Arkiv / Samhälle

Tufft lagförslag för växthusgasutsläpp från tunga och lätta fordon i USA

Creative commons license

Environmental Protection Agency (EPA) i USA har föreslagit strängare regler för växthusgasutsläpp från tunga fordon och lätta fordon från år 2027 [1-3].

Förslagen är ambitiösa. De kommer minska utsläppen från transportsektorn i USA om de antas.

Det finns mycket intressant i lagförslagen [2,3]. De innehåller bland bedömningar om hur tekniken kommer utvecklas och kostnadsutveckling för olika drivlinor. EPA gör också bedömningar av hur mycket växthusgasutsläpp minskar, hur mycket konsumenterna kommer tjäna, trolig kostnad för laddinfrastruktur, vätgaspriser och hur oljeimporten minskar om lagförslagen antas. I deras analys tar de också med att ny annan lagstiftning, som till exempel IRA, påverkar kostnadsutvecklingen.

Dagens nyhetsbrev kommer fokusera mer på lagförslaget som handlar om tunga fordon.

Behövs många eldrivna fordon om målen ska uppfyllas

Lagstiftningen väljer inte vilken teknik som ska användas för att uppnå målen. Det är dock svårt att uppnå målen utan många eldrivna fordon.

EPA uppskattar själva att om de föreslagna reglerna antas, så skulle de kunna leda till att 67% av nya sedaner, crossover, SUV:ar och lätta lastbilar skulle behöva elektrifieras år 2032.

För nya yrkesfordon, såsom bussar och sopbilar, skulle 50% behöva elektrifieras, för kortdistans-lastbilar 35% och för långdistans-lastbilar 25% för året 2032.

EPA anser att utvecklingen av tunga lastbilar med nollutsläpp från avgasröret går fort

Myndigheten förklarade att utvecklingen av teknik för nollutsläpp (ZEV) för tunga lastbilar har gått snabbare än vad som förväntades när GHG Phase 2-reglerna skrevs 2016.

EPA:s anser att:

  • ZEV-modeller används redan idag för vissa tillämpningar och förväntas expandera till många fler tillämpningar.
  • Kostnaderna för ZEV-teknik har minskat och förväntas fortsätta att sjunka.
  • Tillverkare har meddelat planer om att snabbt öka sina investeringar i ZEV-teknik under det kommande decenniet.

EPA pekade också många delstater driver på för fler nollutsläppslastbilar. Kalifornien och andra delstater har antagit programmet Advanced Clean Trucks som inkluderar ett krav på försäljning av nollutsläppslastbilar.

Myndigheten använder den snabba utvecklingen som stöd för att det ska vara möjligt att nå lagstiftningen.

Bedömning av besparingar om lagförslaget införs

EPA har gjort en analys av vilka besparingar som kan hända om lagförslaget antas [1].

Köpare av tunga fordon skulle se kumulativa besparingar på ungefär 250 miljarder dollar genom mindre bränsleförbrukning, underhåll och reparationer fram till 2055.

EPA har också gjort en kalkyl på återbetalningstider för några kategorier av tunga fordon. De har då inkluderat de batteriskatterabatter som tillhandahålls av Inflation Reduction Act.

En typisk köpare av ett nytt tungt nollutsläppfordon i USA 2032 skulle:

  • Betala mellan $900 och $11 000 mer i initiala kostnader för ett yrkesfordon med ZEV jämfört med en konventionell lastbil, inklusive kostnaden för laddningsinfrastruktur för elfordon, men återfå dessa kostnader på 3 år eller mindre genom årliga driftsbesparingar.
  • Betala i genomsnitt $17 000 mer i initiala kostnader för en ZEV-dragbil (utan övernattningsmöjlighet) jämfört med en konventionell, inklusive kostnaden för laddningsinfrastruktur för elfordon, men återfå dessa kostnader på 3 år eller mindre genom årliga driftsbesparingar.
  • Betala i genomsnitt $15 000 mer i initiala kostnader för en större ZEV-dragbil (med övernattningsmöjlighet) ZEV jämfört med en konventionell dragbil, men återfå dessa kostnader på 7 år eller mindre genom årliga driftsbesparingar.

