GM och Ford går över till Teslas ”North American Charging Standard”

Creative commons license

Jag är precis hemkommen från den 36:e Electric Vehicle Symposium (EVS), som i år hölls i Sacramento, Kalifornien. Ett av de livligaste diskussionsämnena på EVS var nyheten om att GM följer Ford och lämnar CCS standarden i USA/Kanada och går över till Teslas ”North American Charging Standard” (NACS). Enligt pressmeddelanden från Ford (den 23 maj) och GM (8 juni) kommer deras kunder med start år 2024 få tillgång till Teslas superchargerstationer i USA och Kanada genom en adapter från CCS till NACS [1,2]. Från och med år 2025 kommer nya batterielektriska bilar från Ford och GM att byta från CCS till NACS [1,2]. Ett antal laddningstillverkare och laddningsoperatörer har under de senaste veckorna annonserat att även de kommer att erbjuda tredjepartsladdare med stöd för NACS [3].

Dessa aktörers övergång till NACS har fått mycket spridning i media, men det råder fortfarande osäkerhet kring vad det innebär och kan innebära på sikt. I dagens nyhetsbrev undersöker vi ämnet närmare, dels genom publika källor, dels baserat på intervjuer med branschfolk på EVS. Men först lite kontext.

NACS hette tidigare Tesla Charging Connector

I brist på befintliga laddningsstandarder insåg Tesla under sent 2000-tal behovet av en robust laddningslösning för både AC och DC laddning, vilket fick namnet Tesla Charging Connector [1,2]. Laddningslösningen utvecklades specifikt för det amerikanska och kanadensiska 120V elnätet och anpassades för att kunna använda samma laddningshandske för både AC och DC [1].

Tesla anpassade sig sedermera till exportmarknader i bland annat Europa där ”Type 2” blev standarden för AC laddning. En intressant detalj är att i den initiala standarden för Type 2 fanns det en möjlighet att använda två AC stift även för DC laddning, vilket stöddes av Tesla [4]. Type 2 alliansen bestämde sig dock för att inkludera två ytterligare stift specifikt för DC laddning – CCS standarden var född [4]. Det kan tilläggas att det finns två versioner av CCS: CCS1 för länder med 120V och CCS2 för länder med 220 – 240V (förutom Kina som har en egen standard) [4].

CCS2 har blivit standard i bland annat Europa, varav Tesla har konverterat sina superchargerladdare till CCS2 på dessa marknader och CCS1 har blivit normen för andra fordonstillverkare även i USA och Kanada [4,5].

En tidig ledtråd på att ett standardiseringskrig kunde utlösas i USA/Kanada kom sommaren år 2022 med en namnlista (med totalt 42 000 signaturer) som försökte påverka amerikanska myndigheter att stödja Teslas laddningsstandard [6]. Initiativtagare var det amerikanska startupbolaget Aptera, som sedermera blev den första fordonstillverkaren att välja Tesla:s laddningsstandard [7].

Den 11:e november 2022 berättade Tesla i ett blogginlägg att de öppnar upp och välkomnar andra aktörer att använda sin laddningsstandard, numera kallat NACS [8].

NACS har flest kompatibla bilar och laddningspunkter i USA/Kanada

NACS har idag fler kompatibla fordon (Teslor) och laddningspunkter i USA och Kanada jämfört med CCS. Det finns cirka dubbelt så många Teslor i den amerikanska och kanadensiska bilflottan jämfört med bilar kompatibla med CCS [8]. Teslas befintliga superchargernätverk har cirka 60 procent fler laddningspunkter jämfört med hela CCS nätverket tillsammans [8]. Tesla stod år 2022 för cirka 71 procent av den totala utbyggnaden av ultrasnabbladdning i USA [9].

Smidigare, tillförlitligare och billigare

Tesla hävdar ett antal fördelar för NACS jämfört mot CCS. Tekniken är mer beprövad, erbjuder både AC och DC i samma laddningshandske, är hälften så stor och dubbelt så kraftfull som CCS [8]. Ford och GM ger ett antal argument för bytet till NACS. Ford tror att NACS kommer ge en förbättrad kundupplevelse genom tillgången till Teslas tillförlitliga superchargernätverk och att laddningshandsken är mindre och lättare [1]. GM betonar också tillgången till superchargernätverket och hoppas att beslutet ska leda till att NACS blir standard i Nordamerika [2].

Kända motorentreprenören och elbilsinfluencern Sandy Munro välkomnar nyheten genom att demonstrativt slänga en CCS laddningskabel i soptunnan, Teslas lösning är enligt honom bättre och elegantare [10]. Åsikterna på EVS konferensen var olika. Vissa talare och deltagare välkomnade nyheten och framhöll att NACS har högre prestanda och redan idag har flest laddningspunkter, vilket kommer göra det enklare för konsumenterna. Andra menade att argumenten för mindre och lättare är svaga – ”Gör det verkligen stor skillnad för laddningsupplevelsen?” [11].

