Arkiv / Samhälle

EU kan införa anti-subventionstullar på elbilar från Kina

Creative commons license

Igår, onsdag 13 september, höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal State of the Union. Hon meddelade då att EU-kommissionen ska få i uppdrag utreda om Kinas subventioner till elfordon ska mötas med strafftullar. [1, 2].

Kinesiska subventioner ska utredas

Ursula von der Leyens tal ligger på youtube [3]. Hon talade mycket om vätgas, grön metanol, fossilfritt stål och elfordon. EU ska starta dialoger med industriaktörer. Unionen ska lansera ett vindkraftpaket.

”Men”, sa van der Leyen, ”grön tillverkning måste i framtiden hamna i Europa. Industrin kan lita på att ni har politikens stöd”.

”Global marknad översvämmas av kinesiska elbilar med konstgjort låga priser. Det förstör europeiska marknader. EU är öppet för konkurrens, men inte för en tävling mot nollpunkten. Därför kommer kommissionen inleda en anti-subsidy investigation om elbilar från Kina. (Cirka 20 min in).

EU vill ha fortsatt dialog, fortsatte hon. ”De-risking, not decoupling”.

Enligt Politico kommer detta utspel rimligen tas upp i den högnivådialog om ekonomi och handel mellan EU och Kina som planeras 25 september, inför ett bilateralt toppmöte senare i år [1].

Vad är anti-subsidy investigation

En ”antisubventionsprocess” innebär att EU-kommissionen undersöker om ett tredje land subventionerar företag som exporterar en viss produkt till EU [4]. Man försöker fastlägga om importen från det berörda landet subventioneras, om EU:s industri kan skadas av detta, och om det i så fall ligger i EU:s intresse att införa åtgärder (vanligtvis en utjämningstull).

Frågor ställs till exportörer och myndigheter i det berörda landet, producenter och importörer i EU och till användare. Uppgifter från leverantörer undersöks vanligtvis med kontroller i företagets lokaler.

Kommissionen presenterar först ett preliminärt undersökningsresultat. Det kan vara en provisorisk utjämningstull, vanligen i fyra månader. Annars går man antingen vidare med fortsatt undersökning eller lägger ner utredningen.

Det slutliga resultatet blir antingen att lämna ärendet utan vidare åtgärder eller att införa tullar. Dessa ska i så fall träda i kraft inom 13 månader från det att undersökningen har inletts.

Kommissionen ansvarar för alla utredningar och är enda beslutsfattande organ. Medlemsstaterna kan dock blockera kommissionens viktigaste beslut, exempelvis slutgiltiga tullar. Det kräver kvalificerad majoritet.

Mer internationellt samarbete om kritiska råvaror

Ursula von der Leyen pratade också om kritiska råvaror (cirka 40 min in). EU ska starta en ”Critical raw materials club” med viktiga länder. Hon framhöll att EU kommer fortsätta utveckla avtal om leveranser, samarbeten och förädling med nationer som levererar råvaror.

Vi skrev om Critical raw material act i tisdags [5].

Varför är kinesiska bilar billiga

Enligt Ptolomeus Consulting Group var det genomsnittliga priset på elbilar i Kina 67 000 euro år 2015. Det har sjunkit till 32 000 euro år 2022 – en halvering. I USA och Europa har priserna under samma period tvärtom ökat med 12 respektive 17 procent till cirka 55 000 respektive 60 000 euro [6].

Varför är många kinesiska elmodeller billigare än konkurrenternas? Det går knappast att besvara enkelt. En snabb sökning gav några svar.

Subventioner byggde marknaden

MIT Technology Review gjorde en analys av marknaden för elfordon i Kina i februari i år [7]. Enligt dem har den kinesiska regeringen länge spelat en viktig roll. Under femton års tid har Kina prioriterat elbilsutvecklingen i sina nationella ekonomiska planer. Generösa statliga subventioner, skattelättnader, upphandlingskontrakt och andra politiska incitament har byggt upp en marknad och skapat en rad inhemska elbilsmärken.

