Arkiv / Samhälle

Däck och batterielektriska bilar – Anpassade däck och däcktillverkarnas strategier

Creative commons license

I förra nyhetsbrevet om däck beskrev vi några målkonflikter i design av däck till batterielektriska bilar (BEV) [1]. Bland annat kan högre fordonsvikt och mer vridmoment leda till ökat däckslitage, men körbeteende har också en stor påverkan. Däck kan även påverka räckvidden och ljudnivån. I dagens nyhetsbrev går vi igenom hur däcktillverkarna har svarat upp mot utmaningen att designa däck till laddbara bilar, med fokus på BEV:s. Det finns även ett antal generella trender som har betydelse för däcktillverkarna.

Trender: anpassade däck till varje modell och mer integrering av teknik

I ett samtal med en ledande person från den svenska däckbranschen nämnde personen ett antal viktiga trender i däckbranschen. En sådan trend är att biltillverkarna i allt högre grad (tillsammans med däcktillverkare) utvecklar speciella däck för en viss modell. Dessa däck kan dels vara i mer ovanliga dimensioner, dels vara optimerade för vissa egenskaper (t ex räckvidd). Fördelarna med specialanpassning är att fordonsegenskaperna kommer att vara mer i linje med testade resultat. En nackdel är att serierna blir mindre vilket kan ge dyrare däck med mindre valmöjlighet vid däckbyte.

Andra trender värda att nämna är att tillverkarna arbetar med att integrera mer teknik i däcken. Visualisering av däcktryck har funnits ett tag, nästa steg kan vara att integrera sensorer som mäter andra parametrar (t ex temperatur) som sedan kan användas av bilen för att optimera exempelvis förarstödssystemen. En annan trend som mer direkt relaterar till elektrifieringen är ett ökat intresse från bilhandeln av att sälja däck. Bilhandeln ser däck som en möjlighet att kompensera för minskade serviceintäkter för BEV.

Försäljningen av däck till laddbara bilar tros öka med 27 procent årligen

I år uppskattas den totala försäljningen av däck designade för laddbara bilar (både BEV och PHEV) uppgå till cirka 9,5 miljarder USD [2]. Att jämföra med den totala däckmarknaden som beräknas nå cirka 232 miljarder USD i år [3].

Enligt analysföretaget Future Market Insights kommer den årliga tillväxten för däck till laddbara bilar vara närmare 27 procent, vilket ger en marknadsstorlek på cirka 100 miljarder USD till år 2033 [2]. Som jämförelse beräknas den årliga tillväxten (fram till år 2029) för den totala däckmarknaden vara cirka 4 procent [3].

Förväntningar på störst tillväxten inom däckbranschen är därmed likt fordonssidan mot laddbara bilar.

Däcktillverkarna utvecklar speciella däck för BEV men har olika strategier

Däckbranschen domineras av ett antal stora tillverkare. De två globala giganterna är Michelin och Bridgestone som tillsammans står för nästan ¼ av den globala försäljningen av däck [3,4]. Tredje störst är GoodYear, följt av Continental, Sumitomo och Pirelli [4].

Franska däcktillverkaren Michelin utvecklar speciellt anpassade däck för batterielektriska bilar men även för batterielektriska lastbilar, bussar och motorcyklar [5]. Enligt företaget själva är dessa däck anpassade för högre vikt, mer vridmoment och förbättrad ljudisolering [5]. Michelin har varit lyckosamma i sin försäljning av BEV däck till fordonstillverkare (däck till nya bilar). År 2022 hade företaget ”betydligt” högre marknadsandelar i segmentet jämfört med för förbränningsmotorbilar [6]. Michelin har även gjort riktade investeringar i produktionsanläggningar. För att möta upp efterfrågan på den nordamerikanska marknaden kommer företaget att investera 300 miljoner USD i tre anläggningar i Kanada för att producera däck för BEV [7].

