Arkiv / Samhälle

Försäljningen av elbilar

Creative commons license

Det har kommit nya data om försäljningen av laddbara bilar. Ökningen är markant, men det finns tecken på avmattning. Vi sammanfattar och gör nedslag i Europa, Storbritannien, USA, Kina och Japan.

Laddbara bilar ökar 35 procent i år

Enligt Bloomberg kommer det registreras ungefär 14 miljoner laddbara personbilar i hela världen i å  [1]. Det blir i så fall en ökning med 35 procent jämfört med 2022. Förra året stod de laddbara personbilarna för ungefär 15 procent av världsmarknaden [2]. Det betyder att ungefär 20 procent av alla bilar som registreras globalt i år kommer vara laddbara. För bara några år sedan var andelen 3-4 procent.

Tesla Y säljer bäst

På global nivå förutspås Teslas modell Y bli den bäst säljande modellen i år. Tesla och BYD kommer stå för 6 procent av alla personbilsregistreringar i världen 2023 [1]. Om BYD skriver Bloomberg

”… its growth from obscure battery manufacturer to global automobile behemoth is one of the most remarkable success stories in the industry’s history.

Batteripriserna sjunker åter

På batterisidan ser Bloomberg indikationer på att medelpriset per kWh åter kommer hamna något lägre än föregående års nivå [1]. Orsaken är lägre priser på litium och andra ingående metaller. Under 2022 bröts annars den långa nedåtgående trenden tillfälligt. Då hamnade priset något högre än året innan [3].

Kina ökar

I Kina var andelen laddbara bilar i september 32 procent [1]. Hittills i år har andelen laddbara bilar utgjort 36 procent, varav 24 procentenheter är fullelektriska [4].

Det är en tydlig ökning jämfört med förra året. Då stod de laddbara bilarna för 29 procent av nyregistreringen i Kina. Tre fjärdedelar var fullelektriska och resten laddhybrider [2].

Europa bromsar in

I Europa förutspår Bloomberg att antalet laddbara personbilar ökar i år med 20 procent och når 3,3 miljoner registreringar [1]. Frågan är om den prognosen håller.

EU samlar data om EU27, Island och Norge [5, 6]. Hittills i år utgör elbilarna 13 procent av nyregistreringen i EU plus Norge och Island. Det är en liten ökning från förra årets 12 procent.

Laddhybriderna står för 7,5 procent av registreringarna i år. Det är en tydlig inbromsning jämfört med 2021 och 2022. Då stod de för 9 procent.

Sammantaget utgör således de laddbara bilarna en lägre andel av försäljningen hittills i år än genomsnittet förra året. Det verkar oklart om försäljningen når de volymer som Bloomberg förutspår.

Elbilar kan ju också drivas med vätgas. De säljer än så länge i mycket låga volymer inom EU-Norge-Island. De senaste fyra-fem åren har det registrerats mellan 500 och 1 000 sådana årligen. Det motsvarar 0,01 procent av nyförsäljningen.

Skillnaderna mellan dessa länder är dock enorm. Listan över nyregistreringar år 2022 toppas av Norge med 89 procent, följt av Sverige (58 %) och Island (56 %). I tabellbotten finns tre länder med färre än 5 procent.

I slutet av 2022 utgjorde elbilarna och laddhybriderna vardera 1 procent av den totala flottan personbilar i EU-Norge-Island.

Storbritannien

Efter Brexit kan det vara värt att kika lite extra på Storbritannien. De har en av Europas största bilflottor.

Den senaste tolvmånadersperioden har andelen elbilar legat stabilt runt 15-20 procent av nyregistreringarna [7]. Det syns ingen uppåtgående trend. Noteringen för elbilar i september var 17 procent [8].

Laddhybriderna utgjorde 7 procent i september [8]. Sammanlagt utgör de laddbara personbilarna alltså drygt 20 procent av alla nyregistreringar i Storbritannien. Det är ungefär samma nivå som i exempelvis Frankrike.

USA

I USA har andelen laddbara personbil hittills varit mycket lägre än Kina och EU. Under 2022 var andelen 8 procent. De allra flesta var fullelektriska. IEA spår att andelen i år når 12 procent [2].

Cox Automotive presenterar data som talar för att IEA:s prognos kommer slå in [9]. Andelen laddbara bilar ökade 50 procent tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2022. Cox tror att ökningen kommer fortsätta. Som förklaring anger de att Tesla har sänkt priserna och att det finns fler laddbara modeller att välja på.

Bloomberg tror dock inte att USA nödvändigtvis kommer fortsätta uppåt. Den amerikanska marknaden har förändrats. Som motiv nämner Bloomberg att både Ford och General Motors har tonat ner sina tidigare planer för elfordon, samt att Elon Musk har uttryckt pessimism. Amerikanska köpare påverkas av stigande räntor, bromsande priser på bostäder och en mer osäker aktiemarknad. Då svalnar intresset för bilar i högre prissegment.

Detta får dessutom särskilt stor betydelse i USA. De har en stor andel av nyförsäljningen i form av pickuper. Dessa biltyper kostar mycket, prispåslaget för eldrift är extra högt på grund av stora batterier, och än så länge finns bara ett fåtal eldrivna varianter.