Subventioner för bussar, taxibilar och privatbilar infördes 2009. Mellan 2009 och 2022 har den kinesiska regeringen spenderat 30 miljarder dollar på stöd till denna industri. Officiellt upphörde dessa program förra året. De ersattes av ett mer marknadsorienterat system med koldioxidkvoter (dual credits). Tillverkare av elbilar får finansiellt stöd som betalas genom avgifter på försäljning av förbränningsbilar.

Fordonstillverkare som BYD har också gynnats i samarbeten med lokala myndigheter, exempelvis genom få kontrakt på elbussar. Tillverkare som Tesla har fått lokalt stöd för att bygga fabriker.

Satsningen på batteriteknik spelar också stor roll. Kinesiska aktörer var tidigt ute med att teckna avtal om råvaror och investera i förädlingsindustri.

Inhemsk produktion också viktigt

Enligt Ptolomeus Consulting Group [6] beror de låga priserna på kinesiska elbilar på en kombination av statliga incitament, lokal konkurrens mellan tillverkare och lägre produktionskostnader. En viktig anledning är också Kina dominans över råvaror och förädling till elbilsbatterier.

CJO Global är ett analys- och handelsföretag som arbetar med Kina. De anser att kinesiska bilar är billigare därför att kinesiska tillverkare har fokuserat på att reducera batterikostnaden. Även CJO framhåller dessutom att Kina dominerar produktionen av batterier och att alla led från utvinning till färdig bil finns inom landet [8].

Enligt en sammanställning från JRC stod Kina år 2020 för ungefär 90 procent av global produktion av grafitaktiva material, 80 % av batterimangan av hög kvalitet, 70 % av raffinerat litium samt 60 procent av raffinerad kobolt [9].

Tvångsarbetskraft

Enligt en studie från ett brittiskt universitet 2022 bidrar tvångsarbetskraft i Xinjiang signifikant till praktiskt taget alla dominerande aktörer i den kinesiska fordonsindustrin [10]. New York Times har rapporterat om liknande förhållanden vid tillverkning av batterier [11]. Vi skrev nyligen om bussbatterier [12]. Huruvida detta har någon betydelse för konsumentpriserna är oklart, men borde åtminstone kunna spela roll för lönekostnader.

Egen kommentar

Geopolitik blir allt viktigare för fordonsindustrin. Att EU-kommissionen nu har inlett ett ärende för möjliga strafftullar mot Kina är en liten skräll. Det får ses i ljuset av att geografiska handelshinder och inhemsk industripolitik alltmer präglar global ekonomi.

Referenser

[1] Politico. https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-hits-china-with-electric-vehicle-subsidy-probe/

[2] Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2023/09/13/ursula-von-der-leyen-to-deliver-state-of-the-european-union-speech

[3] Von der Lyen på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3CodB7iohUI

[4] Kommissionen om anti-subsidy investigation https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence/anti-subsidy-measures/anti-subsidy-investigations_en

[5] Nyhetsbrev om Critical raw material act https://omev.se/2023/09/12/akten-om-kritiska-ravaror-halvtid/

[6] Ptolomeus Consulting Group om elbilpriser mars 2023 https://www.ptolemus.com/insight/why-ev-prices-are-lower-in-china-compared-to-western-economies/ Mars 2023.

[7] MIT (Massachusetts Institute of Technology) äger mediabolaget MIT Technology Review. Deras artikel om Kinas elfordonstillväxt  https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/

[8] CJO GLOBAL om kostnad för kinesiska elbilar. Augusti 2023. https://www.cjoglobal.com/2023/08/01/why-are-chinese-evs-so-cheap/

[9] Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU.  JRC 2023. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC132889/JRC132889_01.pdf

[10] Reutersartikel om tvångsarbete. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/uaw-calls-automakers-move-supply-chain-out-xinjiang-region-2022-12-06/

[11] Artikel från CNBC https://www.cnbc.com/2022/06/22/signs-of-forced-labor-found-in-chinas-ev-battery-supply-chain-report.html

[12] Omev om tvångsarbete i Kina https://omev.se/2023/09/01/risker-for-tvangsarbete-vid-tillverkning-av-batterier-i-kina/