Garantikrav och övervakning av batterier i tunga elfordon

En intressant del i lagförslaget är att EPA föreslår att garantikrav för batterier och andra komponenter för nollutsläppsfordon införs, samt att det krävs övervakning av batteriets hälsotillstånd för laddhybrider och batteridrivna fordon. Övervakningen ska vara tillgänglig för kunderna (se sid 276 i [2] för beskrivning).

Övervakningen ska uppskatta, övervaka och kommunicera fordonets tillstånd av certifierad energi (SOCE) enligt definitionen i GTR nr. 22.

Branschens reaktion på lagförslaget

VD:n för American Trucking Associations (ATA), uttalade sig och sa: ”Vi delar målet att minska växthusgasutsläpp och förbättra bränsleeffektiviteten. Fas 3-standarderna måste ta hänsyn till de komplexa utmaningarna och driftsförhållandena som åkerier står inför när vi hanterar övergången till en nollutsläppsframtid samtidigt som vi transporterar över 72% av ekonomins gods. Medan vi granskar det föreslagna regelverket kommer ATA att fortsätta att vara engagerad i processen kring lagförslag för att säkerställa att myndigheten kommer fram till en lagstiftning som har realistiska tidsplaner, är teknologiskt genomförbar och inte kommer att orsaka ytterligare inflationspress om den antas.” [10]

Organisationen Independent Drivers Association var mycket mer kritisk. De ansåg att Vita Huset fortsätter sin regleringskampanj mot små företag som äger lastbilar. Det senaste förslaget kommer efter en hastig NOx-utsläppsregel som antogs i december tillsammans med ett Kalifornienundantag som kräver försäljning av elektriska lastbilar. Dagens tillkännagivande är ett uppenbart försök att tvinga konsumenter att köpa elektriska fordon medan en nationell laddinfrastrukturnätverk fortfarande saknas för tunga lastbilar. Med tanke på oro över kostnaderna för elfordon, räckvidd, batterivikt och säkerhet, laddningstid och tillgänglighet, så är det förbryllande att EPA fortsätter med så orealistiska utsläppstidsramar utan att först ta itu med dessa överväldigande frågor kring eldrift för tunga fordon [10].

EPA ska ha ett digitalt möte med nyckelaktörer för att diskutera lagförslaget den 2 och 3 maj.

Egna kommentarer

Detta är ett förslag. Nu ska väl alla komma till tals och vad den slutliga lagen blir får vi vänta på.

Lagförslaget är relativt radikalt för att komma från USA. De flesta analyser som jag läst anser det.

Det finns mycket intressant omvärldsbevakning och bedömning av teknikstatus i bakgrundsrapporterna. Speciellt fanns det en del kring potentiell kostnadsutveckling av komponenter, laddinfrastruktur och vätgas som var läsvärd.

Referenser

[1] Proposed Standards to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Heavy-Duty Vehicles for Model Year 2027 and Beyond (pdf). EPA. 2023.

[2] [EPA-HQ-OAR-2022-0985; FRL-8952-01-OAR] RIN 2060-AV50 Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles – Phase 3. EPA. 711 sidor pdf

[3] ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 40 CFR Parts 85, 86, 600, 1036, 1037, and 1066 [EPA-HQ-OAR-2022-0829; FRL 8953-03-OAR] RIN 2060-AV49 Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles. EPA. 758 sidor. pdf

[4] Biden-Harris Administration Proposes Strongest-Ever Pollution Standards for Cars and Trucks to Accelerate Transition to a Clean-Transportation Future. EPA. Pressrelease.

[5] EPA proposes stringent new emissions standards for light-, medium-, heavy-duty vehicles for MY 2027 and beyond. Green Car Congress. 13 april 2023.

[6] EPA proposes new tailpipe rules that could push EVs to make up two-thirds of new car sales in US by 2032. CNN. 12 april

[7] Proposed EPA Standards Are Toughest Ever for Heavy Trucks. Transport Topics.

[8] EPA Proposes New Heavy-Truck Emissions Standards. Engineering News-Record.

[9] FACT SHEET: Biden-⁠Harris Administration Proposes New Standards to Protect Public Health that Will Save Consumers Money, and Increase Energy Security. White House. Press release

[10] EPA Proposes Stricter Greenhouse Gas Standards for Heavy-Duty Trucks. Trucking-info.

[11] Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles: Phase 3 Draft Regulatory Impact Analysis. Assessment and Standards Division Office of Transportation and Air Quality U.S. Environmental Protection Agency.