Arkiv / Samhälle

Hur amerikanska bilarbetare och samhällen förhåller sig till elfordon

Creative commons license

Elfordon händer. Flera styrmedel i länder, som till exempel USA, driver på utvecklingen.

Få studier har dock analyserat konsekvenser och attityder  hos de som traditionellt har arbetat inom fordonsindustrin. Det finns till exempel en oro i USA att övergången till elfordon kan skapa mer tillfälliga och lägre betalda arbeten än de traditionella.

En ny artikel har sammanfattat åsikterna, tankarna och farhågorna hos bilarbetare, chefer och personer från samhällena i amerikanska mellanvästern [1]. Forskarna har genomfört samtal med 67 fokusgrupper.

Det finns en tydlig skillnad mellan cheferna och bilarbetarna. Cheferna och medborgare i samhället anser att bilindustrin är kapabel och flexibel och därför kommer klara omställningen.

Bilarbetarna är dock tydligt skeptiska till att elfordon är en bra lösning. De är tveksamma till om elfordon klarar användbarhet och om laddinfrastrukturen blir tillräckligt bra. Bilarbetarna anser att elfordon är hypade och en politisk charad. De är också mycket tveksamma till en grön energitransition.

Forskarna anser att det är nödvändigt att förhålla sig till vad olika grupper tror om framtida kostnader och nyttor av en förändring. De påstår också att vad grupperna har för uppfattning inte är tillräckligt studerat och det är en risk för transitionen. Koalitioner behöver byggas upp mellan civilsamhällen, arbetare och myndigheter för att hantera transitionen effektivt.

Bilarbetarna tror inte på en rättvis omställning

De flesta arbetarna tror att elbilar kommer finnas i framtiden. De fruktar dock att deras identitet som bilarbetare är i fara och de litar inte på att vare sig myndigheter eller företag ska åstadkomma övergången på ett rättvist sätt.

Bilarbetarna är också djupt skeptiska till att bilföretagen är pålitliga och kompetenta att klara omställningen.

Forskarna anser att nutiden är i en fas av “hyperprojectivity”, som de definierar som en period av stor offentlig debatt om vilken framtid som är en möjlig. Det är en period där koalitioner kan bildas som baseras på vilka människor anser att de är, varför deras liv har blivit på ett visst sätt och hur de vill att framtiden ska bli.

Studier har till exempel visat att en del arbetslösa inte litar på systemet och därför inte anser att det är meningsfullt att utbilda sig för nya jobb.

Fler samverkande trender

De finns en stor mängd analyser och forskning som visar att bilarbetare i mellanvästern under lång tid har upplevt att de förlorat bra betalda, fackligt organiserade fabriksjobb på grund av automatisering och globalisering.

Det i sin tur har inneburit omfattande konsekvenser för hur de uppfattar identitet, kön och familjeliv, rasojämlikhet, politisk omställning och psykologisk nedgång.

Elektrifieringen är inte den enda trenden. Det är också så att automatisering pågår för fullt och mycket av tillverkningen har flyttat till sydöstra USA där lönerna är lägre, men också att arbetarna där inte är med i facket.

Bilarbetarna tror att transitionen till elfordon är politisk

Majoriteten av fokusgrupperna av bilarbetare var överens om att möjligheten till en fullständig övergång från förbränningsmotorer till elbilar var liten, möjligen vanföreställningar och, för vissa, bara ett knep ledd av regeringen och industrin.

De misstänker att det viktiga är att det ser ut som övergången händer än att det möter konsumenternas faktiska efterfrågan eller miljöbehov.

Bilarbetarna anser att transitionen till elfordon är politisk och motiverad av vinst och ideologi och övergången kommer skada den amerikanska bilarbetaren. Bakgrunden, enligt forskarna, är bland annat att bilarbetarna anser sig ha en erfarenhet av att bli förrådda av myndigheter och bilföretagen.

De anser också att miljöfrågan är politisk. Ett citat från en bilarbetare är att klimatfrågan är “a global humiliation ritual on the Anglophone world, because you don’t see any real sustained pressure on the second and third world to curb pollution or anything else like that.”

Ett annat citat handlar om vem som kommer tjäna på transitionen “It’s kind of like a pyramid. It seems to start out good. It’s narrow at the top, but as it trickles down, in my opinion, the damage that it’s going to do to the economy is going to be wider spread because electrical vehicles are going to cost more, but it’s going to take fewer people to make them, and it’s going to take fewer people to maintain them, which means the people higher up, the company owners are going to make more money.”

Det har också byggts upp en ilska i familjerna kring bilarbetare. En mamma beskriver att hennes son hatar allt som har med GM att göra eftersom de har tagit hennes arbete.

Egen kommentar

Det finns en politisk kraft i de amerikanska bilarbetarnas tankar om framtiden.

Det är underligt att inte fler studier har gjorts om uppfattningar hos olika grupper om transitionen.

En svensk större forskningsstudie ” Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret.” som ska titta på frågorna i Västsverige har dock precis startat [2].

Referenser

[1] Silva, J. M., Carley, S., & Konisky, D. M. (2023). “I earned the right to build the next American car”: How autoworkers and communities confront electric vehicles. Energy Research & Social Science, 99, 103065. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629623001251

[2] Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret. Forskningsprojekt. Göteborgs Universitet. 24 miljoner.  1 januari 2023–31 december 2028. Länk