Dokumentärfilmen: Made in Europe from mine to electric vehicle

Creative commons license

Kina dominerar. Europa har sovit. Vi måste vakna genom att bygga upp en egen oberoende värdekedja för batterier och elbilar. Europa måste därför öppna nya gruvor, processanläggningar, återvinning och battericellstillverkning.

Annars gör våra krav att minska växthusgaser att vi avindustrialiseras och vår fordonsindustri försvinner. Vår väg måste också innehålla ett stort ansvar för miljö, klimat, personal och lokalsamhällen. Det är den rätta strategin av moraliska skäl, men också för att övertyga européerna att det ska öppnas nya anläggningar där de bor och lever.

Det finns hopp eftersom det finns regionerna som klarat att göra värdekedjorna ansvarigt. Om Europa ska klara övergången får de åka till norra Sverige och Finland för att lära sig av föregångarna.

Det finns många utmaningar som till exempel svagt intresse hos finansiärer, motstånd från lokalsamhällen, svåra målkonflikter mellan intressen och hård konkurrens från Kina och USA.

Detta är budskapen i en dokumentärfilm ”Made in Europe: from mine to electric vehicle”, som hade premiär den 13 november [1]. Filmen är möjlig att se utan kostnad via Vimeo och är en bra användning av en timme.

I samband med dokumentären släpptes också en längre intervju med Maroš Šefčovič [2], som är EU-kommissionens vice ordförande. Han leder bland annat kommissionens arbete med den europeiska gröna given och dess mål att bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Han berättar vad frågorna är och vad kommissionen gör för att få visionen om den oberoende och ansvariga europeiska värdekedjan att bli verklighet.

Dokumentären intervjuar nyckelaktörer och visar anläggningar

Filmens berättare är Dr Peter Tom Jones, som är forskare och föreståndare för KU Leuven Institute for Sustainable Metals and Minerals.

Han reser runt främst i Sverige och Finland, men han gör också en intervju med Maroš Šefčovič, som beskrivs som personen har mest makt att flytta fram Europas position.

Under rundresan så besöker han koppargruvan Aitik och Kirunagruvan. De diskuterar de nya fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller i malmkroppen Per Geijer i Kiruna [4]. Han har också ett längre samtal med en representant från samerna, som är djupt oroliga för hur gruvorna som planeras kan påverka deras kultur. Jones är också på besök i Finland för att se smältverk och produktion av batteripack.

Han samtalar med Jan Moström (LKAB, Euromines), Ulrika Huhtaniska (LKAB), Stefan Mikaelsson (Samerna), Anders Sand (Boliden), Päivi Kinnunen (VTT), Esa Peuraniemi (Boliden Harjavalta Oy), Matthew Congleton & Pasi Rannus (Valmet Automotive) och Maroš Šefčovič (Kommissionen).

Maroš Šefčovičs analys av problemen och lösningarna

Maroš Šefčovič har en ledande roll i European Green Deal, the European Battery Alliance och the Critical Raw Materials Act.

I en fördjupad, exklusiv 35-minutersintervju diskuterar Dr Jones med Šefčovič vad som är frågorna och vad som behöver göras framåt [2].

De diskuterar bland annat:

  • Problemen och lösningarna med NIMBY (not in my backyard) dvs motstånd mot nya anläggningar från lokalbefolkningen.
  • Är det rimligt att Europa hinner öppna tio nya gruvor för energimetaller innan 2030? Šefčovič anser att det kommer bli svårt, men vi måste försöka.
  • Betydelsen av begreppet strategiska projekt, som används i Critical Raw Materials Act, och som har som mål att ha ett tio-tjugo projekt som Europa samlar sig kring för att ordna finansiering och genomföra.
  • Betydelsen av att skapa en rättvis spelplan med kineserna. EU kommer använda sina handelsverktyg för att se till att villkoren är acceptabla kring handel. Šefčovič säger att vi européer är för free trade men vi är också för fair trade.
  • Det finns utmaningar med att det saknas dedikerade finansiella instrument i Europa. Den stora betydelsen European Battery Alliance har haft för att säkerställa mer medel till celltillverkningen och lärdomar från den processen kan göra så vi får medel till gruvor och andra delar i värdekedjan.
  • Hur Europa ska klara av den stora importen av kinesiska elbilar som kommer att komma. Šefčovič har stort förtroende att europeisk fordonsindustri klarar konkurrensen, men under förutsättning att vi bygger upp vår värdekedja.

Referenser

[1] Full documentary – Made in Europe: from mine to electric vehicle https://vimeo.com/884346837  (52 minuter)

[2] Maroš Šefčovič Intervju https://www.youtube.com/watch?v=Lre-QtKXIhc (35 minuter)

[3] Pressrelease. Electric cars from, and of, our home soil. We want an electric car, but not the mines for raw materials. Not good for the climate and not good for our industry, argues engineer Peter Tom Jones. https://stories.kuleuven.be/en/stories/electric-cars-from-and-of-our-home-soil?project=TL&pagina=Home&thema=Stories&onderwerp=Mining

[4] Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller finns i Kiruna. https://lkab.com/press-eu23/