Verktyg för att bedöma effekter av elektromobilitet på elnätet

Creative commons license

IEA har släppt ett webbaserat verktyg, som kan beräkna effekterna av elektromobilitet på elnätet, samt också bedöma nyttan av olika åtgärder, som till exempel smart laddning, för att mildra utmaningarna.

Verktyget beräknar fram effektuttag (per femminutersperiod) för en vecka beroende på många olika antagande som till exempel antal fordon av olika typer, laddningsbehov, hur laddning helst görs, när fordonen är i kopplade och medeleffekt för en viss typ av laddning. De gör det också möjligt att skilja på laddningsbeteende under helger och arbetsdagar.

En intressant detalj är att det går att lägga in utemedeltemperatur i kalkylen. En lägre temperatur ger större förluster under laddning och påverkar därför hur stort effektuttaget blir.

IEA har också målet att med hjälp av upplösningen när eleffekt tas ut kunna räkna ut vilka växthusgasutsläpp som sker från elgeneringen. Den funktionen verkar dock inte finnas i verktyget just nu.

Det är möjligt att från verktyget att ladda hem effektuttag per femminutersperioder i formatet CSV, så siffrorna blir enkla att använda i Excel eller liknande program.

Verktyget är tänkt att kunna användas på nationell nivå eller på distributionsnätsnivå. Det är en relativt grovkornig kalkyl och ger inte detaljerade resultat om användningen av distributionsnätet.

Den huvudsakliga målgruppen för verktyget är aktörer i låg- och medelinkomstländer. De ger exempel på städer där den huvudsakliga personmobilitet sker med hjälp av tvåhjulingar och det ger annan typ av effektkurva än länder där personbilar dominerar.

Det här verktyget är en start för att undersöka vilka storleksordningar som olika antaganden ger.  Det är intuitivt och enkelt att förstå så det är bara att börja om ni vill få en förståelse över vad olika antaganden ger för konsekvenser.

Ni kan testa verktyget själva här.

Om ni vill lyssna på IEA:s egna experter så presenterar de verktyget i en youtube-film här (1 timme).

Om ni vill ha den tekniska bakgrunden till hur verktyget är uppbyggt finns bakgrundsrapporten här (pdf).

IEA har också släppt en mer detaljerad manual för hur beslutsfattare kan tänka kring kopplingen elnät och laddning. Den rapporten kom i december förra året. I den manualen finns tips på olika studier, verktyg och data som kan användas [5].

Referenser

[1] Electric Vehicle Charging and Grid Integration Tool. IEA. 2023.

[2] Webinar: EV Charging and Grid Integration tool launch event. 28 mars 2023. IEA. (youtube, 1 timme)

[3] EV Charging and Grid Integration Tool Launch event, 28 March 2023. Presentationsbilder från eventet.

[4] EV Charging and Grid Integration Tool User manual and technical note. IEA. 2023.

[5] 2022. Grid Integration of Electric Vehicles. A manual for policy makers. IEA.