Japan

Marknaden för laddbara fordon är liten i Japan. År 2022 stod elbilarna enbart för ungefär 2 procent av nyregistreringarna [10, 11, 12]. Det var en kraftig ökning från 2021 och ökningen verkar fortsätta. Under första halvåret 2023 ökade andelen elbilar till 2,6 procent.

Hälften av dessa är dock minibilar, så kallade Key cars, som står för en stor del av ökningen. I bensinutförande får de inte ha större motor än 0,7 liter för att klassa in, så det är mindre bilar än vi är vana vid. Sådana små pendlar- och shoppingbilar med eldrift kostar ungefär motsvarande 13 000 USD [13].

Det var svårt att hitta data om laddhybrider i Japan. Enligt en källa registreras ungefär lika många laddhybrider som elbilar [14]. Det innebär att även laddhybriderna endast utgör ett par procent av nyförsäljningen.

Både Hyundai och Toyota har sedan länge modeller med bränsleceller och vätgasdrift och landet satsade också jämförelsevis tidigt och medvetet på vätgas. Redan i slutet av 2021 fanns exempelvis 160 stationer runt stora städer [15]. Kan det vara så att eldrivna bilar i Japan mestadels går på vätgas?

Nej, än så länge har vätgasen inte kommit igång. År 2021 fanns endast 7 000 vätgasbilar [15] och de har inte ökat nämnvärt sedan dess. Under de första fyra månaderna 2023 såldes endast 140 bränslecellsfordon i Japan, inklusive tunga. Det var en minskning med tre fjärdedelar jämfört med samma period året innan [16].

S-kurvan som förutsägelse för elbilsmarknaden

Slutligen några ord om prognoser. Bloomberg [1] resonerar om laddbara fordon genom att jämföra försäljningen i USA med den ofta referade s-kurvan som beskriver introduktion av ny teknik [17].

Efter en långsam inledningsfas i landet tog försäljningen fart ordentligt 2021 och ökade ytterligare 2022. Detta liknar s-kurvans initialfas. Med en andel runt 5-10 procent borde USA nu ha kommit in i tillväxtfasen. Då tar försäljningen fart av egen kraft tills mättnad uppnås på en hög nivå i mognadsfasen.

Men s-kurvor är enligt Bloomberg inget bra sätt att förutsäga elbilsförsäljning. Den ökade andelen laddbara bilar liknar visserligen en s-kurva i ett fåtal länder, exempelvis Norge. Men där har det snarare varit incitamentdrivet än organisk marknadstillväxt.

S-kurvan gäller bäst för konsumentvaror som teveapparater, mikrovågsugnar och smarta telefoner. Kundernas intresse för kapitalvaror med höga kostnader bestäms i högre grad av kostnadsutvecklingen i förhållande till etablerad teknik.

Dessutom utgår litteraturen om s-kurvan från data om produkternas andel av marknaden, inte av nyförsäljning. Bilar har lång livslängd. Även om nyförsäljningen globalt skulle nå uppåt 20 procent i år, så utgör elbilar fortfarande enstaka procent av flottan. Bloomberg tror därför att analyser av ekonomiska förhållanden borde ges större betydelse än s-kurvedynamik när man förutspår elbilsutvecklingen globalt. Nuvarande trender ger anledning att skruva ner de mest optimistiska prognoserna för laddbilar framöver.

Källor

[1] Nyhet från Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-30/the-us-could-become-the-odd-market-out-in-the-ev-success-story?srnd=undefined

[2] Global EV Outlook 2022. IEA 2023. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023

[3] Reglobal (återger Bloombergdata) https://reglobal.org/top-10-energy-storage-trends-in-2023/

[4] Clean Technica https://cleantechnica.com/2023/10/02/39-plugin-vehicle-share-in-china-china-ev-sales-report/

[5] Alternative Fuels Observatory https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/vehicles-and-fleet

[6] EU:s miljömyndighet EEA https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/new-registrations-of-electric-vehicles

[7] Zapmap https://www.zap-map.com/ev-stats/ev-market

[8] Brittiska branschorganisationen SMMT https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/evs-and-afvs-registrations/

[9] Cox Automotive https://www.coxautoinc.com/market-insights/q3-2023-ev-sales/

(Dock förekommer olika sifferuppgifter hos Cox och [2])

[10] Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Japan-EV-sales-just-2-of-domestic-market-trailing-China-and-Europe

[11] Just Auto https://www.just-auto.com/features/why-japans-small-bev-market-still-faces-major-challenges/?cf-view

[12] US International Trade Administration https://www.trade.gov/market-intelligence/japan-electric-vehicle-market

[13] Japan Times https://www.japantimes.co.jp/business/2023/10/24/companies/japan-top-selling-ev/

[14] Clean Technica https://cleantechnica.com/2023/04/12/growing-plugless-hybrid-ev-market-share-in-japan-has-direct-implications-on-the-african-vehicle-market/

[15] East Asia Forum https://www.eastasiaforum.org/2022/04/13/japans-bet-on-hydrogen-cars-needs-a-jump-start/

[16] Hydrogen Insight https://www.hydrogeninsight.com/transport/global-sales-of-hydrogen-powered-vehicles-fall-by-11-5-in-first-four-months-of-2023/2-1-1466755

[17] Se t.ex. Investacus https://www.investacus.com/p/s-kruvan-kurvan-som-man-aldrig-vill-ska-sluta