Arkiv / Samhälle

Tips på evenemang

Creative commons license

Tips på evenemang och konferenser 

23 maj 09-12:00 Hur skapar vi systeminnovation för hållbara transporter? – workshop med FFI i Göteborg. Vinnova. Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg.

23 maj 11:30-13:00  Electric boat seminar – The future of leasure boating. Uni3 Theatre, Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg. Lindholmen

23 maj REPowerEU – financial opportunities for research and innovation in the areas of energy, mobility, transport and Euratom.Bryssel, men också digitalt.

24 maj Licentiatseminarium.Chalmers. Resource modelling in a circular economy context. Handlar om batterier. Både digitalt o Chalmers.

24 maj. Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge. Electrive. online conference ” electrive.net LIVE” on May 24, 2023.

25 maj Hur skapar vi systeminnovation för hållbara transporter? – workshop med FFI i Stockholm.  Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

25 maj 13:00-16:30 Batteries: current innovations and beyond. De Geersalen, Geovetenskapens Hus, Stockholm Universitet. “This workshop focuses on the theme of sustainability particularly on energy storage highlighting innovations in batteries. The program goes beyond technical aspects and covers business perspectives as well as investment potentials with the participation of Business Sweden and SEB”

29 maj 13:15-15:15 Licentiatseminarium Interpretable Battery Lifetime Prediction Using Early Cell Degradation Data. Chalmers. rum EF, Hörsalsvägen 11 och digitalt

29 maj 10:30-11:30. Policy development and value of increased local flexibility. RISE.

30 maj 09:00-16:30 Mobilitet & Samhälle. Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen, eller digitalt. 2030-sekretariatet.

30 maj 13:00-17:00 Repowering the Industry. Uppsala Konsert och Kongress, Vaksalagatan 1, Uppsala, eller digitalt. Energimyndigheten. “Vad krävs för att europeiska industrier ska påskynda sin elektrifiering och hur kan industrier förbli konkurrenskraftiga under omställningen?”

30 maj 08:15-9:15 Släpp loss innovationskraften – bättre regelverk och styrmedel med nya arbetssätt! Digitalt, samt ett fåtal platser på Vinnova Mäster Samuelsgatan 56

31 maj 13:30 Disputation: Computationally Efficient and Adaptive Energy Management Strategies for Parallel Hybrid Electric Vehicles. KTH Gladan, Brinellvägen 85, Stockholm och digitalt. Finns fulltext.

1 juni Hydrogen Summit. Ny Teknik Education. Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm, men även digitalt. “Syftet med konferensen är ta pulsen på utvecklingen för vätgasens nutida och framtida roll i energisystemet. Den syftar även till att skapa ett forum för dialog och nätverkande mellan näringsliv, investerare och tillståndsmyndigheter.”

1 juni 13:15-15:15 Licentiatseminarium Green Logistics Networks: Roles & Symbiotic Relationships C3, C-huset, Campus Valla. Linköping.

1 juni 09:00. Disputation. Titanium-Based Negative Electrode Materials for Rechargeable Batteries: In Search of the Redox Reactions. Uppsala Universitet. Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala, 09:00

2 juni 13:15 Disputation Synergy between Photovoltaic Power Generation and Electric Vehicle Charging in Urban Energy Systems: Optimization Models for Smart Charging and Vehicle-to-Grid. Uppsala Universitet. Heinz-Otto Kreiss, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala.

8 juni 13:00-15:00 Licentiatseminarium The Transition Towards a Fossil Free Freight Transport Sector – Policy Evaluations and Effects of Proposed Policy Instruments Plats: Rum SB-K582, våning 5, Sven Hultins gata 6, Chalmers och Zoom.

9 juni 10:00 Disputation Tools for characterizing performance degradation in lithium-ion batteries. KTH K1, Teknikringen 56, Stockholm och digitalt.

9 juni 13:15-15:45 Disputation A holistic take on simulating battery electrolytes. Chalmers PJ-salen, Fysik Origo byggnad

16 juni 10:00-11:30 Forskarnytt: Transporter, täthet och resvanor. Emergimyndigheten. Webinar

16 juni 10:15-12:00 Licentiatseminarium Design of Electro-Hydraulic Energy Converters – With Focus on lntegrated Designs and Valve Plate Rotation. ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

29 augusti. Roads to the Future. Swedish Electromobility Days. Program klart (pdf) Bland annat kommer David Cebon, Keith Hardy, Ali Emadi, Anna Teyssot, Gianfranco Rizzo. Auditorium, Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista

7 sep Drive Sweden Forum. Lindholmen.

9-12 oktober ZEB and Busworld 2023. Bryssel Zero Emission Bus Conference

12 oktober. Stora Leverantörsdagen. FKG. Geely Uni3, Lindholmen, Göteborg.

19 okt Triple F’s Nordic Conference for Fossil Free Freight. Triple F. Lindholmen

5-6 december Vätgaskonferensen 2023. 5–6 december arrangeras Vätgaskonferensen 2023 av Energiforsk i nära samarbete med LTU CH2ESS, Rise, Vätgas Sverige, Energigas Sverige och Energiföretagen. Stockholm

17-18 januari 2024 Transportforum. Linköping. Inlämningen av abstracts är öppen 2 maj–25 augusti 2023.