Arkiv / Samhälle

Kryphål i IRA ökar leasingandelen för laddbara personbilar i USA

Creative commons license

Inflation Reduction Act (IRA) som beslutades år 2022 är en enorm amerikansk industrisatsning, där förnyelsebar energi, tillverkning och andra klimatrelaterade investeringar är i fokus. I dagens nyhetsbrev kan vi rapportera om ett kryphål i IRA som gör att utländska biltillverkare kan dra nytta av IRA genom leasing. Men först kan det vara bra men en kort genomgång av de uppdaterade IRA reglerna för köp av laddbara bilar och några observerade IRA konsekvenser när det nu har gått ett år sedan införandet.

IRA skapar gigabatterifabriker i USA

IRA kan dels ses som en viktig satsning för att bekämpa de globala klimatförändringarna, dels som ett politiskt instrument för att öka konkurrenskraften för amerikanska industrier. Vilken riskerar att ske på bekostnad av andra stora ekonomier och dess industrier, vilket har debatterats flitigt i Europa [1].

Att IRA är en viktig satsning för elektrifieringen av fordonsflottan och för den gröna industrialiseringen i USA blir alltmer tydligt. Enligt analysföretaget Benchmark Minerals har IRA lett till en investeringsboom i gigabatterifabriker i USA [2]. Sedan förra sommaren har investeringar i 14 gigafabriker annonserats, vilket gör att USA har nått paritet i planerade gigafabriker med Europa [2].

Lång lista av kriterierna för att få stöd för köp av laddbar personbil

Att ge incitament till att anlägga fabriker är en del av IRA. En annan viktig del är att få igång efterfrågan för köp och bruk av laddbara personbilar. Detta innefattar bland annat stöd till laddinfrastruktur, vilket omEV rapporterade om i augusti med fokus på rättvisa [3]. Stödet för köp av laddbar bil är utformat som ett skatteavdrag under ”Clean vehicle tax credit” [4]. Skatteavdrag ger upp till 7 500 USD tillbaka för en ny personbil och 4 000 USD för en begagnad personbil. Denna text är fokusera på nybilsköp. Skattereduktionen gäller endast om vissa kriterier uppfylls för både köparens inkomst och bilens egenskaper (teknik, inköpspris och ursprung för vissa komponenter) [4, 5].

Kortfattat innebär kriterierna att bilen inte får kosta över 55 000 USD (80 000 USD för SUV:ar, skåpbilar och pickup:er) [4]. Skattereduktionen är utformat för att höginkomsttagare (t ex hushåll med över 300 000 USD i årlig inkomst) inte ska erhålla skatteavdrag. Även för låg inkomst kan vara ett problem. Eftersom det är ett avdrag på skatten måste personen/hushållet betala minst 7 500 USD i årlig skatt för att dra nytta av hela avdraget [4]. Delar av fordonskraven har förändrats över tid. Av relevans för utländska fordonstillverkarna var det initiala kravet att slutmonteringen av bilen skulle ha gjorts i USA [4].

De senaste reglerna som infördes den 18 april i år innebär att skattereduktionen delas upp i två komponenter som vardera ger 3 750 USD per bil. Dessa två är kritiska mineraler och batterikomponenter [6].

Kritiska mineraler innefattar det procentuella värdet av de kritiska mineraler som behövs i batterier som har extraherats eller processats i USA (eller godkända partnerländer) [6]. Godkänd nivå för år 2023 är minimum 40 procent, vilket kommer att höjas med 10 procentenheter årligen för att nå 80 procent år 2027 [6].

Batterikomponenter är det procentuella värdet av batterikomponenterna som är tillverkade eller monterade i Nordamerika [6]. Startnivån för år 2023 är satt till 50 procent av värdet, vilket ökar 10 procentenheter till målet 100 procent år 2029 [6].

Få laddbara bilar kvalificerar för skattereduktionen men försäljningen ökar

De flesta laddbara bilarna som är till försäljning i USA uppfyller ännu inte de nya kraven. I augusti i år kvalificerade endast 18 av 97 laddbara modeller till någon form av skattereduktion under IRA reglerna [5].

