Historierna om företagen, personerna och nationerna bakom batterierna och metallerna

Creative commons license

CATL, Gangfeng Lithium, SQM, Glencore, Huayou, Pilbara Minerals, Tianqi, Tsingshan, Global Sea Mineral Resources, Redwood Materials, Northvolt och Cornish Lithium är företag som vi borde förstå om ambitionen är att berätta historien om var e-mobilitet kom från och är på väg till.

Henry Sanderson har träffat människorna bakom företagen och fått historierna berättade om mötena, affärerna, skandalerna och bakgrunderna. Han har besökt och sett gruvorna, fabrikerna, arbetarna och styrelserummen. Sanderson har arbetat på Bloomberg och var länge gruvreportern på Financial Times.

2022 kom hans bok Volt Rush där han sammanfattar sina möten med de som kontrollerar metallerna och batterierna som behövs för omställningen.

Jag har läst boken och blivit irriterad över att jag följt fel företag så länge.

Sammanfattning av boken Volt Rush

Boken beskriver hur de här företagen skapades eller utvecklades. Han beskriver människorna i ledningen och deras väg till makten. Han beskriver hur nationer och företag kom överens och hur investeringar gjordes.

Han passar också på att beskriva hur marknaderna för litium, nickel, koppar och kobolt fungerar. Det är inte en bok om ni vill förstå industriprocesser och mängder, men om ni vill förstå hur de som räknar pengar arbetar ger den insikter.

Han berättar utförligt hur jätteföretag som Huayou (Kina) och Glencore (Schweiz) kom till Demokratiska republiken Kongo efter inbördeskrig för att skriva kontrakt med nya härskare.

En annan historia är hur det kinesiska företaget Tianqi köpte världens största litiumgruva i Australien. Eller maktkampen mellan Pinochet svärson och andra maktspelare att kontrollerna den chilenska företaget SQM, som spelar en stor roll för litium.

En personlig favorithistoria är när VW 2017 hade kallat världens koboltförsäljare till Wolfsburg. VW hade bestämt sig för att köpa kobolt. De gjorde som vanligt de försökte sätta olika leverantör mot varandra, sänka priset och berätta att de vill ha metallen utanför deras fabrik. Koboltförsäljare tittade på varandra och åkte därifrån. VW fick inte köpa något. Det gigantiska bilföretaget hade inte förstått hur metallen kobolt handlades och det fanns många som vill köpa kobolt för högre pris. VW är stora, men efterfrågan var större.

En annan historia är hur det kinesiska företaget Tsingshan skaffade sig makt över nickel från Indonesien. De gjorde stora investeringar och enligt Sanderson var företaget ett stort skäl till att den indonesiska regeringen införde ett exportstopp av nickel.

En återkommande trend i boken är att västvärlden sov när Kina gjorde investeringarna och kontrakten för att skaffa sig kontroll av värdekedjorna. Ofta gjordes affärerna tillsammans med internationella köpmän som ordnade möten och kontrakt mellan regeringar och de kinesiska företagen.

Han beskriver också miljöproblemen och den eländiga arbetsmiljön för många längs värdekedjan. Ekosystem har förstörts och människor har dött. Sanderson har följt utvecklingen länge och anser att situationen har förbättrats delvis på grund av påtryckningar från organisationer som till exempel Amnesty. Han berättar också om korruptionen som ofta var en del av uppbyggnaden av flera värdekedjor.

I ett kapitel beskriver han också debatten som pågår om världen ska tillåta att metallerna ska få brytas från havsdjupen.

Sanderson tar också med företagen och lösningarna som är svaret på problemen som att välja andra metaller, att gemensamt försöka förbättra arbetsmiljön, öka återvinningen och bygga fabriker som använder förnyelsebar energi. Boken innehåller också Europas svar på Kinas dominans. Det är att fokusera på att göra batterierna och värdekedjorna gröna.

Boken är en pricksäker beskrivning på vad som har hänt och var världen är på väg. Trots alla historier om skandaler, korruption och maktkamper är boken underligt nog optimistisk. Det är en bok för de som gillar att se världen med öppna ögon.

Egen kommentar

Omev har funnits länge. Antal analyser om företag som Gangfeng Lithium, SQM, Glencore och Huayou är få. Det misstaget ska jag inte göra om.

Makten över värdekedjorna är värd att berättas. Sanderson har gjort ett fint arbete att berätta hans version.

Lovar att titta längre ner på värdekedjorna. Återkommer.

Referenser

[1] Volt Rush. The Winners and Losers in the Race to Go Green Henry Sanderson. Oneworld.

[2] Volt Rush by Henry Sanderson review – hopeful study of the winners and losers in the race to go green. Guardian.

[3] What Do Electric Cars Really Cost? “Volt Rush” examines the price of a dirty green business—and China’s role. Foreign Policy.