Arkiv / Samhälle

Serie om Kina – Del 1: Den inhemska marknaden

Creative commons license

Kina är den största och på många sätt den viktigaste fordonsmarknaden i världen. Historiskt har den kinesiska marknaden varit kassako för västerländska fordonstillverkare som via samriskbolag med inhemska fordonstillverkare har dominerat marknaden. Den kinesiska marknaden är dock under snabb förändring där elektrifiering är den viktigaste trenden, vilket verkar gynna de inhemska kinesiska fordonstillverkarna.

OmEV kommer att skriva en serie nyhetsbrev om aktuella trender och händelser som berör den kinesiska fordonsmarknaden och dess aktörer, självklart med fokus på elektrifiering. Dagens nyhetsbrev behandlar den inhemska bilmarknaden, vilket följs av fordonsexport från Kina, utveckling av tunga elektrifierade fordon och trender inom kinesiska styrmedel.

År 2022 var ett starkt år för laddbara bilar i Kina

Kina har varit världens största marknad för laddbara bilar (BEV+PHEV) sedan 2015 [1]. Undantaget är år 2020 då det såldes fler laddbara bilar i Europa [1], förklarat av pandemirelaterade nedstängningar i Kina och starkare styrmedel i Europa [2].

År 2021 var Kina åter den största marknaden [1]. Försprånget ökade under år 2022. Försäljningen i Kina ökade med cirka 87 procent (endast Japan hade större tillväxt bland större bilmarknader) jämfört med år 2021 till nästan 6 miljoner enheter, jämfört med Europas 2,6 miljoner och USA:s en miljon [1, 3]. En 29 procentig marknadsandel för laddbara bilar inom Kina är även det ledande bland de större marknaderna år 2022 [4].

Ökning spås för år 2023 men konkurrensen ökar

Enligt prognoser från IEA kommer det att säljas cirka åtta miljoner laddbara bilar i Kina i år [1]. Det första kvartalet ökade försäljningen med cirka 20 procent jämfört med samma kvartal förra året [5]. Året inleddes försiktigt och mycket av ökningen skedde under slutet av kvartalet. Försäljningen i januari 2023 var likvärdig med samma period förra året men jämfört med december 2022 innebär det en minskning på cirka 50 procent [6]. Värt att notera är att den totala bilförsäljningen (ink förbränningsmotorbilar) föll med 13 procent under första kvartalet [7].

Även om laddbara bilar fortsätter att ta marknadsandelar finns det en osäkerhet hur robust efterfrågan är inför mer osäkra ekonomiska tider [8]. Laddbara bilar har dragits med i det priskrig som nu råder på den kinesiska bilmarknaden. I början av januari sänkte Tesla sina priser med 6 – 13,5 procent för Model 3 och Y [9], vilket snabbt imiterades av både inhemska och utländska fordonstillverkare [7, 9]. Exempelvis sänkte VW priset på ID.3 (BEV) med 18 procent i mars [7] och kinesiska Xpeng sina priser med 10 – 13 procent [9]. De är dock inte ensamma. Över 40 fordonstillverkare har sänkt priserna på laddbara- och förbränningsmotorbilar under 2023 [7].

Utländska fordonstillverkare tappar andelar

Det kinesiska priskriget på bilar bottnar inte endast i osäkra ekonomiska tider. Vissa analyser menar att det finns tecken på att de utländska fordonstillverkarna (och samriskbolag) riskerar att tappa sin dominerande ställning i Kina [10]. En viktig orsak är att utländska fordonstillverkare har underskattat hastigheten i omställningen mot laddbara bilar i Kina, vilket har skapat utrymme för inhemska aktörer som exempelvis BYD [10]. En konkret konsekvens är de hundratusental osålda förbränningsmotorbilar som har byggts upp under senare tid i Kina [11]. Många av dessa bilar måste säljas snabbt då nya lager träder i kraft i juli som kraftigt begränsar de tillåtna utsläppen från förbränningsmotorbilar, vilket i sin tur har lett till stora rabatter [11].

Något förenklat kan situationen sammanfattas som att inhemska fordonstillverkare tar allt större marknadsandelar genom en stark position inom laddbara bilar, vilket är det segment där tillväxt sker. Tecken på detta kunde ses redan år 2021. Utländska fordonstillverkare hade då 61 procent av marknaden för förbränningsmotorbilar medan inhemska fordonstillverkare kontrollerade 74 procent av marknaden för laddbara bilar [2]. Denna trend har förstärkts under 2023. Exempelvis minskade försäljningen för de japanska fordonstillverkarna med 39 procent för perioden januari – februari och de tyska tillverkarna tappade 21 procent [10]. Motsatsen är kinesiska BYD som ökade sin försäljning med över 70 procent [10] (reds. anm., se även omEV:s företagsanalys om BYD från nov 2022 [12]). BYD framgångar inkluderar: Sex av de tio mest sålda laddbara bilmodellerna i Kina gjordes av BYD under år 2022 [3] och under fjärde kvartalet år 2022 var en av tio sålda bilar i Kina en BYD [10].

Laddbart bilar i nya fordonssegment

Laddbara bilar i Kina har hittills haft störst framgångar i antingen budgetsegmentet eller premiumsegmentet [10]. Den bäst säljande laddbara bilen i Kina de senaste åren är minibilen Wuling HG Mini EV [3], en bil som vi skrev om i omEV redan 2020 [13]. Segmentet minibilar är sedan en tid tillbaka till 100 procent laddbart i Kina [2]. Minibilar och premiumbilar utgör dock en minoritet av den kinesiska bilmarknaden och störst tillväxt för laddbara bilar sker numera i mellanprissegmentet [14]. Ett tecken i tiden är att mellanklass SUV:en BYD Song var den mest sålda laddbara bilen under det sista kvartalet år 2022 [3]. Det har uppskattats att cirka 40 procent av försäljningen av laddbara bilar under år 2022 var inom ”massmarknad” segmentet [9]. Ett antal nya modeller förväntas lanseras i mellanprissegmentet under år 2023, inte minst ett antal modeller inom det populära SUV-segmentet [9].

Egen kommentar

Europa och USA i all ära men Kina är nog den mest dynamiska fordonsmarknaden i världen för tillfället. Kina har länge varit en viktig köpare av västerländska fordonsdesign/teknik/varumärken (även om produktionen har skett i Kina). Nu kommer produkterna som har både utvecklats och procerats i Kina, och de anses i många fall mer attraktiva för kinesiska konsumenter än de tidigare så eftertraktade västerländska bilmodellerna. Det är en signifikant utveckling. Fortsätter trenden kan konsekvenserna bli stora, inte minst geopolitiskt, se exempelvis Merics intressant analys om den tyska fordonsindustrin och Kina [15]. Men det beror också på hur väl kinesiska aktörer lyckas med sina exportsatsningar till bland annat Europa. Vilket är ämnet för nästa nyhetsbrev i serien om Kina.

Referenser

[1] IEA. 2023. länk

[2] The ICCT. 2023. länk

[3] Counterpoint Research. 2023. länk

[4] Canalys. 2023. länk

[5] SP Global. 2023. länk

[6] OilPrice.com. 2023. länk

[7] The New York Times. 2023. länk

[8] ING Think. 2023. länk

[9] Investors.com. 2023. länk

[10] Bloomberg. 2023. länk

[11] Electrek. 2023. länk

[12] OmEV. 2022. länk

[13] OmEV. 2020. länk

[14] The Oxford Institute for Energy Studies. 2023. länk

[15] Merics. 2022. länk