Trots detta ökar försäljningen av laddbara bilar snabbt i USA. Under tredje kvartalet i år såldes cirka 313 000 enheter, en ökning med nästan 50 procent jämfört med samma period förra året [7]. Vilket innebär att laddbara bilar utgjorde 7,9 procent av nybilsförsäljningen [7]. Speciellt anmärkningsvärt är att de stora försäljningsökningarna gjordes av märken med modeller som inte kvalificerar till skatteavdrag genom IRA. BMW och Mercedes tredubblade sin laddbara försäljning och Audi nära fördubblade sin försäljning av laddbart jämfört med samma period året innan [7]. Med ett undantag (BMW X5), kvalificerar ingen av dessa tillverkares modeller för IRA [8].

Leasade laddbara bilar får stöd utan att uppfylla IRA villkoren

Försäljningsökningen av icke-kvalificerade laddbara bilar kan åtminstone delvis förklaras av ett kryphål i IRA reglerna. Efter intensivt lobbande från bland annat Hyundai, meddelade amerikanska motsvarigheten till finansdepartementet i december år 2022 att leasade bilar och lätta lastbilar (trucks) ska klassas som försäljning av kommersiella fordon. Vilket innebär att de undviker ursprungskraven i IRA [5]. 7 500 USD erhålls av leasingföretaget som kan erbjuda en lägre leasingavgift till leasingtagaren, vilket generellt innebär en minskning av månadsavgiften med 200 USD för en 36 månaders leasingperiod [9].

Konsekvensen av undantaget är tydliga. Enligt Automotive News ökade den totala andelen leasade laddbara bilar från 7 till 26 procent under första halvåret i år [9]. Trenden är speciellt tydlig för tillverkare som Volvo, Audi, Kia och Mercedes-Benz där leasing stod för mellan 60 – 82 procent av transaktionerna för laddbara bilar i juni [9]. Vilket kan jämföras med Tesla (som kvalificerar till IRA) där leasingandelen var 8 procent [9].

Flera av bilhandlarna som intervjuas i Automotive News menar dock att IRA reglerna är komplicerade och kan vara otydliga för både kunder och säljare [9]. En bild som delas av en intervjuad bilhandlare i en artikel från Bloomberg. I vissa fall försvårar IRA reglerna säljprocessen [5].

IRA förändras år 2024

Regelverket kring skattereduktionen förändras igen år 2024. Dels kommer det att bli möjligt att använda skattereduktionen som en handpenning vid köp av laddbar bil, skattereduktionen betalas sedan direkt till bilförsäljaren [5]. En annan förändring som införs år 2024 är att inga skattereduktioner kommer att betalas ut till bilar som innehåller kritiska mineraler eller batterikomponenter från ”foreign entities of concern”, vilket troligen främst är riktat mot kinesiska aktörer [5].

Egen kommentar

IRA har varit ett politiskt slagträ i både Europa och Kina. På kanske främst produktionssidan är effekten tydlig, fler fabriker byggs i USA eller i Nordamerika. Stimulansen för köp av laddbara bilar är dock inte lika enkel att analysera. Riktningen är klar men detaljerna är röriga. Allt högre andelar av råvarorna och batterikomponenter måste komma från Nordamerika, vilket såklart även det påverkar besluten att anlägga fabriker i regionen. I närtid verkar dock inte reglerna ha påverkat icke-kvalificerade bilmodeller mer allvarligt än att kunder bör välja leasing i stället för att köpa. Men hur länge varar smekmånaden för utländska biltillverkare?

Referenser

[1] Svenskt Näringsliv. 2023. länk

[2] Benchmark Minerals. 2023. länk

[3] OmEV. 2023. länk

[4] Internal Revenue Service. 2023. länk

[5] BNN Bloomberg. 2023. länk

[6] U.S. Department of Energy. 2023. länk

[7] Cox Automotive. 2023. länk

[8] Fueleconomy.gov. 2023. länk

[9] Automotive News. 2023. “Finding a way around”. Endast i tryckt upplaga 4 september