Försäljning av eldrivna tyngre fordon i Europa 2022

Creative commons license

127 000 eldrivna tunga fordon (ZE-HDV Zero emission heavy duty vehicles) blev sålda globalt 2022 enligt en ny sammanställning gjord av ICCT [1].

Kina är den största marknaden med mer än 110 000 sålda fordon. I resten av världen blev cirka 14 000 sålda.

Europas andel var 4,1% 2022. Den är en ökning från 2021 då den var 3,1%.

Försäljningen av ZE-HDV i EU-27 2022

I EU-27 blev cirka 5 000 ZE-HDV sålda 2022.

Det är en ökning med 23% sen 2021.

Av de 5 000 fordonen var cirka 800 tunga lastbilar (mer än 12 ton) med eldrift. Det är en ökning från cirka 300 2021. 800 fordon representerar en marknadsandel på cirka 0,3% 2022.

Cirka 3 000 bussar med eldrift blev sålda 2022 i EU-27. Det är en marknadsandel på 13%.

ICCT inkluderar också vad de kallar lätta och medeltunga fordon i sin analys då de kommer upp till 5 000 fordon (Kommentar: ICCT definierar lätta och medeltunga tunga fordon som de som har en vikt mellan 3,5 ton och 12 ton)

Tyskland största marknaden, men Sverige och Nederländerna sticker ut

Tyskland är den största marknaden för ZE-HDV med cirka 1 500 fordon. Marknaden i Tyskland sjönk dock med 8% 2022 relativt 2021.

Den största ökningen av försäljningen skedde i Danmark, Spanien och Sverige. Alla de länderna hade ungefär en dubblering av försäljningen 2022.

Sverige, tillsammans med Nederländerna, sticker också ut med avseende på försäljningen av eldrivna tyngre lastbilar. De länderna stod tillsammans för ungefär en tredjedel av all försäljning av eldrivna tyngre lastbilar. Trots att de tillsammans endast står för cirka 5 procent av all försäljning av tyngre lastbilar i EU-27. Både länderna har inköpsstöd, som kan förklara en del, men ICCT skriver att det har andra länder också, som har betydligt mindre försäljning. Därför är det nog fler faktorer än inköpsstöd som påverkar.

Total försäljning av tunga fordon i EU-27

Den totala försäljningen (av både konventionella och eldrivna) av tunga fordon i EU-27 var 320 000 2022 i EU-27. Det var en ökning med 2 procent sen 2021, men fortfarande bra mycket mindre än före pandemin. 2019 var försäljningen 370 000.

Försäljningen av bussar var ungefär 13 000 stadsbussar, 2 000 långfärdsbussar och 6 000 interurbana bussar. Nästa alla sålda batteridrivna fordon är stadsbussar. ICCT uppskattar att 3 000 ZE-bussar blev sålda 2022 och marknadsandelen i EU-27 för ZE-bussar är därför nästan 30 procent för stadsbussar.

De länder som har haft störst marknadsandel av batteridrivna bussar 2022 är i ordning Finland (ca 60-70%), Danmark, Bulgarien, Luxemburg, Nederländerna, Litauen, och Sverige (ca 20%).

Batteridrivet dominerar

Majoriteten av de sålda ZE-HDV i EU-27 är batterifordon. Endast cirka 100 var bränslecellsdrivna 2022. Nästa alla bränslecellsdrivna fordonen blev registrerade i Tyskland och Nederländerna och i princip alla hade en axelkonfiguration på 6×2.

För de batteridrivna lastbilarna så hade ungefär hälften en axelkonfiguration på 4×2 och resten hade 6×2.

En annan intressant trend var att batteristorleken i princip inte har ökat i medel mellan 2021 och 2022. För bussar är den 319 kWh och för lastbilar 292 kWh.

De största leverantörerna av batterier till tunga fordon är CATL, LG Chem och SAFT.

LFP är den vanligaste batterikemin i ZE-HDV. De har en marknadsandel på 55 procent i EU-27. Det kan jämföras med Kina där LFP står för mer än 95 procent.

En annan trend är att gasbussarnas marknadsandel ökar i EU-27. De hade en marknadsandel på 13 procent 2022, som är en lika stor andel som batteribussar har i EU-27.

För tunga lastbilar var marknadsandel för gas 3% 2022. Det är en minskning från 2021 då deras marknadsandel var 4%.

Tillverkarnas marknadsandelar av ZE-HDV 2020-2022

ICCT har också gjort en sammanställning av vilken marknadsandel av ZE-HDV tillverkarna har haft under perioden 2020-2022 i EU-27.

För bussar:

 1. Solaris 17%
 2. BYD 11%
 3. Mercedes-Benz 11%
 4. Heuliez 10%
 5. Volvo 7%
 6. VDL 7%
 7. Man 5%

Övriga stod för 25%.

För tunga ZE-HDV (mer än 12 ton):

 1. Volvo trucks 26%
 2. Renault trucks 21%
 3. Scania 14%
 4. Merceds-Benz 7%
 5. DAF 5%
 6. Man 5%

Både Volvo Trucks och Renault Trucks ingår ju i Volvo Group så tillsammans har de haft en marknadsandel på cirka 47%.

Referenser

[1]  Zero-emission bus and truck market in Europe: A 2022 update. ICCT. Eamonn Mulholland and Felipe Rodríguez. 2023.

[2]  EUROPE’S ELECTRIC TRUCK MARKET SURGES, WHILE ELECTRIC BUSES POWER AHEAD AUGUST 30, 2023 | By: Felipe Rodríguez. ICCT.