellan SDV och elektrifiering. Deloitte menar att det finns en stark korrelation i kundpreferenser mellan laddbara bilar och uppkopplade digitala tjänster [3]. Det vill säga, kunder önskar laddbara bilar med mjukvarubaserade uppdaterbara funktioner, exempelvis för infotainmentsystemet och övervakning av laddning [3]. På konferensen diskuterades även möjligheten att hitta nya affärsmodeller kopplade till SDV funktioner.

Nya affärsmodeller kan kompensera för fallande eftermarknadsintäkter

I ett flertal presentationer på konferensen diskuterades nya möjliga affärsmodeller som möjliggörs av SVD. Vilket ansågs som speciellt viktigt för batterielektriska bilar, på grund av deras mindre servicebehov och eftermarknadsintäkter. Exempelvis nämndes olika prenumerationstjänster för infotainmentsystemet (musik, spel, video osv). Förutom direkta ekonomiska värden finns möjligheter till en närmare kundrelation, ökad lojalitet och förbättrade andrahandsvärden (eftersom bilen kan förbättras över tid). Vilket bland annat nämndes av kinesiska Nio som satsar mycket på både digitala och fysiska upplevelser för sina kunder.

Tesla nämndes flera gånger under konferensen som ett gott exempel på SDV-baserade affärsmodeller. Företaget erbjuder flera olika mjukvaruaktiverade tjänster, antingen via prenumeration eller engångsköp. Ett exempel är Acceleration Boost vilket ger ökad prestanda till en engångskostnad på strax under 20 000 kr. Ett annat exempel är Premium Connectivity som kostar 99 kr i månaden och ger tillgång till fler funktioner (satellitkartor, utökad larmtjänst, video-streaming osv) [11].

I en intressant panel som inkluderade Volvo Cars, Stellantis, Toyota och konsultbolaget Cognizant diskuterades möjligheterna för SDV-baserade affärsmodeller. Representanten från Toyota menade att det fortfarande är oklart hur de ska tjäna pengar på SDV. Deras strategi är därför att experimentera med olika tjänster/funktioner. En möjlig sådan är försäkringar baserad på faktisk körstil. Representanten från Volvo Cars betonade att det är viktigt att funktioner eller tjänster skapar ett reellt värde för kunden och att fordonstillverkarna noggrant måste avväga vilka tjänster som de tar betalt för. Panelen diskuterade även lärdomar från kritiken mot BMW att ta betalt för sätesvärme genom prenumeration. En slutsats är att det är svårt att ta betalt för att mjukvaruaktivera fabriksinstallerad hårdvara. Det är betydligt enklare att ta betalt för funktioner där det redan finns en bevisad betalningsvilja, exempelvis musik, video och andra infotainment relaterade funktioner.

Egen kommentar

SDV är onekligen ett hett område inom fordonsindustrin. Deloitte går så långt som att säga att SDV och minskningen av koldioxid (elektrifiering) är de två viktigaste transformationerna som fordonsindustrin ställs inför. Likt elektrifieringen finns det svårigheter för traditionella fordonstillverkare att ställa om befintliga strukturer till något nytt och annorlunda. Nyare bolag som Tesla, Rivian och inte minst flera kinesiska företag verkar ha fördelar i att implementera SDV jämfört med de traditionella fordonstillverkarna.

Min tolkning är att SDV har blivit viktigare med högre efterfrågan på batterielektriska bilar. Dels då SDV kan ge möjlighet till effektivare styrning av fordonsegenskaper, vilket är viktigt för att optimera exempelvis räckvidd. Dels för möjligheten att skapa nya affärsmodeller, för att kompensera för fallande intäkter från service av hårdvara. Om någon läsare har insikter kring SDV och elektrifieringen får ni gärna höra av er och berätta mer. Ämnet är stort och det finns fler vinklar att belysa.

Referenser

[1] Mobility Makers. Pressrelease. 2023. länk

[2] The Verge. 2022. länk

[3] Deloitte. 2023. länk

[4] O´Reilly. 2023. länk

[5] Vehicle Dynamics. 2020. länk

[6] Daon. 2023. länk

[7] WardsAuto. 2023. länk

[8] Tech Design. 2022. länk

[9] Bolt. 2023. länk

[10] Texas Instruments. 2023. länk

[11] Tesla. 2023. länk