Japanska däcktillverkaren Bridgestone har en annorlunda strategi jämfört med Michalin. Bridgestone har en serie däck som är ”EV-ready” [8], det vill säga däck som även kan säljas till förbränningsmotorbilar men som även är anpassade för egenskaperna hos BEV. Bland annat ska dessa däck klara mer vikt och acceleration, men även ha ökad ljudisolering och minskat rullmotstånd [8].

GoodYear med bas i USA har för tillfället två däck som är speciellt utvecklade för batterielektriska bilar [9], men likt Bridgestone menar de att även andra av företagets däckmodeller är anpassade till BEV [10]. GoodYear utvecklar också speciella däck för elektrifierade kommersiella fordon, bland annat till elbussar [10]. Framtidsvisionen är storslagen. På sin hemsida visar GoodYear ett däckkoncept där slitageytan kan återgenereras från en kapsel innehållande biobaserade fiber inspirerat från spindelväv [11]. Slitagepartiklarna ska därmed vara biologiskt nedbrytbara och kapslarnas sammansättning kan anpassas efter olika körprofiler [11].

Andra däcktillverkare värda att nämna är Pirelli som själva säger att de har tagit en ledande ställning för premiumdäck till BEV [12]. Pirelli är speciellt starka i däckdimensioner över 19 tum [13], vilket tenderar att vara till premiumbilar.  Detta kunde exempelvis ses på IAA Mobility Car Show i München där 25 procent av BEV-modellerna som visades var utrustade med däck från Pirelli [12].

Summering av trender för BEV-däck

Ett antal generella trender kan ses hos flera av ovan däcktillverkare. Alla har insett ett behov av att rikta sina erbjudanden mot BEV:s, där vissa lanserar speciella serier däck för BEV:s och andra har skapat mer generella erbjudanden som passar både förbränningsmotorbilar och BEV:s. Alla betonar att laddbara bilar (speciellt BEV) innebär ökade krav på däcken.

En annan trend är att använda mer miljövänliga kemikalier i däcken för BEV:s. Förutom framtidsdäcken från GoodYear så nämner även Pirelli en ny däckprodukt där 55 procent av materialet kommer från antingen återvunnet eller naturliga källor [12].

Egen kommentar

Däck till BEV:s är en tydligt trend. Det är dock en öppen fråga hur stora de tekniska förändringarna på däcken faktiskt är. Några personer vi har pratat med menar att dessa däck har stora likheter med däck som sätts på förbränningsmotorbilar. Exempelvis är däck för SUV:ar klassade att klara högre fordonsvikter. Vilket delvis bekräftas av att vissa tillverkare, exempelvis Bridgestone har däck riktade mot både förbränningsmotorbilar och BEV:s. Samtidigt är flera däcktillverkare tydliga med att deras EV-däck är speciellt utvecklade för högre vikter, mer vridmoment och minskade vägljud.

I förgående nyhetsbrev var ett eventuellt ökat däckslitage från BEV en viktig aspekt. Slitage är däremot inte i fokus i däcktillverkarnas marknadsföringsmaterial. Andra däckegenskaper som prestanda, ljud och miljövänligare kemikalier får generellt mer uppmärksamhet. Det är nog troligt att däckslitage kommer att bli viktigare framöver, inte minst drivet av hårdare miljökrav på att minska däckpartiklar i städerna. Det blir i så fall intressant att följa hur däck utvecklas med ökat fokus på livslängd och reducerade partikelutsläpp.

Referenser

[1] OmEV. 2023. länk

[2] Rubberworld. 2023. länk

[3] MarkNtel. 2023. länk

[4] Tyrepress. 2023. länk

[5] Michelin. 2023. länk

[6] Michelin. Annual results 2022. 2023. länk

[7] Electric Autonomy. 2023. länk

[8] Bridgestone. 2023. länk

[9] GoodYear. 2023. länk

[10] GoodYear. Anuual report 2022. 2023. länk

[11] GoodYear. 2023. länk

[12] Pirelli. 2023. länk

[13] Pirelli. Annual Report 2022. 2023. länk