Fordonskonsulten Marc Amblard betonar NACS höga tillförlitlighet [12]. NACS (endast Tesla) ska ha en nära 100 procentig tillgänglighet [12]. CCS har troligen betydligt lägre. En studie gjord i Kalifornien från 2022 visade på 72 procents tillförlitlighet [14]. Ytterligare en fördel för NACS är lägre kostnader. Teslas hårdvaru- och installationskostnader uppges vara 20 – 70 procent lägre än konkurrenternas [12]. Tesla uppges vidare ha branschledande driftskostnader (0,12 USD/kWh), främst på grund av hög nyttjandegrad [12].

Osäkerhet om vad de långsiktiga konsekvenserna blir

Det finns frågetecken om kompatibiliteten och därmed tillförlitligheten kommer att påverkas när NACS används av flera olika fordonstillverkare [3,11]. Vilket kan bli en utmaning för Tesla [13]. Flera företag inom laddning, inklusive ABB, har uttryckt frågetecken kring hårdvaru- och mjukvarubegränsningar och hur kompabiliteten kommer se ut mellan NACS och CCS [3]. Redan nu finns det indikationer på problem att ladda andra märken än Tesla på de teststationer i USA som finns tillgängliga [15]. Det saknas även detaljer kring hur datadelning kommer att ske via NACS och huruvida dubbelriktad laddning (V2X) kommer att stödjas [16], reds. anm., ett område där det pågår omfattande standardiseringsarbete inom CCS. Osäkerheten beror dels på begränsad tillgång till teknisk information från Tesla. Dels på oklarheter rörande Teslas framtida planer för NACS, enligt intervjuer och samtal med deltagare på EVS konferensen [11].

NACS kan erhålla subventioner om CCS1 stöds

IRA paketet (som vi har skrivit om tidigare, [17]) innebär stora statliga subventioner till utbyggnaden av publik laddningsinfrastruktur i USA. I ett förtydligande från Vita Huset efter Ford:s och GM:s beslut anges att så länge laddningsstationerna är kompatibla med CCS1 har de rätt till subventioner [18]. Det finns flera möjliga vägar. Antingen erbjuds både CCS1 och NACS i samma laddare, på liknande sätt som laddare i Europa tidigare utrustades med både CCS och CHAdeMO, eller så används en inbyggd adapter [11]. I mars 2023 lanserade Tesla en inbyggd CCS1 adapter ”Magic Dock” på ett fåtal superchargerstationer i USA [15].

Egen kommentar

Ford och GM:s övergången till NACS är en viktig händelse. En del analyser hävdar att standardkriget mellan NACS och CCS i Nordamerika avgjordes på knockout inom loppet av bara några veckor. Det kommer onekligen bli utmanande för CCS att konkurrera när de tre största tillverkarna har valt andra sidan. Fler nyheter kommer följa inom kort är min gissning.

Argumenten från Ford och GM är inte så detaljrika. De ekonomiska orsakerna nämns inte specifikt men kan inte ignoreras. Tesla utvecklar och tillverkar egen hårdvara (laddare osv), har skalfördelar i installation och hög nyttjandegrad, vilket ger låga kostnader. Det är möjligt att andra fordonstillverkare har bedömt att det är billigare att överlämna utbyggnaden av publik laddning till Tesla, jämfört med att genom olika dotterbolag eller samriskbolag själva stimulera utbyggnaden.

Ett stort frågetecken är hur öppet NACS kommer att bli. Risken för ett stängt ekosystem diskuterades som en betydande risk av flera aktörer på EVS. Förutom betydande intäkter till Tesla får de också stor makt i hur framtidens laddningssystem utformas. Exempelvis om, när och hur V2X ska bli verklighet.

Kommer NACS bli standard även i Europa? Sannolikt inte menar de personer jag samtalade med på EVS. Att EU skulle ge ett amerikanskt företag standardiseringsmakt för hela den gemensamma marknaden är osannolikt.

Referenser

[1] Ford. 2023. länk

[2] GM. 2023. länk

[3] Reuters. 2023. länk

[4] The Driven. 2018. länk

[5] Electrive. 2023. länk

[6] Inside EVs. 2022. länk

[7] Aptera. 2022. länk

[8] Tesla. 2022. länk

[9] Bloomberg. 2023. länk

[10] The Driven. 2023. länk

[11] Intervjuer och samtal med flertalet företag och deltagare på EVS36 i Sacramento. Bland annat intervjuades Kempower och XCharge.

[12] Orsay Consulting. 2023. länk

[13] Road and Track. 2023. länk

[14] Inside EVs. 2022. länk

[15] MotorTrend. 2023. länk

[16] Automotive News. 2023. länk

[17] omEV. 2022. länk

[18] Inside EVs. 2023. länk