Global EV Outlook 2023

Creative commons license

2019 var det två procent. 2020 var det fem. 2021 var det nio. 2022 var det fjorton.

2023 kommer det bli arton procent enligt IEA [1–3]. Det innebär att nästan var femte personbil som nyregistreras i världen kommer vara laddbar i år.

Det var huvudnyheten från IEA:s nya rapport Global EV Outlook 2023, som släpptes igår [1,3,4] och som presenterades på en presskonferens [2].

Global EV Outlook är ett referensverk om utvecklingen inom e-mobility med data, analyser och slutsatser om trender. En version av den släpps varje år. Rapporten är utmärkt att använda om ni någon gång vill presentera vad som händer inom e-mobilitet. Det finns bra grafer och tydliga tabeller om batterier, laddinfrastruktur, trender inom lätta och tunga fordon, bränslecellsfordon, styrmedelsutveckling, vad företagen gör och mycket mer [4].

IEA har blivit mer positiva

En utveckling är att IEA har blivit mer positiva till hur snabbt det kommer ske globalt. I 2021 Outlook så gissade de att försäljningen globalt av laddbara personbilar skulle bli 15 procent 2030. 2022 gissade de 21 procent. I årets rapport gissar de 35 procent [5]. Deras gissning är då baserad på den styrmedelsmix som är beslutad vid det året.

En förklaring till att IEA är mer optimistiska till utvecklingen nu är att mer styrmedel kom på plats i USA och i Europa 2022. USA:s IRA och EU:s olika styrmedel påverkar utvecklingen.

Kina dominerar

Kina dominerar försäljningen. Nästan sextio procent av försäljningen av laddbara personbilar skedde där 2022, men försäljningen ökade även i Europa (15 procent marknadsandel) och USA (8 procents marknadsandel).

Det finns också positiva signaler att marknaden ökar även i andra länder, men det skulle vara önskvärt att det kom ut fler billigare modeller [8].

Kina är också viktiga som produktionsland. Förra året kom cirka 35% av alla exporterade elbilar från Kina. Detta kan potentiellt orsaka oro i andra delar av världen där bilindustrin traditionellt har varit en viktig ekonomisk motor [1]. (Redaktionen: Nästa vecka kommer vi skriva ett nyhetsbrev vad exporten egentligen består av).

Batteritillverkningen utvecklas snabbt

Trenderna ger också positiva följdeffekter för batteriproduktion och leveranskedjor. Den nya rapporten visar att tillkännagivna batteritillverkningsprojekt skulle vara mer än tillräckligt för att möta efterfrågan på elfordon till 2030 i IEA:s Net Zero Emissions by 2050 Scenario.

Tillverkningen är dock fortfarande mycket koncentrerad, med Kina som dominerar batteri- och komponenthandeln.

Marknadsvärdet av försäljningen ökar

Världen köpte elbilar för värdet 425 miljarder USD 2022. Det är en ökning med femtio procent sen 2021. Endast tio procent av inköpen var finansierad från det offentliga, resten kom från konsumenterna.

Antal modeller ökar också. Det fanns mer än 500 modeller att köpa 2022. Det är en fördubbling från året 2018.

Kommersiella elfordon ökar också

Försäljningen av elektriska lätta kommersiella fordon (LCV) över hela världen ökade med mer än 90 % 2022 till mer än 310 000 fordon, även när den totala försäljningen av lätta lastbilar minskade med nästan 15 %.

År 2022, blev nästan 66 000 elbussar och 60 000 medel- och tunga ellastbilar sålda över hela världen, vilket representerade cirka 4,5 % av all bussförsäljning och 1,2 % av lastbilsförsäljningen.

Den absoluta största majoritet av medel- och tunga ellastbilar blev sålda i Kina, samt 90% av den försäljningen var ellastbilar som hade en vikt på mindre än 4,5 ton.

IEA:s rekommendation till länderna globalt

Enligt IEA behöver regeringar och fordonsindustrin fortsätta att investera i laddningsinfrastruktur och utveckla konkurrenskraftiga priser på elbilar för att underlätta övergången till ett mer hållbart transportsystem.

IEA varnade oljeländerna

Det finns en trend att oljeländerna just nu försöker hålla uppe oljepriserna.

IEA varnade och sa att den strategin kan vara farlig för dem eftersom det kan öka omställningstakten till e-mobility och förstöra den långsiktiga efterfrågan snabbare [7].

Egna kommentarer

IEA:s rapport är sammanställning om vad som händer. Det är kanske inte så mycket nytt, men det finns i en rapport.

Det blir alltid en debatt om att IEA är för konservativa i sina framtidsbilder. Deras prognoser är mer raka linjer än kurvor som växer exponentiellt.

OPEC har svåra beslut att fatta.

IEA hade en relativt positiv analys i den här rapporten hur lätt det kommer vara att ta fram batterier och material till elfordon.

Referenser

[1] Global EV Outlook 2023 Catching up with climate ambitions. IEA. 2023. En rapport att ladda hem utan kostnad. 142 sidor. PDF.

[2] Youtube. Presentation av Global EV Outlook. 53 minuter.

[3] Demand for electric cars is booming, with sales expected to leap 35% this year after a record-breaking 2022. IEA. Pressrelease.

[4 Explore online contents. IEA. Sammanfattning av rapportens innehåll uppdelat i Executive summary, Electric Vehicles Initiative, Trends in electric light-duty vehicles, Trends in electric heavy-duty vehicles, Trends in charging infrastructure, Trends in batteries, Policy developments, Corporate strategy, Prospects for electric vehicle deployment

[5] ‘Explosive’ growth means one in three new cars will be electric by 2030, IEA says, Carbon Brief.

[6] Smaller EV prices to come down as EV sales climb, IEA says. Reuters.

[7] OPEC Should Be Very Careful About Boosting Oil Price, IEA Warns. Bloomberg

[8] EV revolution in developing Asia needs cheaper models: report. Nikkei

[9] One in five cars sold in 2023 will be electric, says International Energy Agency. Financial Times.